Tulevaisuuden näkymät

 

Yhtiön vertailukelpoinen liikevaihto kasvaa ja suhteellinen kannattavuus paranee vuonna 2019.

Vincit pyrkii kasvamaan orgaanisesti nykyisillä palvelualueillaan ohjelmistokehityksessä ja palvelumuotoilussa.

Uusina palvelualueina Vincit panostaa tulevaisuudessa kaikkien liiketoimintojen kasvattamiseen teollisen internetin alueelle, missä Vincitillä on jo nyt yhtiön johdon käsityksen mukaan vahvaa osaamista. Myös palveluportfoliota laajennetaan asiakastarpeen perusteella ja ohjaamana. Orgaanisen kasvun lisäksi yhtiö kartoittaa myös erilaisia yhteistyö- ja yritysjärjestelyvaihtoehtoja, jotka mahdollistaisivat palvelutarjonnan laajentamisen sekä läsnäolon vahvistamisen nykyisillä tai uusilla markkinoilla yhtiön strategian mukaisesti.