Avainluvut

2015 H1/2016
Pro forma* FAS** FAS
Liikevaihto, 1 000 € 26 067 15 669
Liikevoitto (EBIT), 1 000 € 5 541 2 151
     % liikevaihdosta 21,3 % 13,7 %
Katsauskauden tulos, 1 000 € 4 035 1 212
     % liikevaihdosta 15,5 % 7,7 %
Taseen loppusumma, 1 000 € 17 920 20 907
Omavaraisuusaste, % 33,9 % 36,0 %
Nettovelkaantumisaste, % 79,4 % 58,2 %
Henkilöstön määrä keskimäärin 212 271

Tilintarkastamattomat pro forma -muotoiset taloudelliset tiedot on havainnollistamistarkoituksessa esitetty tuloslaskelman muodossa kuvaamaan tilannetta, jossa nykyinen Vincit Group -konserni olisi muodostunut 1.1.2015.

** Vincit Group Oyj:n konsernitase 31.12.2015. Pro forma -muotoista tasetta ei ole laadittu, sillä Vincit Group Oyj:n konsernitase 31.12.2015 antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta tilikaudelta 2015.