Tilintarkastajat

 

Yhtiöjärjestyksen mukaan Vincit Group Oyj:n yhtiökokous valitsee yhtiön hallintoa ja tilejä tarkastamaan yhden varsinaisen tilintarkastajan, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 29.6.2016 Helsingissä, jossa yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Erkka Talvinko.