Tiedotteet

Yhtiötiedotteet

Vincit Group Oyj: TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1-31.12.2016: VAHVA KASVU JATKUI, ONNISTUNUT LISTAUTUMINEN FIRST NORTH -MARKKINAPAIKALLE
Avaa

 Vincit Group Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2016

Vincit Group Oyj                                     
Yhtiötiedote 24.2.2017 kello 8.00

VAHVA KASVU JATKUI, ONNISTUNUT LISTAUTUMINEN FIRST NORTH -MARKKINAPAIKALLE

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1-31.12.2016

Nykymuotoisesta Vincit-konsernista (jäljempänä "Vincit-konserni" tai "konserni") ei ole virallisia vertailukelpoisia lukuja. Vertailukelpoisuuden lisäämiseksi tiedotteeseen on otettu mukaan pro forma -tuloslaskelma luvut koko vuodelta 2015, jotka esitettiin myös First North -listautumiseen ja osakeantiin liittyvässä Listalleottoesitteessä. Vertailuvuoden puolivuotisjaksoilta ei ole vertailukelpoisia lukuja.

Heinä-joulukuu 2016:

 • Liikevaihto 16,4 miljoonaa euroa. Ohjelmistokehityksen kasvu jatkui vahvana, ICT-palveluiden liikevaihto piristyi vuoden jälkimmäisellä puoliskolla
 • Liikevoitto 2,3 miljoonaa euroa, 13,8 % liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos oli 0,09 euroa.
 • Uusia asiakkuuksia muun muassa terveydenhoito- (hammashuolto) ja kustannusalalta sekä vakuutussektorille toteutettu sähköisen allekirjoituksen projekti.
 • Jatkokehitysprojekteja useille nykyasiakkaille muun muassa rahoitus- ja vakuutussektorilla sekä hoiva-alalla.
 • Henkilöstömäärä kasvoi 11 %, eli 32 henkilöllä
 • Kaupankäynti Vincit Group Oyj:n osakkeella Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North -markkinapaikalla alkoi 17.10.2016 kaupankäyntitunnuksella VINCIT.
 • Vincit- ja Javerdel -konsernien yhdistyminen loppuvuodesta 2015 tuonut useita uusia asiakkuuksia laajemman tarjooman ansiosta
 • Hallituksen esitys 26.4.2017 kokoontuvalle yhtiökokoukselle osingoksi on 0,12 (0,11) euroa.

Tammi-joulukuu 2016 (verrattuna 1-12/2015 pro forma -lukuihin):

 • Liikevaihto oli 32,1 miljoonaa euroa, jossa kasvua 6,0 miljoonaa euroa (23,0 % ) edelliseen vuoteen verrattuna. Ohjelmistokehityksen kasvu jatkui vahvana, ICT-palveluiden liikevaihto oli hieman edellisvuotta korkeampi.
 • Liikevoitto 4,4 miljoonaa euroa (5,5) ollen 13,7 % liikevaihdosta (21,3 %), ICT-palveluiden kannattavuus vertailuvuonna keskimääräistä korkeampi, tilikaudella mm. integraatio ja rekrytoinnit söivät tulosta.
 • Tilikauden tulos 2,2 miljoonaa euroa (4,0), 6,8 % (15,5 %) liikevaihdosta, listautumiskulut suurin yksittäinen syy tuloksen laskuun.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,20 euroa.
 • Merkittäviä uusia asiakkuuksia muun muassa pankki- ja vakuutussektorilta sekä terveydenhoitoalalta.
 • Henkilöstömäärä kasvoi 31 %, eli 77 henkilöllä 324 henkilöön.
 • Perustettiin tytäryhtiö Yhdysvaltoihin.

Näkymät

Liikevaihdon kasvun uskotaan jatkuvan vuonna 2017.  Myös tuloksen ennakoidaan paranevan, mihin osaltaan vaikuttaa myös alhaisemmat kertaluontoiset kulut verrattuna vuoteen 2016.

Avainluvut

  Vincit Group Vincit Oy¹ Vincit Group Vincit Group² Vincit Group5
1 000 euroa 7-12/2016 7-12/2015 2016 2015 Pro forma
1-12/2015
Liikevaihto 16 396 8 872 32 065 16 814 26 067
Käyttökate (EBITDA) ³ 3 481 1 366 6 645 4 194 7 902
% liikevaihdosta 21,2 % 15,4 % 20,7 % 24,9 % 30,0 %
Liikevoitto (EBIT) 2 255 1 306 4 406 4 103 5 541
% liikevaihdosta 13,8 % 14,7 % 13,7 % 24,4 % 21,0 %
Katsauskauden tulos 972 1 059 2 184 3 183 4 035
           
Taseen loppusumma 19 975 9 275 19 975 17 920  
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 32,1 % 45,7 % 33,1 % 32,8 %  
Oman pääoman tuotto (ROE), % 22,6 % 36,2 % 29,6 % 66,4 %  
Nettovelkaantumisaste, % 13,8 % -19,9 % 13,8 % 122,8 %  
Omavaraisuusaste, % 59,2 % 49,2 % 59,2 % 27,3 %  
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin tilikaudella 309   290 212  
Osakekohtainen tulos, eur 0,09   0,20 N/A4  

1) Vincit Oy ei sisällä muita konserniyhtiöitä. Vuodelta 2015 ei ole laadittu puolivuosikatsausta.
2) Vincit Group 31.12.2015 sisältää Vincit Oy:n ja Vincit Helsinki Oy:n tuloslaskelman vuodelta 2015.

Tase kattaa kaikki konserniyhtiöt 2015 lopussa tapahtuneen yhdistymisen seurauksena.

3) Yhtiö esittää vaihtoehtoiset tunnusluvut käyttökate (EBITDA), sijoitetun pääoman tuotto (ROI) ja oman pääoman tuotto (ROE) kuvatakseen liiketoimintansa taloudellista kehitystä paremmin.
4) Kaupankäynti yhtiön osakkeella on alkanut 17.10.2016, joten vertailutietoja ei esitetä.
5) Vertailukelpoisuuden lisäämiseksi tiedotteessa on esitetty pro forma -luvut koko vuodelta 2015.

       

Toimitusjohtaja Tomi Pienimäki kommentoi vuoden 2016 kehitystä:

Vuonna 2016 merkittävin yksittäinen tapahtuma oli yhtiön listautuminen lokakuussa First North -markkinapaikalle. Tavoittelimme listautumisella Vincitin uskottavuuden ja tunnettuuden lisäämistä. Onnistuimme näiden tavoitteiden saavuttamisessa erinomaisesti. Listautumisanti merkittiin 5,6-kertaisesti ja yhtiö sai listautumisen yhteydessä 5 300 uutta omistajaa. Anti muodostui yleisöannista, instituutioannista ja henkilöstöannista. Keräsimme annissa varoja lähes 6 miljoonaa euroa. Annin yhteydessä toteutettiin myös osakemyynti, jossa muutama, ei yhtiössä enää aktiivisesti toimiva, osakas myi osan omistuksistaan.

Onnistuimme vuoden 2016 aikana hyvin myös uusasiakashankinnassa. Uusista asiakkuuksista mainittakoon esimerkkinä Hesburger, jolle tehty kanta-asiakassovellus mahdollistaa muun muassa tilaamisen ja maksamisen etukäteen. Sovellus on saanut erinomaisen vastaanoton käyttäjiltä sekä erinomaiset arvostelut Applen ja Googlen sovelluskaupoissa. Sovellus oli useita viikkoja ladatuin ilmainen sovellus Applen Suomen sovelluskaupassa. Muita uusia asiakkuuksia olivat muun muassa StaffPoint HR, AM lukkoasema, LähiTapiola ja SP henkivakuutus.

Erityisen hyvin onnistuimme uusien asiakkaiden hankinnassa pankki- ja vakuutustoimialoilla. Vahvistimme asemaamme myös olemassa olevien asiakkaiden palvelutoimittajana. Näitä ovat muun muassa GE, Oral hammaslääkärit, Taaleri, Ikaalisten Matkatoimisto ja Riistakeskus.

Alkuvuoden aikana laajensimme toimintaamme Yhdysvaltoihin ja perustimme tytäryhtiön Kaliforniaan. Vaikka Vincit California Inc:n liikevaihto oli vielä vähäistä, onnistuimme solmimaan muun muassa asiakassopimuksen liittyen teolliseen internetiin (IoT) Logitech-konsernin kanssa.

