Liiketoiminta

 

Vincit Group tuottaa IT-palveluita yritysasiakkaille ja julkisen sektorin toimijoille. IT-palvelut jakautuvat ohjelmistokehitykseen ja ICT-palveluihin.

Ohjelmistokehityspalvelut painottuvat mobiilisovellusten, verkkopalvelujen, sulautettujen järjestelmien ja teollisen internetin ohjelmistokehitykseen sekä palvelumuotoiluun. Asiakkaina ovat suuret yhtiöt ja kasvuyhtiöt sekä start-upit ilman toimialarajausta. Kansainvälistymistä haetaan pääasiassa Yhdysvalloista ja Euroopasta yksittäisillä keihäänkärkiprojekteilla.

ICT-palvelut kattavat perustietotekniikan palveluita, pilvipalveluita, sovellusratkaisuja ja PaaS (Platform as a Service) -palveluita. ICT-palveluiden kohdesegmenttejä ovat keskisuuret ja suuret yhtiöt toimialariippumattomasti sekä julkishallinnon yhteisöt. Kansainvälistymistä lähialueille haetaan esimerkiksi Tekesin tukemien hankkeiden ja kumppaniverkoston kautta.

Vincit Groupin liiketoiminta jakaantuu jatkuvaluonteiseen liiketoimintaan ja projektiliiketoimintaan. ICT-palvelut ovat pääsääntöisesti jatkuvaluonteista liiketoimintaa. Jatkuvaluonteinen liiketoiminta tarkoittaa tyypillisesti 36 kuukauden tai sitä pidempiä asiakassopimuksia ja se pohjautuu kiinteisiin kuukausiveloituksiin. Ohjelmistokehitys on pääsääntöisesti projektiliiketoimintaa. Projektiliiketoiminta tarkoittaa projektimuotoisina tuotettuja asiakaskohtaisia ohjelmistokehityspalveluita. Projektien koot vaihtelevat tyypillisesti kymmenestä tuhannesta eurosta reiluun puoleen miljoonaan euroon. Vincit Group -konsernin pro forma -liikevaihdosta tilikaudella 2016 noin 30 prosenttia kertyi jatkuvaluonteisesta liiketoiminnasta ja noin 70 prosenttia kertyi projektiliiketoiminnasta.

Vincitin laajasta palvelutarjoomasta löydät tarkempia tietoja täältä.