Avainluvut

2016 2017
FAS FAS
Liikevaihto, 1 000 € 32 065 41 143
Liikevoitto (EBIT), 1 000 € 4 406 4 360
     % liikevaihdosta 13,7 % 10,6 %
Katsauskauden tulos, 1 000 € 2 184 2 653
     % liikevaihdosta 6,8 % 6,4 %
Taseen loppusumma, 1 000 € 19 975 30 324
Omavaraisuusaste, % 59,2 % 48,2 %
Nettovelkaantumisaste, % 13,8 % 5,9 %
Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa 324 439