Marraskuussa päätimme laajentua uudelle paikkakunnalle Suomessa. Tavoitteenamme on kasvattaa merkittävästi työllistävä uusi toimipaikka joko Jyväskylään, Seinäjoelle tai Turkuun. Kilpailutimme näitä kaupunkeja ja teemme päätöksen toimipaikan sijainnista alkuvuoden 2017 aikana. Syynä uudelle paikkakunnalle laajentumiseen on uusien osaajien rekrytoinnin nopeuttaminen. Uusien osaajien rekrytointi on toimialalle tyypillisesti kasvumme pullonkaula.

Olemme koko yhtiön olemassaolon ajan panostaneet erityisesti kahteen asiaan: henkilöstö- ja asiakastyytyväisyyteen. Osoituksena ensimmäisestä Vincit Oy on valittu kolme kertaa Suomen parhaaksi työpaikaksi Great Place to Work -kilpailussa. Viimeisin voitto saavutettiin helmikuussa 2016. Kesäkuussa 2016 Vincit Oy valittiin myös Euroopan parhaaksi työpaikaksi samassa kilpailussa. Alkuvuoden aikana lanseerasimme uuden LaaS-mallin (Leadership as a Service), jossa kukin työntekijä voi valita johtamispalveluita omien tarpeidensa mukaan. Mallin käyttöönoton myötä jatkamme uraauurtavaa työtämme henkilöstöjohtamisen edelläkävijänä Suomessa. LaaS-malli on herättänyt kiinnostusta myös asiakkaiden keskuudessa ja olemmekin tehneet jo ensimmäiset pilottikäyttöönotot myös asiakkaille.

Tavoitteenamme on kasvaa orgaanisesti nykyisillä palvelualueillamme eli ohjelmistokehityksessä ja ICT-palveluissa. Kasvupotentiaalia riittää Suomessa edelleen. Näiden lisäksi panostamme uusiin palvelualueisiin erityisesti teollisen internetin alueella, missä meillä on jo nyt vahvaa osaamista. Laajennamme palvelutarjoomaamme tarvittaessa myös muille osa-alueille kulloisenkin asiakastarpeen perusteella ja ohjaamana.

Vincit- ja Javerdel -konsernien yhdistyminen toteutettiin suunnitellusti, ja osana toiminnan yhtenäistämistä siirryimme syksyn aikana käyttämään kaikissa liiketoiminnoissamme Vincit-brändiä. Ohjelmistokehityspalveluita tarjoava Vincit Oy:n nimi muutettiin Vincit Development Oy:ksi ja tämän tytäryhtiön Vincit Helsinki Oy:n nimi muutettiin Vincit CoOp Oy:ksi. ICT-palveluita tarjoavan Javerdel Oy:n nimi muutettiin Vincit Services Oy:ksi ja tämän tytäryhtiön Javerdel Solutions Oy:n nimi muutettiin Vincit Solutions Oy:ksi. Vincit-konsernin emoyhtiö on Vincit Group Oyj.

TALOUDELLINEN KATSAUS 1.1.-31.12.2016

(Tuloslaskelman lukuja on verrattu vertailuvuoden pro forma -lukuihin)

Liikevaihto

Vincit-konsernin liikevaihto oli tammi-joulukuussa 32,1 miljoonaa euroa, kasvua 23 %.  Ohjelmistokehityksen kasvu jatkui vahvana ja ICT-palveluiden liikevaihto lähti hienoiseen kasvuun loppuvuotta kohden.   

Katsauskauden aikana toimitetuista mobiilisovelluksista esimerkkinä Hesburgerille toimitettu kanta-asiakassovellus sekä Lääketietokeskukselle toteutettu Pharmaca Fennica sovellus, josta löytyy ajantasaiset lääketiedot helposti. Vincit-konserni sai useita uusia sopimuksia myös sähköiseen allekirjoitukseen liittyen.

Useiden olemassa olevien asiakkaiden kanssa solmittiin jatkokehityssopimuksia jo aiemmin toimitettuihin tuotteisiin, mikä on Vincitille erityisen tärkeää ja kertoo asiakastyytyväisyydestä.

Kannattavuus ja tuloksen kehittyminen

Vincit-konsernin käyttökate tammi-joulukuussa 2016 oli 6,6 miljoonaa euroa, eli 20,7 % liikevaihdosta.

Liikevoitto (EBIT) tammi-joulukuussa oli 4,4 miljoonaa euroa, eli 13,7 % liikevaihdosta.

Ohjelmistokehityksen kannattavuustaso säilyi hyvänä, joskin kuluja syntyi muun muassa liiketoiminnan laajentamisesta Yhdysvaltoihin. Kehityshankkeisiin liittyvät suorat kulut on aktivoitu taseeseen.

ICT-palveluiden kannattavuutta heikensi Vincit- ja Javerdel-konsernien yhdistymiseen sekä katsauskaudelle ajoittuneen First North -listautumiseen liittyneet mm. laskentakäytäntöjen muuttamisesta aiheutuneet kulut. Lisäksi ICT-palveluiden rakenteelliset ja organisaatioon liittyvät muutokset ovat aiheuttaneet kuluja. Toisaalta yleiskulujen odotetaan alenevan muutosten seurauksena jo vuonna 2017.

Katsauskaudelle ajoittuneeseen First North -listautumiseen liittyvät kulut olivat noin 1,0 miljoonaa euroa ja ne on kirjattu rahoituskuluihin. Listaamiseen liittyviä asiantuntijakuluja nostivat ennakoiduista mm. useat yhtiöoikeudelliset muutokset ennen ja jälkeen Vincit-konsernin syntymisen. Nämä muutokset on kuvattu tarkemmin 23.9.2016 julkaistussa Listalleottoesitteessä.

Vincit-konsernin muodostumiseen johtaneissa järjestelyissä taseeseen syntyi liikearvoa noin 3,4 miljoonaa euroa, joka poistetaan yhtiön noudattamien kotimaisten laskentaperiaatteiden (FAS) mukaisesti 10 vuodessa. Vastaavaa kulu sisältyy myös vertailuvuoden pro forma -lukuihin.

Vertailuvuoden kuluihin ei sisälly vuoden 2016 aikana muodostetuista emoyhtiöstä ja hallituksesta aiheutuvia kuluja.

Konsernin henkilöstökulut tammi-joulukuussa olivat 16,7 miljoonaa euroa, eli 52 % liikevaihdosta. Henkilöstökulut kasvoivat henkilölukumäärän kasvun myötä. Henkilöstökuluja pienentää kehityshankkeisiin liittyvät henkilöstömenot, jotka on aktivoitu taseeseen. Vincit-konsernin matala ja itseohjautuva organisaatiorakenne on yksi henkilöstökulujen hallinnan avaintekijöistä.

Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja olivat yhteensä 5,9 miljoonaa euroa. Suurimmat kuluerät liittyivät laite- ja ohjelmistohankintoihin.

Tase, rahoitus ja rahavirta

Vincit-konsernin taseen loppusumma 31.12.2016 oli 20,0 miljoonaa euroa. (2015: 17,9 miljoonaa euroa). Taseen kasvu johtuu pääasiassa myyntisaatavien ja aktivoitujen kehitysmenojen kasvusta. Myyntisaatavien nousuun vaikutti ensisijaisesti liikevaihdon kasvu, mutta osin myös asiakasportfolion maantieteellisestä jakautumisesta johtuvat eripituiset maksuaikakäytännöt. Luotonvalvontakäytäntöjä on muutettu vuonna 2016. Asiakasprojekteihin liittyviä hankintoja tullaan jatkossa rahoittamaan pääasiassa ulkopuolisella leasing rahoituksella, mikä osaltaan tulee keventämään yhtiön omaa tasetta. Myös taseeseen aktivoitavien kehityskulujen osuuden kaikista kehityskuluista  arvioidaan lyhyellä aikavälillä pienenevän.

Vertailuvuoden 2015 konsernitilinpäätöksen laadinnassa on United Finance -alakonsernin sisäisten ja ulkoisten lainojen konsolidoinnissa tapahtunut virhe, jossa ulkoisia lainoja on eliminoitu sisäisinä. Vertailuluvut on korjattu. Korjaus on suuruudeltaan noin 1,2 miljoonaa euroa ja vaikuttaa vertailukauden satunnaisiin tuottoihin sekä ulkoisiin lainoihin. Vertailukauden tilikauden tulos ja omapääoma pienenivät edellä mainitulla summalla, vieras pääoma suureni vastaavalla summalla. Vertailuvuoden 2015 pro forma -lukuihin ei ole tehty muutoksia.

