Markkinatietoa

Markkina-ajurina maailman nopea digitalisoituminen

Vincit toimii IT-markkinalla. Markkinan koko Suomessa on yli  kuusi miljardia euroa*. IT-palvelumarkkinat kasvavat Suomessa maltillisesti. Markkinatutkimysyhtiö Gartner ennustaa Suomen IT-markkinan vuonna 2016 kasvavan 2,4 %, mutta ennakoi vuotuisen kasvun kiihtyvän reiluun kolmeen prosenttiin ennustejakson (2018) loppua kohden. IT-markkinalla on kuitenkin useita segmenttejä, jotka kasvavat huomattavasti keskimääräistä kokonaismarkkinan kasvua nopeammin. Vincit toimii pääsääntöisesti näissä voimakkaasti kasvavissa markkinasegmenteissä, joita yhtiön johdon käsityksen mukaan ovat mm. mobiiliratkaisut, teollinen internet,  sähköinen asiointi ja pilvipalvelut. Kaikilla edellä mainituilla kasvualueilla vuosittainen kasvuvauhti vaihtelee yhtiön johdon arvion mukaan 20–50 prosentin välillä.

Kasvun ajurina toimii pääsääntöisesti maailman nopea digitalisoituminen. Digitalisoituminen näkyy yrityksissä sekä palvelujen digitalisoitumisena että digitalisoitumisen välillisinä vaikutuksina. Esimerkkinä palvelujen digitalisoitumisesta voidaan pitää vaikkapa musiikin siirtymistä fyysisiltä tallenteilta sähköisiin jakelukanaviin ja sieltä edelleen internetissä toimiviin suoratoistopalveluihin. Digitalisoitumisen välillisistä vaikutuksista esimerkkeinä ovat muun muassa valmistavan teollisuuden tukiprosessit (esimerkiksi laitteistojen huolto- ja prosessien seurantapalvelut) ja painopisteen siirtyminen monilla toimialoilla valmistavasta toiminnasta palvelujen tuottamiseen. Kilpailukykynsä varmistamiseksi organisaatioilla on tarve pysyä mukana digitalisoitumisessa, ja useilla toimialoilla muutos edellyttää aiempaa voimakkaampaa panostamista tietojärjestelmiin.

Vincitillä on kaksi merkittävää kilpailijaryhmää, jotka ovat Suomessa ja kansainvälisesti toimivat IT-alan suuryritykset sekä pienemmät, yksittäisiä konsultteja tarjoavat yritykset. Yhtiö arvioi suurten kilpailijoiden vahvuudeksi erityisesti isojen kokonaisuuksien toimituskyvyn. Vastaavasti niiden heikkoutena voidaan pitää organisaatiorakenteista johtuvaa jäykkyyttä ja sen mukana tulevia haasteita esimerkiksi projektien kustannustehokkuudessa. Sen sijaan Vincitillä on yhtiön arvion mukaan pienempiä kilpailijoitaan paremmat mahdollisuudet toimittaa suuria projekteja sekä ylläpitopalveluita, koska yhtiöllä on käytössään pienempiä kilpailijoitaan enemmän henkilöstöä.

 

Gartner: Suomen IT-markkinat 2014-2018 – kesäkuun 2016 katsaus (25.7.2016)