Tulevaisuuden näkymät

 

Yhtiön johto uskoo yhtiön kasvun jatkuvan vuoden 2016 toisella puoliskolla.

Vincit Group pyrkii kasvamaan orgaanisesti nykyisillä palvelualueillaan ohjelmistokehityksessä ja ICT-palveluissa. Yhtiön johdon näkemyksen mukaan kasvupotentiaalia on nykyisen liiketoiminnan osalta edelleen myös Suomen markkinoilla.

Uusina palvelualueina Vincit Group panostaa tulevaisuudessa kaikkien liiketoimintojen kasvattamiseen teollisen internetin alueelle, missä Vincit Groupilla on jo nyt yhtiön johdon käsityksen mukaan vahvaa osaamista. Myös palveluportfoliota laajennetaan asiakastarpeen perusteella ja ohjaamana. Orgaanisen kasvun lisäksi yhtiö kartoittaa myös erilaisia yhteistyö- ja yritysjärjestelyvaihtoehtoja, jotka mahdollistaisivat palvelutarjonnan laajentamisen sekä läsnäolon vahvistamisen nykyisillä tai uusilla markkinoilla yhtiön strategian mukaisesti.