Konsernin omavaraisuusaste 31.12.2016 oli 59,2 % (2015: korjattu 27,3 %, alkuperäinen 33,9 %) ja nettovelkaantumisaste 13,8 % (2015: korjattu 122,8 %, alkuperäinen 79,4 %). Liikearvon määrä taseessa oli 3,0 miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan rahavirta maksettujen korkojen ja välittömien verojen jälkeen tammi-joulukuussa oli 2,7 miljoonaa euroa

Tilikauden lopussa konsernin likvidit varat olivat 0,6 miljoonaa euroa. Korollista velkaa oli 2,2 miljoonaa euroa, joka koostuu pankkilainoista sekä leasingveloista. Tästä 1,5 miljoonaa euroa oli pitkäaikaista ja 0,7 miljoonaa euroa lyhytaikaista korollista velkaa. Yhtiöllä on 6,0 miljoonan euron suuruinen shekkitililimiitti, joka ei ole tällä hetkellä käytössä.

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Vincit-konserni on osallistunut vuonna 2016 korkeakoulujen digitaalisen identiteetin ja allekirjoituksen kehitysprojektiin, johon saatiin Tekesiltä lainarahoitusta. Projekti jatkuu vuoden 2017 alkupuolelle. Sähköisen allekirjoituksen palveluiden lanseeraus on edennyt hyvin ja tästä odotetaan kasvua tulevina vuosina.

Myös pysäköinninvalvonnan älylasisovelluksen kehittämistä jatkettiin. Pysäköinninvalvonnan sovellus on Suomen ensimmäinen kaupallinen älylasisovellus, ja se on jo käytössä lähes kymmenessä kaupungissa mm. Tampereella ja Turussa.

Yhtiön liiketoiminta-alueet ja organisaatiorakenne

Vincit on ohjelmistokehityksen, ICT-palveluiden ja palvelumuotoilun asiantuntija. Vincit-konserni tuottaa IT-palveluita yritysasiakkaille ja julkisen sektorin toimijoille. Palvelut jakautuvat ohjelmistokehitykseen ja ICT-palveluihin. Ohjelmistokehitystä harjoitetaan Vincit Development Oy:n alakonsernissa ja ICT-palvelut -liiketoimintaa Vincit Services Oy:n alakonsernissa. Konsernin emoyhtiö on Vincit Group Oyj.

Henkilöstö ja toimipaikat

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden lopussa yhteensä 324 henkilöä, joista 320 työskentelee Suomessa ja 4 lähetettyinä työntekijöinä Yhdysvalloissa. Suomessa yhtiöllä on toimipaikat Tampereella, Helsingissä ja Savonlinnassa, Yhdysvalloissa Palo Altossa Kaliforniassa.

Henkilöstön määrä kasvoi 77 henkilöllä, eli 31 prosenttia vuoden 2015 lopun tilanteeseen verrattuna. Keskimäärin henkilöstöä oli katsauskaudella  290 henkilöä.

Vuoden 2016 ensimmäisellä puoliskolla Vincit-konserni valittiin uudelleen Suomen parhaaksi työpaikaksi Great Place to Work -kilpailussa. Yhtiö valittiin myös Euroopan parhaaksi työpaikaksi samassa kilpailussa. Korkea työtyytyväisyys ja hyvä työilmapiiri ovat edelleen konsernin päätavoitteita yhdessä korkean asiakastyytyväisyyden kanssa.

Vincit-konsernin johtoryhmän muodostavat: Tomi Pienimäki, toimitusjohtaja; Mikko Kuitunen, johtaja, ohjelmistokehitys; Jussi Haverinen, johtaja, ICT-palvelut; Sebastian Krapf, talousjohtaja sekä Johanna Pystynen, henkilöstöjohtaja.

Vincit-konsernin hallituksen muodostavat 18.1.2016 lähtien Petri Niemi, puheenjohtaja; Mikko Kuitunen sekä Jussi Haverinen.

Konsernirakenteen muutokset

Katsauskauden aikana perustettiin tytäryhtiö Vincit California Inc. Palo Altoon Yhdysvaltoihin.

United Finance Oyj:n virolainen tytäryhtiö United Finance AS myytiin elokuussa 2016. Lisäksi United Finance Oyj fuusioitiin Vincit Services Oy:öön (ent. Javerdel Oy) 31.12.2016.

Yhtiökokous

Vincit Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 29.6.2016. Yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden 2015 tilinpäätös sekä myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2015. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksestä olla jakamatta osinkoa tilikaudelta. Osakkaat kuitenkin päättivät 12.8.2016 pitämässään osakkeenomistajien kokouksessa jakaa osinkoina 1 200 000 euroa vuodelta 2015.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Erkka Talvinko.

Vincit Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Tampereella 16.9.2016. Yhtiökokous päätti suunnatusta maksuttomasta osakeannista. Osakeannissa annettiin yhteensä 663 556 uutta Yhtiön osaketta ennen Yhdistymistä Vincit Oy:n kaikki osakkeet omistaneiden tahojen omistamalle Amor & Labor Oy:lle. Osakeanti liittyi Yhdistymisen vaihtosuhteen oikaisemiseen.

Osakkeet, osakkeenomistajat ja osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Vincit Group Oyj:n osakemäärä 31.12.2016 oli yhteensä 10 990 134 osaketta. Yhtiöllä ei ollut katsauskauden aikana hallussaan omia osakkeita. 

Ylimääräinen yhtiökokous 18.1.2016 valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 2 000 000 osaketta.

Kaupankäynti Vincit Group Oyj:n osakkeella Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North -markkinapaikalla alkoi 17.10.2016 kaupankäyntitunnuksella VINCIT. Osakkeen merkintähinta oli 4,20 euroa.

Yhteenveto kaupankäynnistä Nasdaq Helsingissä 1.1.-31.12.2016

Tammi-joulukuu 2016 Osakevaihto kpl Arvo
yhteensä, euroa
Korkein, euroa Alin,
euroa
Keskihinta, euroa Viimeisin, euroa
VINCIT 1 833 300 9 002 949 7,15 5,65 6,4 5,96

  31.12.2016 31.12.2015*
Markkina-arvo, euroa   65 501 199 N/A
Osakkeenomistajia 3 559 N/A

*) Vertailukauden lukuja ei ole saatavilla, kaupankäynti yhtiön osakkeella alkoi 17.10.2016.

Yhtiön hallitus päätti optio-ohjelmasta 23.9.2016, jonka mukaan henkilöstölle annetaan vastikkeetta optio-oikeuksia osana henkilöstön kannustin ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 316 000 kappaletta ja ne merkitään tunnuksilla 2016A  ja 2016B. Hallituksen kokouksissa 1.,2. ja 5. joulukuuta 2016 päätettiin myöntää yhteensä 208 829 optio-oikeutta henkilöstöantiin osallistuneille sekä kunkin liiketoimintayksikön avainhenkilöille sekä konsernin johtoryhmälle.

Osinkoehdotus

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2016 olivat 9 069 513,34 euroa, josta tilikauden voittoa 239 734,70 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2016 maksettaisiin osinkoa 12 eurosenttiä osakkeelta eli yhteensä 1 318 816 euroa. Osinkosumma kasvaa 10 % edellisvuodesta ja on noin 60 % konsernin tilikauden tuloksesta.

Osinkoehdotus on Vincitin voitonjakopolitiikan mukainen; "Tavoitteena maksaa vähintään 30 % tuloksesta osinkoina".

Tilikauden päättymisen jälkeen Vincitin taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna yhtiön hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksuvalmiutta.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Johdon näkemyksen mukaan yhtiön lähiajan riskit liittyvät pääosin vallitsevaan kilpailutilanteeseen IT-markkinoilla sekä sen kykyyn jatkaa onnistuneita rekrytointeja ja pitää palveluksessaan avainhenkilöt.

Vincit-konsernin nykyinen liiketoiminta- ja organisaatiorakenne on muodostettu yhdistymisen seurauksena vuoden 2015 lopussa. Samassa yhteydessä tehtiin muutoksia yhtiön laskentaperiaatteisiin, joiden käyttöönottoon voi sisältyä verotukseen ja yhtiön tasearvoihin liittyviä riskejä. Lähiajan riskeihin voidaan katsoa kuuluvaksi myös uuden organisaatio- ja liiketoimintamallin asianmukainen hallinta.

Yhtiön 23.9.2016 julkaisemassa Listalleottoesitteessä on käsitelty laajasti yhtiön lähiajan riskejä ja epävarmuustekijöitä, joissa ei ole tapahtunut Listalleottoesitteen julkaisun jälkeen merkittäviä muutoksia.

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Katsauskauden päättymisen jälkeen 12.1.2017 yhtiö tiedotti allekirjoittaneensa olemassa olevan asiakkaansa kanssa uudistetun raamisopimuksen sekä saaneensa siihen liittyvän 1,35 miljoonan euron tilauksen.

Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Tilinpäätöstiedote on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja Suomen lainsäädäntöä noudattaen. Tilinpäätöstiedote perustuu tilintarkastamattomaan tilinpäätökseen. Tiedot on esitetty First North -sääntöjen kohdan 4.6 (e) edellyttämässä laajuudessa. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.

Vuodelta 2015 ei ole laadittu osavuosikatsauksia. Vincit Group -konsernia ei ollut kyseisenä ajankohtana olemassa nykymuodossaan. Lisäksi silloiset laskentakäytännöt ICT-palveluiden osalta olivat nykyisestä poikkeavat. Näistä syistä yhtiöllä ei ole käytettävissä vertailukaudelta virallisia vertailukelpoisia lukuja. Vertailukauden lukuina esitetään Vincit Oy:n tulos ja tase. Koko vuoden 2015 lukuina otsikolla Vincit Group esitetään virallisen tilinpäätöksen luvut, jossa tuloslaskelma kattaa Vincit Development Oy:n (ent. Vincit Oy) sekä Vincit CoOp Oy:n (ent. Vincit Helsinki Oy). Tase kattaa kaikki nykyiseen Vincit konserniin kuuluvat yhtiöt vuoden 2015 lopussa tapahtuneen yhdistymisen seurauksena. Vertailukelpoisuuden lisäämiseksi tiedotteessa on esitetty pro forma -luvut koko vuodelta 2015.               

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2017

Yhtiö julkaisee 29.8.2017 puolivuotiskatsauksen tammi-kesäkuulta 2017. Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 26.4.2017.

TAULUKKO-OSA

Tulos- ja rahavirtalaskelman luvut eivät ole vertailukelpoisia konsernirakenteen muutoksista johtuen. Konsernin taseet perustuvat vertailukelpoiseen konsernirakenteeseen.

Konsernin tuloslaskelma (FAS)

1 000 euroa  1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015
Liikevaihto 32 065 16 814
Liiketoiminnan muut tuotot  18 124
Materiaalit ja palvelut -2 881 -986
Henkilöstökulut -16 661 -9 288
Poistot ja arvonalentumiset -2 240 -91
Liiketoiminnan muut kulut -5 896 -2 472
Liikevoitto 4 406 4 103
Rahoitustuotot/kulut netto -1 298 53
Voitto rahoituserien jälkeen 3 108 4 156
Tuloverot -637 -914
Vähemmistöosuus -286 -59
Tilikauden voitto/tappio 2 184 3 183

Käyttökate (FAS)

1 000 euroa 7-12/2016 7-12/2015 2016 2015 Proforma 1-12/2015
Liikevoitto 2 255 1 306 4 406 4 103 5 541
Liikearvopoistot          
Muut suunnitelmanmukaiset poistot 1 226 60 2 240 91 2 361
Arvonalentumiset          
Käyttökate 3 481 1 366 6 645 4 194 7 902

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) uudet ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista tulivat voimaan tilikaudelle 2016. Yhtiö esittää vaihtoehtoiset tunnusluvut käyttökate (EBITDA), sijoitetun pääoman tuotto (ROI) ja oman pääoman tuotto (ROE) kuvatakseen liiketoimintansa taloudellista kehitystä paremmin. Mainitut vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat Suomessa laajasti käytettyjä ja sijoittajien tuntemia tunnuslukuja jotka liikevoiton ohella esitettynä täydentävät kuvausta Yhtiön kannattavuuden kehityksestä.

Konsernin tase (FAS)

1 000 euroa    31.12.2016 31.12.2015
VASTAAVAA    
Pysyvät vastaavat    
Aineettomat hyödykkeet    
Kehittämismenot 1 617 672
Aineettomat oikeudet 187 31
Liikearvo 3 037 3 374
Muut pitkävaikutteiset menot 3 003 374
     
Aineelliset hyödykkeet    
Koneet ja kalusto 601 3 072
Muut aineelliset hyödykkeet 53 0
     
Sijoitukset - -
Pysyvät vastaavat yhteensä 8 498 7 525
     
Vaihtuvat vastaavat    
Vaihto-omaisuus 108 130
Pitkäaikaiset saamiset    
Lainasaamiset 617 569
Lyhytaikaiset saamiset    
Myyntisaamiset 7 494 5 357
Lainasaamiset 737 48
Laskennalliset verosaamiset 550 550
Muut saamiset 100 237
Siirtosaamiset 1 256 501
Saamiset yhteensä 10 753 7 263
     
Rahoitusomaisuusarvopaperit    
Muut arvopaperit 46 1 166
     
Rahat ja pankkisaamiset 570 1 837
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 11 478 10 395
     
VASTAAVAA YHTEENSÄ 19 975 17 920
     
     
     
     
1 000 euroa  31.12.2016 31.12.2015
VASTATTAVAA    
Oma pääoma    
Osakepääoma 295 295
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 6 500 740
Edellisten tilikausien voitto / tappio 2 381 470
Katsauskauden voitto 2 184 3 183
Oma pääoma yhteensä 11 361 4 688
     
Vähemmistöosuus 462 197
     
Vieras pääoma    
Pitkäaikainen vieras pääoma    
Lainat rahoituslaitoksilta 1 489 5 886
Lyhytaikainen vieras pääoma    
Lainat rahoituslaitoksilta 710 1 952
Ostovelat 1 302 913
Muut velat 1 693 1 701
Siirtovelat 2 960 2 583
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 6 664 7 149
     
Vieras pääoma yhteensä 8 152 13 035
     
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 19 975 17 920

Konsernin rahoituslaskelma (FAS) 

 1 000 euroa 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015
Liiketoiminnan rahavirta    
Myynnistä saadut maksut 29 933 14 957
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 40 179
Maksut liiketoiminnan kuluista -24 570 -12 249
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 5 403 2 888
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -1 324 -17
Saadut korot liiketoiminnasta 26 47
Maksetut välittömät verot -1 386 -615
Liiketoiminnan rahavirta (A) 2 719 2 303
     
Investointien rahavirta    
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -3 134 -370
Myönnetyt lainat -620 -348
Investoinnit muihin sijoituksiin 1 110 -538
Investointien rahavirta (B) -2 643 -1 256
     
Rahoituksen rahavirta    
Maksullinen oman pääoman lisäys 5 760 0
Muut muutokset omassa pääomassa -10 0
Lyhytaikaisten lainojen muutos -1 243 432
Pitkäaikaisten lainojen muutos -556 0
Maksetut osingot -1 200 -433
Vähemmistöosingonjako -82 0
Rahoituksen rahavirta (C) 2 668 -1
     
Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) /  vähennys (-) 2 744 1 045
     
Rahavarat tilikauden alussa 1 837 1 428
Käytetyn tililimiitin esittämistavan yhdenmukaistaminen -3 841  
Vuokravakuudet tilikauden alussa   -30
Jakautumisessa siirtyneet rahavarat   -1 256
Yritysjärjestelyissä 31.12.2015 siirtyneet rahavarat -170 649
Konsernin rahavarat yhteensä tilikauden lopussa 570 1 837
     
Rahavarojen muutos 2 744 1 045

Konsernin oman pääoman muutoslaskelma (FAS)

1 000 euroa  2016 2015
Sidottu oma pääoma    
Osakepääoma tilikauden alussa 295 25
Yritysjärjestelyihin liittyvät osakepääoman korotukset 0 270
Osakepääoma tilikauden lopussa 0 295
Sidottu oma pääoma yhteensä 295 295
     
Vapaa oma pääoma    
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden alussa 740 161
Osakeanti 5 760 -
Yritysjärjestelyihin liittyvät osakeannit 0 740
Jakautuminen 30.9.2015 0 -161
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden lopussa 6 500 740
     
Voitto ed. tilikausilta tilikauden alussa 3 653 5 408
Jakautuminen 30.9.2015   -4 492
Osingonjako -1 200 -445
Vähemmistön osinko -61 0
Edellisten tilikausien virheen korjaus -11 0
Voitto ed. tilikausilta tilikauden lopussa 2 381 470
     
Tilikauden voitto  2 184 3 183
     
Vapaa oma pääoma yhteensä 11 066 4 393
     
Oma pääoma yhteensä  11 361 4 688

Konsernin vastuut

1 000 euroa 31.12.2016 31.12.2015
Toimitilojen vuokravastuut    
Seuraavan vuoden aikana erääntyvät 713 689
Myöhemmin erääntyvät  1 946 1 878
Yhteensä 2 660 2 567
     
Leasingvastuut    
Seuraavan vuoden aikana erääntyvät 829 1 091
Myöhemmin erääntyvät  1 316 759
Yhteensä 2 145 1 850
     
Muut annetut vastuusitoumukset    
Yrityskortit 51 -
Muut vakuudet    
Yrityskiinnitykset 11 600 8 600
Takaukset 161 120
Muiden puolesta annetut vakuudet    
Vakuustalletukset  59 12
Yhteensä 11 871 8 732
     
Lainat rahoituslaitoksilta  1 550 6 274

Laskentakaavat

Käyttökate (EBITDA) = Liikevoitto + Poistot ja arvonalentumiset
         
Liikevoitto (EBIT) = Liikevaihto + Liiketoiminnan muut tuotot - Materiaalit ja palvelut - Henkilöstökulut - Liiketoiminnan muut kulut - Poistot ja arvonalentumiset
         
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % = Voitto rahoituserien jälkeen + Korko- ja muut rahoituskulut x 100
    Taseen loppusumma - Korottamat velat (keskimäärin vuoden aikana)  
         
Oman pääoman tuotto (ROE), % = Voitto rahoituserien jälkeen - Tuloverot  x 100
    Oma pääoma + vähemmistöosuus (keskimäärin vuoden aikana)  
         
Nettovelkaantumisaste, % = Korolliset velat - Rahat ja pankkisaamiset x 100
    Oma pääoma  + Vähemmistöosuus  
         
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma  + Vähemmistöosuus  x 100
    Taseen loppusumma - saadut ennakot  

Helsingissä 24. päivänä helmikuuta 2017

Vincit Group Oyj hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Tomi Pienimäki
puhelin: 040 8341399

Talousjohtaja Sebastian Krapf
puhelin: 040 7476978

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puhelin: +358 50 520 4098

www.vincit.fi/mediapankki/

Vincit Group Oyj lyhyesti:

Vincit on ohjelmistokehityksen, ICT-palveluiden ja palvelumuotoilun asiantuntija. Vincit myöntää kaikille palveluilleen 100 % tyytyväisyystakuun. www.vincit.fi


Vincit Group Oyj: Vincit Group Oyj julkaisee tilinpäätöstiedotteen 24.2.2017
Avaa

Vincit Group Oyj
Yhtiötiedote 17.2.2017 kello 13.00 EET                                             

Vincit Group Oyj julkaisee tilinpäätöstiedotteen 24.2.2017

Vincit Group Oyj julkaisee tilikauden 1.1.-31.12.2016 tilinpäätöstiedotteen jo 24.2.2017 aiemmin ilmoitetusta 7.3.2017 poiketen.

Varsinainen yhtiökokous suunnitellaan pidettävän 26.4.2017. Yhtiön hallitus esittää erillisen yhtiökokouskutsun myöhemmin.

Vincit Group Oyj

Lisätietoja

Vincit Group Oyj, toimitusjohtaja Tomi Pienimäki, puhelin: +358 40 834 1399
Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puhelin: +358 50 520 4098

Vincit lyhyesti
Vincit on ohjelmistokehityksen, ICT-palveluiden ja palvelumuotoilun asiantuntija. Vincit myöntää kaikille palveluilleen 100 % tyytyväisyystakuun. www.vincit.fi

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.vincit.fi


Vincit Group Oyj: Vincit sai uusitun raamisopimuksen sekä 1,35 M€ tilauksen
Avaa

Vincit Group Oyj
Yhtiötiedote 12.1.2017 kello 15.00

Vincit sai uusitun raamisopimuksen sekä 1,35 M€ tilauksen

Vincit on allekirjoittanut uusitun raamisopimuksen olemassa olevan asiakkaansa kanssa vuosille 2017 ja 2018. Sopimus kattaa yleiset periaatteet ohjelmistokehityspalveluiden hankkimisesta.

Uusitun raamisopimuksen puitteissa Vincit sai asiakkaaltaan myös ensimmäisen tilauksen, jonka arvo on 1,35 M€.

"Uusittu raamisopimus osoittaa asiakkaamme luottamusta yhteistyöhön Vincitin kanssa ja suomalaiseen osaamiseen tilanteessa, jossa ajan ilmiönä on globaali tarve kulujen karsimiseen. Olemme erittäin tyytyväisiä myös siihen, että uusittu raamisopimus sinetöitiin ensimmäisellä tilauksella", toteaa Vincit Group Oyj:n toimitusjohtaja Tomi Pienimäki.

Lisätietoja:

Vincit Group Oyj, toimitusjohtaja Tomi Pienimäki, puhelin: +358 40 834 1399

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puhelin: +358 50 520 4098

www.vincit.fi/mediapankki/

Vincit Group Oyj lyhyesti:
Vincit on ohjelmistokehityksen, ICT-palveluiden ja palvelumuotoilun asiantuntija. Vincit myöntää kaikille palveluilleen 100 % tyytyväisyystakuun.
www.vincit.fi


Vincit Group Oyj: Johdon liiketoimet
Avaa

Vincit Group Oyj

Johdon liiketoimet 14.12.2016 kello 15.55

Vincit Group Oyj Johdon liiketoimet

Vincit Group Oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Kuitunen, Mikko
Asema: Muu ylin johto
Liikkeeseenlaskija: Vincit Group Oyj
LEI: 743700X0R6ZTRQRZ5O87

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700X0R6ZTRQRZ5O87_20161212095337_12
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2016-12-13
Instrumentti tyyppi: RAHOITUSINSTRUMENTTI, JOKA LIITTYY OSAKKEESEEN TAI VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISEEN INSTRUMENTTIIN
Liiketoimen luonne : OSAKEOPTION HYVÄKSYMINEN
(X) Liiketoimi liittyy osakeoptio-ohjelman toteuttamiseen


Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 8645 Yksikköhinta:  N/A

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 8645 Keskihinta:  N/A


Vincit Group Oyj: Johdon liiketoimet
Avaa

Vincit Group Oyj

Johdon liiketoimet 14.12.2016 kello 15.50

Vincit Group Oyj Johdon liiketoimet

Vincit Group Oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Haverinen, Jussi
Asema: Muu ylin johto
Liikkeeseenlaskija: Vincit Group Oyj
LEI: 743700X0R6ZTRQRZ5O87

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700X0R6ZTRQRZ5O87_20161212095401_14
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2016-12-13
Instrumentti tyyppi: RAHOITUSINSTRUMENTTI, JOKA LIITTYY OSAKKEESEEN TAI VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISEEN INSTRUMENTTIIN
Liiketoimen luonne : OSAKEOPTION HYVÄKSYMINEN
(X) Liiketoimi liittyy osakeoptio-ohjelman toteuttamiseen


Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 6000 Yksikköhinta:  N/A

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 6000 Keskihinta:  N/A


Vincit Group Oyj: Johdon liiketoimet
Avaa

Vincit Group Oyj

Johdon liiketoimet 14.12.2016 kello 15.45

Vincit Group Oyj Johdon liiketoimet

Vincit Group Oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Pystynen, Johanna
Asema: Muu ylin johto
Liikkeeseenlaskija: Vincit Group Oyj
LEI: 743700X0R6ZTRQRZ5O87

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700X0R6ZTRQRZ5O87_20161212095447_10
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2016-12-13
Instrumentti tyyppi: RAHOITUSINSTRUMENTTI, JOKA LIITTYY OSAKKEESEEN TAI VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISEEN INSTRUMENTTIIN
Liiketoimen luonne : OSAKEOPTION HYVÄKSYMINEN
(X) Liiketoimi liittyy osakeoptio-ohjelman toteuttamiseen


Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 8600 Yksikköhinta:  N/A

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 8600 Keskihinta:  N/A


Vincit Group Oyj: Johdon liiketoimet
Avaa

 

