Avainluvut

2017 2018
FAS FAS
Liikevaihto, 1 000 € 41 143 43 463
Liikevoitto (EBIT), 1 000 € 4 360 4 122
     % liikevaihdosta 10,6 % 9,5 %
Katsauskauden tulos, 1 000 € 2 653 6 347
     % liikevaihdosta 6,4 % 14,6 %
Taseen loppusumma, 1 000 € 30 324 30 991
Omavaraisuusaste, % 48,2 % 70,0 %
Nettovelkaantumisaste, % 5,9 % -27,4 %
Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa 439 430