Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Vincit Oyj (y-tunnus: 2113034-9)
Käyntiosoite: Visiokatu 1, Tampere
Puhelin: 029 170 7007

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Saana Rossi
S-posti: saana.rossi@vincit.fi

3. Rekisterin nimi
Työhakemukset

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Työhakemusten käsittely.
Työhakemuksia säilytetään kahden vuoden ajan.

5. Rekisterin sisältämät tiedot
– nimi
– yhteystiedot
– työhakemus, ansioluettelo ja muut työnhakijan antamat lisätiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Kotisivujen työhakemuslomake.

7. Tietojen luovutus ja siirto
Tietoja säilytetään ja käsitellään ETA:n ulkopuolella Recruiterbox-järjestelmässä. Recruiterbox täyttää EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset henkilötietojen käsittelystä.
Tietoja ei luovuteta Vincitin ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaus ja tietoturva
Tiedot on tallennettu Recruiterboxin Amazon Web Services -palvelimelle, joka täyttää EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.
Työntekijöillä on oikeus päästä rekisterin tietoihin vain silloin, kun heidän työtehtävänsä sitä vaatii.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu.