Strategia

Visio

Huippuasiantuntijaorganisaatio, jota muut yrittävät jäljitellä ja jonka asiakkaaksi haluaisivat kaikki.

Missio

Huomenna tyytyväisemmät asiakkaat ja työntekijät kuin tänään.

 

Tavoitteen saavuttamiseksi yhtiössä panostetaan kolmeen asiaan:

  • henkilöstöön,
  • asiakastyytyväisyyteen ja
  • organisaation itseohjautuvuuteen.

 

Yhtiössä uskotaan asiakastyytyväisyyden lähtevän siitä, että oma henkilöstö on tyytyväinen omaan työhönsä, mikä sitten heijastuu asiakkaisiin. Ohjelmistokehityksessä kehittäjien väliset osaamis- ja tuottavuuserot ovat suuria, minkä vuoksi yhtiö kokee keskeisimmäksi kilpailuedukseen kyvyn houkutella markkinoilta parhaat osaajat palvelukseensa.

Asiakastyytyväisyys lähtee asiakkaan tarpeen ymmärtämisestä. Yhtiön toimintamalli perustuu myynnin ja ohjelmistokehittäjien suoraan vuorovaikutukseen ilman välikäsiä. Koko toiminnan perustana on siis poikkeuksellisen itseohjautuva organisaatio.

Yhtiössä on luovuttu perinteisestä esimiesohjautuvasta organisaatiomallista eikä konsernissa ole hallinnollisia esimiesrooleja. Itseohjautuva organisaatio on olennainen tekijä yhtiön markkinoita keskimääräistä paremman kannattavuuden saavuttamisessa.

Yhtiön liiketoiminta on pääosin projektimuotoisina tuotettuja asiakaskohtaisia ohjelmistokehityspalveluita.