Huomio

Vincit Group Oyj:n (”Yhtiö”) listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia. Yhtiön osakkeiden tai listautumisen rekisteröimiseksi tai osakkeiden yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin.

Yhtiön osakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa sellaisissa valtioissa tai hallintoalueella tai muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Kanada, Uusi-Seelanti, Australia, Japani, Hongkong, Singapore ja Etelä-Afrikka. Tällä sivustolla olevia asiakirjoja tai arvopaperimarkkinalain mukaista esitettä ei saa toimittaa henkilöille edellä mainittuihin maihin jäljentämällä tai millään muilla tavoin. Yhtiö edellyttää, että edellä tässä kappaleessa tarkoitetut henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näiden tietojen jakelua ja muuta luovuttamista Suomen ulkopuolelle sekä tietojen käyttöä koskevista rajoituksista ja noudattavat niitä. Yhtiöllä tai Yhtiön edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Yhtiön osakkeisiin sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät.

Yhtiön osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä Yhdysvaltain lain mukaisesti.

Siirtyäksenne Yhtiön listautumisantia koskeviin tietoihin tulee teidän hyväksyä seuraava:

Olen tutustunut ja ymmärtänyt edellä mainitut ohjeet sekä rajoitukset ja hyväksyn ne itseäni sitoviksi. En ole Yhdysvaltojen, Kanadan, Uuden-Seelannin, Australian, Japanin, Hongkongin, Singaporen tai Etelä-Afrikan kansalainen enkä ole tällä hetkellä näissä maissa. Mikäli olen muun maan kuin Suomen kansalainen tai olen tällä hetkellä muualla kuin Suomessa, olen hankkinut asianmukaiset tiedot ehdoista ja rajoituksista, jotka koskevat näiden tietojen jakelua sekä osallistumistani osakeantiin ja sitoudun noudattamaan niitä.


Listautumisanti 2016

 

Vincit Group Oyj:n (”Yhtiö”) First North -listautumisanti on päättynyt. Listautumisannin merkintäaika alkoi 27.9.2016. Listautumisanti ylimerkittiin moninkertaisesti, minkä johdosta Yhtiön hallitus päätti Listautumisannin ehtojen mukaisesti keskeyttää Instituutio- ja Yleisöannin merkintäajan 4.10.2016 klo 16.30. Henkilöstöannin merkintäaika päättyi 30.9.2016 kello 16.30.

Listautumisannissa Yhtiö tarjosi merkittäväksi enintään 1 400 000 Yhtiön uutta osaketta (”Antiosakkeet”) ja Yhtiön kolme osakkeenomistajaa sitoutuivat myymään enintään 1 160 000 Yhtiön olemassa olevaa osaketta (”Myyntiosakkeet” ja yhdessä Antiosakkeiden kanssa ”Tarjottavat Osakkeet”). Toteutunut allokaatio Listautumisannissa oli seuraava:

  • 670 000 Tarjottavaa Osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”)
  • 1 390 000 Tarjottavaa Osaketta institutionaalisille sijoittajille Suomessa (”Instituutioanti”)
  • 500 000 Tarjottavaa Osaketta Yhtiön henkilöstölle (”Henkilöstöanti”)

Yleisö- ja Instituutioannin merkintähinta oli 4,20 euroa Tarjottavalta Osakkeelta ja Henkilöstöannin merkintähinta 3,78 euroa Tarjottavalta Osakkeelta

Kaupankäynti Vincit Group Oyj:n osakkeilla alkoi First North Finland -markkinapaikalla 17.10.2016. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on VINCIT ja ISIN-tunnus on FI4000185533.

Alexander Corporate Finance Oy toimi listautumisannin pääjärjestäjänä ja toimii First North Finland -markkinapaikalla Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana.

 

Tärkeitä päivämääriä

Instituutio-, Yleisö-, ja Henkilöstöannin merkintäaika alkoi 27.9.2016 klo 9.30
Henkilöstöannin merkintäaika päättyi 30.9.2016 klo 16.30
Instituutio- ja Yleisöannin merkintäaika keskeytettiin 4.10.2016 klo 16.30
Listautumisannin lopullinen tulos julkistettiin 6.10.2016
Kaupankäynti osakkeilla alkaa First North Finland -markkinapaikalla 17.10.2016

 

Yritysesittely

Vincitin pääkonttorilla Tampereella 28.9.2016 järjestetty yritysesittely sijoittajille.

Materiaaleja

 

 

Tiedotteet