Hallitus

Hallituksella on yleinen vastuu yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus on vahvistanut itselleen kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään hallituksen käsiteltäväksi kuuluvat asiat. Hallitus vahvistaa yhtiön strategiaa, organisaatiota, kirjanpitoa ja varainhoidon valvontaa koskevat periaatteet sekä nimittää yhtiön toimitusjohtajan, joka vastaa yhtiön strategian toteuttamisesta ja juoksevien asioiden hoitamisesta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Yhtiön hallitukseen kuuluu sen yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään yksi ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä ja ainakin yksi varajäsen, mikäli hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Vincit Oyj ei noudata Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance 2015), jota sovelletaan Helsingin Pörssin pörssilistalle listattuihin yhtiöihin ("Hallinnointikoodi"), mutta hallitus on kuitenkin arvioinut jäsentensä riippumattomuutta yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista Hallinnointikoodin mukaisesti. Riippumattomuusarvioinnin perusteella kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista ja yhtiöstä.

Hallituksen kokoonpano

Artti Aurasmaa, puheenjohtaja

  • s. 1975
  • hallituksessa vuodesta 2017

KTM Artti Aurasmaa työskentelee Ropo Capital Oy:n toimitusjohtaja. Ennen Ropo Capital Oy:n toimitusjohtajuutta Artti on työskennellyt toimitusjohtajana Stella Care Oy:ssä sekä 3 Step IT Group Oy:ssä toimitusjohtajana, operatiivisena johtajana sekä talousjohtajana. Artti toimii YTK:n (Yleinen työttömyyskassa) hallituksen jäsenenä.

 

Kirsi Piha

  • s. 1967
  • hallituksessa vuodesta 2018

KTM Kirsi Piha on strategisen viestintätoimisto Ellun Kanojen perustaja, omistaja ja hallituksen puheenjohtaja. Kirsillä on vaikuttava tausta politiikasta vuoteen 2003 saakka, jonka jälkeen hän on toiminut journalistina ja kirjailijana ennen kuin siirtyi yrittäjäksi vuonna 2006. Kirsi tunnetaan myös Konflikti päivässä -kirjastaan, joka ilmestyi viime vuonna.

 

Eka Ruola

  • s. 1970
  • hallituksessa vuodesta 2017

Eka Ruola on hasan & partners -konsernin toimitusjohtaja ja vastaava luova johtaja. Ennen hasan & partners -konsernin toimitusjohtajuutta, Eka on työskennellyt luovana johtajana mm. TBWA/Helsingissä (Executive Creative Director) sekä hasan & partnersissa. Eka toimii MTL:n, Aamu Säätiön ja HopLop Oy:n hallituksissa ja on hasan & partners -konserniin kuuluvien asiakasymmärrystoimisto Frankly Partnersin sekä viestintätoimisto hasan communicationsin hallitusten puheenjohtaja.

 

Pekka Vähähyyppä

  • s. 1960
  • hallituksessa vuodesta 2019

Pekka Vähähyyppä on koulutukseltaan KTM ja eMBA. Pekka on toiminut Finnair Oyj:n talousjohtajana vuodesta 2015. Ennen Finnairille siirtymistään hän toimi Stockmann Oyj:n palveluksessa vuosina 2000–2015, viimeksi yhtiön talousjohtajana. Sitä ennen hän toimi talous- ja rahoitushallinnon johtotehtävissä muun muassa Nestlén pohjoismaisissa tytäryhtiöissä, OKO-Venture Capitalissa ja
A-lehdissä.