Vincit Group Oyj

Johdon liiketoimet 14.12.2016 kello 15.40

Vincit Group Oyj:  Johdon liiketoimet

Vincit Group Oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Krapf, Sebastian
Asema: Talousjohtaja
Liikkeeseenlaskija: Vincit Group Oyj
LEI: 743700X0R6ZTRQRZ5O87

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700X0R6ZTRQRZ5O87_20161212095509_5
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2016-12-13
Instrumentti tyyppi: RAHOITUSINSTRUMENTTI, JOKA LIITTYY OSAKKEESEEN TAI VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISEEN INSTRUMENTTIIN
Liiketoimen luonne : OSAKEOPTION HYVÄKSYMINEN
(X) Liiketoimi liittyy osakeoptio-ohjelman toteuttamiseen


Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 8645 Yksikköhinta:  N/A

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 8645 Keskihinta:  N/A


Vincit Group Oyj: Johdon liiketoimet
Avaa

Vincit Group Oyj

Johdon liiketoimet 14.12.2016 kello 15.30

Vincit Group Oyj Johdon liiketoimet

Vincit Group Oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Pienimäki,Tomi
Asema: Toimitusjohtaja
Liikkeeseenlaskija: Vincit Group Oyj
LEI: 743700X0R6ZTRQRZ5O87

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700X0R6ZTRQRZ5O87_20161212095526_8
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2016-12-13
Instrumentti tyyppi: RAHOITUSINSTRUMENTTI, JOKA LIITTYY OSAKKEESEEN TAI VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISEEN INSTRUMENTTIIN
Liiketoimen luonne : OSAKEOPTION HYVÄKSYMINEN
(X) Liiketoimi liittyy osakeoptio-ohjelman toteuttamiseen


Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 28645 Yksikköhinta:  N/A

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 28645 Keskihinta:  N/A


Vincit Group Oyj: Vincit Group Oyj:n taloudellisten katsausten aikataulu ja yhtiökokous vuonna 2017
Avaa

Vincit Group Oyj


Yhtiötiedote 9.12.2016 kello 10.45                                                    

Vincit Group Oyj:n taloudellisten katsausten aikataulu ja yhtiökokous vuonna 2017

Vincit Group Oyj julkaisee tilikauden 1.1.-31.12.2016 tilinpäätöstiedotteen 7.3.2017.

Toimintakertomus vuodelta 2016 julkaistaan viikolla 13/2017 sähköisessä muodossa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.vincit.fi.

Varsinainen yhtiökokous suunnitellaan pidettävän 26.4.2017. Yhtiön hallitus esittää erillisen yhtiökokouskutsun myöhemmin.

Vincit Group Oyj julkistaa 29.8.2017 puolivuosikatsauksen kaudelta 1.1.-30.6.2017.

Vincit Group Oyj

Lisätietoja

Vincit Group Oyj, toimitusjohtaja Tomi Pienimäki, puhelin: +358 40 834 1399
Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puhelin: +358 50 520 4098

Vincit lyhyesti

Ohjelmistokehityksen, palvelumuotoilun ja ICT-palveluiden asiantuntija Vincit on Euroopan paras työpaikka 2016. Yrityksellä on toimipisteet Tampereella, Helsingissä, Savonlinnassa sekä Kalifornian Palo Altossa. www.vincit.fi


Vincit Group Oyj: Vincit perustaa yli sadan huippuasiantuntijan yksikön Jyväskylään, Seinäjoelle tai Turkuun
Avaa

Vincit Group Oyj

Yhtiötiedote 30.11.2016 kello 08:45

Vincit perustaa yli sadan huippuasiantuntijan yksikön Jyväskylään, Seinäjoelle tai Turkuun

Euroopan paras työpaikka Vincit aikoo valloittaa uuden suomalaisen kaupungin alkuvuonna 2017. Vincitin uusi yksikkö tulee sijoittumaan joko Jyväskylään, Seinäjoelle tai Turkuun. Tavoitteena on luoda yli sata uutta työpaikkaa seuraavan kolmen vuoden aikana.

Paikkakunta valitaan helmikuun 2017 alussa. Tärkein valintaperuste on sopivan työvoiman saatavuus, mitä kartoitetaan tarkoitusta varten avatuilla verkkosivuilla. Lisäksi Vincit on aloittanut keskustelut kyseisten kaupunkien kanssa, jotta uusi yksikkö saadaan perustettua mahdollisimman sujuvasti.

Uusi yksikkö tulee pääasiassa keskittymään suurten tietojärjestelmien jatkokehitykseen ja ylläpitoon.  Tätä varten Vincit etsii erityisesti Java ja .NET -teknologioiden osaajia sekä mobiilisovellusten kehittäjiä.

Toimitusjohtaja Tomi Pienimäki:
"Olen todella innoissani mahdollisuudesta luoda uudelle paikkakunnalle Euroopan parhaita työpaikkoja. Samalla voimme palvella nykyisiä ja tulevia asiakkaitamme entistäkin paremmin."

Työpaikoista kiinnostuneet voivat jättää yhteystietonsa tänään avatuilla Vincitin kaupunkikohtaisilla verkkosivuilla:

www.vincitjyväskylä.fi
www.vincitseinäjoki.fi
www.vincitturku.fi

Lisätietoja:

Vincit Group Oyj, toimitusjohtaja Tomi Pienimäki, puhelin: +358 40 834 1399

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puhelin: +358 50 520 4098

www.vincit.fi/mediapankki/

Vincit Group Oyj lyhyesti:

Ohjelmistokehityksen, palvelumuotoilun ja ICT-palveluiden asiantuntija Vincit on Euroopan paras työpaikka 2016. Yrityksellä on toimipisteet Tampereella, Helsingissä, Savonlinnassa sekä Kalifornian Palo Altossa. www.vincit.fi


Vincit Group Oyj: Korjaus tiedotteeseen Johdon liiketoimet 18.10.2016 kello 11.40
Avaa
Vincit Group Oyj
Johdon liiketoimet 18.10.2016 kello 15.30

Vincit Group Oyj: Korjaus tiedotteeseen Johdon liiketoimet 18.10.2016 kello 11.40

Vincit Group Oyj:n 18.10.2016 kello 11.40 julkaisema Johdon liiketoimet -tiedote oli jäänyt puutteelliseksi. Alla tiedote kokonaisuudessaan uudestaan.Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Account Line Oy Oikeushenkilö
Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö
 
Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö
Nimi: Haverinen, Jussi Kalervo
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
 
     
Muutos kappalemäärät ja hinta eivät jostain syystä olleet tallentuneet lomakkeelle, oli kyllä täytetty
Viitenumero: 743700X0R6ZTRQRZ5O87_20161018104109_2
     
Liikkeeseenlaskija
Nimi: Vincit Group Oyj
LEI: 743700X0R6ZTRQRZ5O87
     
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
Liiketoimen päivämäärä: 2016-10-17
Kauppapaikka: FIRST NORTH FINLAND (FNFI)
Liiketoimen luonne: Luovutus
 
Instrumentti: Osake
ISIN: FI4000185533
 
Volyymi: 391617
Yksikköhinta: 4,20000 Euro
 
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
Volyymi: 391617
Keskihinta: 4.20000 Euro

Vincit Group Oyj: Vincit Group Oyj: Johdon liiketoimet
Avaa
Vincit Group Oyj
Johdon liiketoimet 18.10.2016 kello 11.40
Vincit Group Oyj: Johdon liiketoimet

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Account Line Oy Oikeushenkilö
Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö
 
Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö
Nimi: Haverinen, Jussi Kalervo
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
 
     
Ensimmäinen ilmoitus  
Viitenumero: 743700X0R6ZTRQRZ5O87_20161018104109_2
     
Liikkeeseenlaskija
Nimi: Vincit Group Oyj
LEI: 743700X0R6ZTRQRZ5O87
     
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
Liiketoimen päivämäärä: 2016-10-17
Kauppapaikka: FIRST NORTH FINLAND (FNFI)
Liiketoimen luonne: Luovutus
 
Instrumentti: Osake
ISIN: FI4000185533
 

Vincit Group Oyj: Vincit Group Oyj:n uudet osakkeet rekisteröity kaupparekisteriin
Avaa

Vincit Group Oyj
Yhtiötiedote 13.10.2016 kello 9.45

Vincit Group Oyj:n uudet osakkeet rekisteröity kaupparekisteriin


Vincit Group Oyj:n listautumisannissa merkityt 1 400 000 uutta osaketta on rekisteröity tänään 13.10.2016 kaupparekisteriin.

Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivämäärästä lukien.

Vincit Group Oyj:n kaikkien osakkeiden lukumäärä on uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen
10 990 134 osaketta.

Kaupankäynti Vincit Group Oyj:n osakkeilla alkaa Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä monenkeskisellä First North Finland -markkinapaikalla arviolta 17.10.2016 aiemmin tiedotetun mukaisesti.

Vincit Group Oyj

Lisätietoja:
Vincit Group Oyj, toimitusjohtaja Tomi Pienimäki, puhelin: +358 40 834 1399

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puhelin: +358 50 520 4098

Vincit Group Oyj lyhyesti:
Ohjelmistokehityksen ja ICT-palveluiden asiantuntija Vincit on Euroopan paras työpaikka 2016. www.vincit.fi

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet


Vincit Group Oyj: Johdon liiketoimet
Avaa

Vincit Group Oyj
Johdon liiketoimetVincit Group Oyj: Johdon liiketoimet

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: G2 Invest Oy, Petri Niemi Oikeushenkilö
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
     
Ensimmäinen ilmoitus  
Viitenumero: 743700X0R6ZTRQRZ5O87_20161007180954_2
     
Liikkeeseenlaskija
Nimi: Vincit Group Oyj
LEI: 743700X0R6ZTRQRZ5O87
     
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
Liiketoimen päivämäärä: 2016-10-06
Liiketoimen luonne: Merkintä
 
Instrumentti: Osake
ISIN: FI4000185533
 
Volyymi: 264
Yksikköhinta: 4,20000 Euro
 
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
Volyymi: 264
Keskihinta: 4.20000 Euro

Vincit Group Oyj: Johdon liiketoimet
Avaa

Vincit Group Oyj
Johdon liiketoimet

Vincit Group Oyj: Johdon liiketoimet

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Tomi Pienimäki Oikeushenkilö
Asema: Toimitusjohtaja
     
Muutos Merkintähinta virheellinen edellisesä versiossa, muutettu 3.72 sta 3.78 euroon
Viitenumero: 743700X0R6ZTRQRZ5O87_20161010141006_2
     
Liikkeeseenlaskija
Nimi: Vincit Group Oyj
LEI: 743700X0R6ZTRQRZ5O87
     
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
Liiketoimen päivämäärä: 2016-10-06
Liiketoimen luonne: Merkintä
 
Instrumentti: Osake
ISIN: FI4000185533
 
Volyymi: 13225
Yksikköhinta: 3,78000 Euro
 
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
Volyymi: 13225
Keskihinta: 3.78000 Euro

Vincit Group Oyj: Johdon liiketoimet
Avaa

Vincit Group Oyj
Johdon liiketoimet

 

Vincit Group Oyj: Johdon liiketoimet
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Kuitunen, Mikko  
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
     
Ensimmäinen ilmoitus  
Viitenumero: 743700X0R6ZTRQRZ5O87_20161009190509_3
     
Liikkeeseenlaskija
Nimi: Vincit Group Oyj
LEI: 743700X0R6ZTRQRZ5O87
     
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
Liiketoimen päivämäärä: 2016-10-06
Kauppapaikka: FIRST NORTH FINLAND (FNFI)
Liiketoimen luonne: Merkintä
 
Instrumentti: Osake
ISIN: FI4000185533
 
Volyymi: 13228
Yksikköhinta: 3,78000 Euro
 
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
Volyymi: 13228
Keskihinta: 3.78000 Euro

Vincit Group Oyj: Johdon liiketoimet
Avaa

Vincit Group Oyj
Johdon liiketoimet

Vincit Group Oyj: Johdon liiketoimet
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Krapf, Sebastian  
Asema: Talousjohtaja
     
Muutos  
Viitenumero: 743700X0R6ZTRQRZ5O87_20161006112316_2
     
Liikkeeseenlaskija
Nimi: Vincit Group Oyj
LEI: 743700X0R6ZTRQRZ5O87
     
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
Liiketoimen päivämäärä: 2016-10-06
Liiketoimen luonne: Merkintä
 
Instrumentti: Osake
ISIN: FI4000185533
 
Volyymi: 13228
Yksikköhinta: 3,78000 Euro
Volyymi: 24000
Yksikköhinta: 4,20000 Euro
 
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
Volyymi: 37228
Keskihinta: 4.05076 Euro

Vincit Group Oyj: Johdon liiketoimet
Avaa

Vincit Group Oyj
Johtohenkilöiden liiketoimet

Vincit Group Oyj: Johdon liiketoimet

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Pystynen, Johanna  
Asema: Muu ylin johto
     
Ensimmäinen ilmoitus  
Viitenumero: 743700X0R6ZTRQRZ5O87_20161011114559_4
     
Liikkeeseenlaskija
Nimi: Vincit Group Oyj
LEI: 743700X0R6ZTRQRZ5O87
     
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
Liiketoimen päivämäärä: 2016-10-06
Liiketoimen luonne: Merkintä
 
Instrumentti: Osake
ISIN: FI4000185533
 
Volyymi: 13000
Yksikköhinta: 3,78000 Euro
 
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
Volyymi: 13000
Keskihinta: 3.78000 Euro

Vincit Group Oyj: Vincit Group Oyj:lle yli 5 300 uutta osakkeenomistajaa First North -listautumisannista, anti merkittiin 5,6-kertaisesti
Avaa

Vincit Group Oyj
Yhtiötiedote 6.10.2016 kello 9.00


EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI KOKONAAN TAI OSITTAIN AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA, SINGAPORESSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.


Vincit Group Oyj:lle yli 5 300 uutta osakkeenomistajaa First North -listautumisannista, anti merkittiin 5,6-kertaisesti 

Vincit Group Oyj:n ("Vincit") hallitus on 6.10.2016 päättänyt, että 27.9.2016 alkanut listautumisanti toteutetaan listautumisannin ehtojen mukaisesti. Listautumisannissa Vincit tarjosi merkittäväksi enintään 1 400 000 Vincitin uutta osaketta ja Vincitin kolme nykyistä osakkeenomistajaa sitoutuivat myymään enintään 1 160 000 Vincitin olemassa olevaa osaketta (jäljempänä uudet osakkeet ja myyntiosakkeet yhdessä "Tarjottavat Osakkeet") merkittäväksi ja ostettavaksi institutionaalisille sijoittajille Suomessa ("Instituutioanti"), yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ("Yleisöanti") sekä Vincitin henkilöstölle ("Henkilöstöanti").

Listautumisanti merkittiin noin 5,6-kertaisesti. Yleisöannin noin 8,7-kertaisesta merkinnästä johtuen Yhtiön hallitus on päättänyt korottaa Yleisöannin kokoa 670 000 Tarjottavaan Osakkeeseen eli noin 34 prosentilla siirtämällä Tarjottavia Osakkeita Instituutioannista Yleisöantiin. Hallitus hyväksyi Yleisöannissa merkintäsitoumukset kokonaan 100 Tarjottavaan Osakkeen saakka, ja ylittävältä osalta merkinnät hyväksyttiin noin 4,7 prosentin suhteessa.

Toimitusjohtaja Tomi Pienimäki kommentoi: "Erityisen iloinen olen siitä, että yli kaksi kolmasosaa Vincitin henkilöstöstä laittoi listautumisannissa rahaa likoon. Omistajuus lisää entisestään työntekijöidemme tyytyväisyyttä ja heijastuu sitä kautta myös muiden sijoittajien ja asiakkaiden tyytyväisyyteen. Kiitokset myös uusille meihin uskoneille sijoittajille.

Listautumisaikana toimintamme aiheutti useita mielenpahoituksia, esimerkiksi:

 • Markkinointiesitteessä lupasin jatkossakin kulkea bussilla Hervantaan, mutta Helsingin ja Tampereen sijoittajatilaisuuksissa oli esillä Tesla-sähköauto, jonka rekisterikilpi on IPO-16.
 • Vincitin konttorilla vierailun jälkeen erästä vierailijaa harmitti seuraavana aamuna mennä omalle työpaikalleen töihin.
 • Turun roadshow-tapahtumassa ei ollut jaossa Vincitin maskotti-kumiankkoja.

Mielensäpahoittajille on toimitettu hyvitykseksi yhteensä 16 Vincit-karvalakkia."

