Yhtiökokous 2017

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 26.4.2017. Kokouksen kutsuu koolle myöhemmin Vincit Group Oyj:n hallitus.

Osakkeenomistajan, joka haluaa saada yhtiökokoukselle kuuluvan asian yhtiökokouksen käsiteltäväksi, on viimeistään 10.3.2017 toimitettava tästä kirjallinen pyyntö yhtiön hallitukselle. Pyyntö perusteluineen tai päätösehdotuksineen pyydetään toimittamaan osoitteella: Vincit Group Oyj, Hallitus, Visiokatu 1, 33720 Tampere.