Strategia

Visio

Huippuasiantuntijaorganisaatio, jota muut yrittävät jäljitellä ja jonka asiakkaaksi haluaisivat kaikki.

Missio

Huomenna tyytyväisemmät työntekijät ja asiakkaat kuin tänään.

 

Tavoitteen saavuttamiseksi yhtiössä panostetaan kolmeen asiaan:

  • henkilöstöön,
  • asiakastyytyväisyyteen ja
  • organisaation itseohjautuvuuteen.

 

Yhtiössä uskotaan asiakastyytyväisyyden lähtevän siitä, että oma henkilöstö on tyytyväinen omaan työhönsä, mikä sitten heijastuu asiakkaisiin. Etenkin ohjelmistokehityksessä kehittäjien väliset osaamis- ja tuottavuuserot ovat suuria, minkä vuoksi yhtiö kokee keskeisimmäksi kilpailuedukseen kyvyn houkutella markkinoilta parhaat osaajat palvelukseensa.

Asiakastyytyväisyys lähtee asiakkaan tarpeen ymmärtämisestä. Yhtiön toimintamalli ohjelmistokehityksessä perustuu myynnin ja ohjelmistokehittäjien suoraan vuorovaikutukseen ilman välikäsiä. ICT-palveluiden myynti- ja liiketoimintamalli puolestaan pohjautuu tiiviiseen yhteistyöhön asiakkaan kanssa. Koko toiminnan perustana on siis poikkeuksellisen itseohjautuva organisaatio.

Yhtiössä on luovuttu perinteisestä esimiesohjautuvasta organisaatiomallista eikä konsernissa ole hallinnollisia esimiesrooleja. Itseohjautuva organisaatio on olennainen tekijä yhtiön markkinoita keskimääräistä paremman kannattavuuden saavuttamisessa.

Asiakaskohderyhminä Vincit Group -konsernilla ovat erityisesti suuret ja keskisuuret yhtiöt toimialariippumattomasti. Ohjelmistokehityksen kohdesegmenttejä ovat suurten ja keskisuurten yhtiöiden lisäksi kasvuyhtiöt ja start-upit ilman toimialarajausta. ICT-palveluiden kohdesegmenttejä ovat keskisuuret ja suuret yhtiöt toimialariippumattomasti sekä julkishallinnon yhteisöt.