Listautumisanti lyhyesti:

 • Vincitin hallitus päätti 6.10.2016 First North -listautumisannin toteuttamisesta ja Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta.
 • Sijoittajille allokoitiin Yleisöannissa 670 000 Tarjottavaa Osaketta, Instituutioannissa 1 390 000 Tarjottavaa Osaketta ja Henkilöstöannissa 500 000 Tarjottavaa Osaketta.
 • Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo oli sitoutunut merkitsemään vähintään 540 000 Tarjottavaa Osaketta, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen oli sitoutunut merkitsemään vähintään 540 000 Tarjottavaa Osaketta sekä Erikoissijoitusrahasto Taaleri Mikro Markka Osake oli sitoutunut merkitsemään vähintään 350 000 Tarjottavaa Osaketta. Jokainen sitoumus oli ehdollinen sille, että Yhtiö allokoi listautumisannissa Tarjottavia Osakkeita sitoumuksen antajalle tietyn määrän, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elolle vähintään 350 000 Tarjottavaa Osaketta, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle vähintään 350 000 Tarjottavaa Osaketta ja Erikoissijoitusrahasto Taaleri Mikro Markka Osakkeelle vähintään 150 000 Tarjottavaa Osaketta.
 • Hyväksytyistä Tarjottavien Osakkeiden merkinnöistä lähetetään vahvistusilmoitus merkinnän tehneille sijoittajille arviolta 6.10.2016. Leikattujen merkintöjen merkintämaksut palautetaan viimeistään 13.10.2016 tai mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin tili, johon merkinnät on maksettu, viimeistään 17.10.2016. Palautettaville merkintämaksuille ei makseta korkoa.
 • Vincit saa listautumisannin myötä noin 5 miljoonan euron nettovarat. Myyjät saavat Tarjottavien Osakkeiden myynnistä noin 4,8 miljoonan euron nettovarat.
 • Merkityiksi hyväksytyt ja maksetut Vincitin uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 13.10.2016 ja kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 14.10.2016. Myyntiosakkeet kirjataan ostajien arvo-osuustileille arviolta 17.10.2016.
 • Kaupankäynti Vincitin osakkeella Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä monenkeskisellä First North -markkinapaikalla alkaa arviolta 17.10.2016 kaupankäyntitunnuksella VINCIT, edellyttäen että Vincitin listalleottohakemus hyväksytään.


Listautumisannin neuvonantajat:

Listautumisannin pääjärjestäjänä, merkintäpaikkana sekä Vincitin First North Finland -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana toimii Alexander Corporate Finance Oy. Fondia Oy toimii Vincitin oikeudellisena neuvonantajana.

Vincit Group Oyj
HALLITUS


Lisätietoja:
Vincit Group Oyj, toimitusjohtaja Tomi Pienimäki, puhelin: +358 40 834 1399.

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puhelin: +358 50 520 4098.

Vincit Group Oyj lyhyesti:
Ohjelmistokehityksen ja ICT-palveluiden asiantuntija Vincit on Euroopan paras työpaikka 2016. www.vincit.fi

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

HUOMAUTUS
Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Hongkongissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei rekisteröidä eikä niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperimarkkinalain (U.S. Securities Act of 1933 muutoksineen) mukaisesti eikä niitä saa tarjota Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin. Mitään osaa arvopapereita koskevasta annista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.
Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja pääjärjestäjä eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön myöhemmin julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan listalleottoesitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut eikä anna valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tehdä mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.


Vincit Group Oyj:n listautumisannin merkintäaika on keskeytetty annin moninkertaisen ylimerkinnän vuoksi. Yhtiö on jättänyt listalleottohakemuksen Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle.
Avaa

­Vincit Group Oyj

Yhtiötiedote 4.10.2016 kello 16.30.

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI KOKONAAN TAI OSITTAIN AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA, SINGAPORESSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Vincit Group Oyj:n listautumisannin merkintäaika on keskeytetty annin moninkertaisen ylimerkinnän vuoksi. Yhtiö on jättänyt listalleottohakemuksen Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle.

Vincit Group Oyj:n ("Vincit" tai "Yhtiö") suunnattu osakeanti ja -myynti (yhdessä "Listautumisanti") on ylimerkitty moninkertaisesti, ja Yhtiön hallitus on Listautumisannin ehtojen mukaisesti päättänyt keskeyttää instituutio- ja yleisöannin merkintäajan tänään 4.10.2016 klo 16.30. Henkilöstöannin merkintäaika päättyi 30.9.2016 kello 16.30.

Listautumisannissa tarjottiin merkittäväksi enintään 1 400 000 Yhtiön uutta osaketta ("Antiosakkeet") ja Yhtiön kolme nykyistä osakkeenomistajaa sitoutuivat myymään enintään 1 160 000 Yhtiön olemassa olevaa osaketta ("Myyntiosakkeet" ja yhdessä Antiosakkeiden kanssa "Tarjottavat Osakkeet"). Listautumisannissa tarjottiin yhteensä enintään 2 560 000 Tarjottavaa Osaketta merkittäväksi ja ostettavaksi institutionaalisille sijoittajille Suomessa ("Instituutioanti"), yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ("Yleisöanti") sekä Yhtiön henkilöstölle ("Henkilöstöanti"). Listautumisannin merkintäaika alkoi 27.9.2016.

Merkintäajan keskeyttäminen vaikuttaa Listautumisannin aikatauluun seuraavasti:

Yhtiön hallitus päättää arviolta torstaina 6.10.2016 Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta, eli lopullisesta määrästä, lopullisen määrän jakautumisesta Instituutio-, Yleisö- ja Henkilöstöannin välillä sekä Listautumisannissa tehtyjen merkintäsitoumusten hyväksymisestä kokonaan tai osittain. Vincit tiedottaa Listautumisannin lopullisesta tuloksesta yhtiötiedotteella samana päivänä, eli arviolta 6.10.2016, jolloin myös hyväksytyistä Tarjottavien Osakkeiden merkinnöistä lähetetään sähköpostitse vahvistusilmoitus merkintäsitoumuksen antaneille sijoittajille. Mahdollisten hylättyjen sekä leikattujen merkintöjen merkintämaksut palautetaan merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille arviolta viiden (5) pankkipäivän kuluessa Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta, eli viimeistään torstaina 13.10.2016. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin tili, johon merkinnät on maksettu, merkintämaksut palautetaan viimeistään seitsemän (7) pankkipäivän kuluessa, eli viimeistään maanantaina 17.10.2016. Palautettaville merkintämaksuille ei makseta korkoa.

Instituutioantiin osallistuneiden sijoittajien tulee maksaa hyväksytyn merkintäsitoumuksen mukaiset heille jaetut Tarjottavat Osakkeet pääjärjestäjän antamien ohjeiden mukaisesti siten, että maksu on Yhtiön tilillä viimeistään maanantaina 10.10.2016 kello 16.00. Osakeannissa merkityiksi hyväksytyt ja maksetut Antiosakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille arviolta perjantaina 14.10.2016 ja Myyntiosakkeet kirjataan ostajien arvo-osuustileille arviolta maanantaina 17.10.2016.

Vincit on tänään jättänyt hakemuksen Nasdaq Helsinki Oy:lle Yhtiön osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle ("First North"). Yhtiön osakkeiden ensimmäinen kaupankäyntipäivä First Northissa on arviolta maanantaina 17.10.2016 edellyttäen, että Yhtiön listalleottohakemus hyväksytään. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on VINCIT.

Listautumisannin Pääjärjestäjänä, merkintäpaikkana sekä Yhtiön First North Finland -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana toimii Alexander Corporate Finance Oy.

Fondia Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana.

Vincit Group Oyj
HALLITUS

Lisätietoja:

Vincit Group Oyj, toimitusjohtaja Tomi Pienimäki, puhelin: +358 40 834 1399.

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puhelin: +358 50 520 4098.

Vincit Group Oyj lyhyesti:

Ohjelmistokehityksen ja ICT-palveluiden asiantuntija Vincit on Euroopan paras työpaikka 2016. www.vincit.fi

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Hongkongissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei rekisteröidä eikä niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperimarkkinalain (U.S. Securities Act of 1933 muutoksineen) mukaisesti eikä niitä saa tarjota Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin. Mitään osaa arvopapereita koskevasta annista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja pääjärjestäjä eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön myöhemmin julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan listalleottoesitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut eikä anna valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tehdä mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.


Lehdistötiedotteet