Hallitus

 

Hallituksella on yleinen vastuu yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus on vahvistanut itselleen kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään hallituksen käsiteltäväksi kuuluvat asiat. Hallitus vahvistaa yhtiön strategiaa, organisaatiota, kirjanpitoa ja varainhoidon valvontaa koskevat periaatteet sekä nimittää yhtiön toimitusjohtajan, joka vastaa yhtiön strategian toteuttamisesta ja juoksevien asioiden hoitamisesta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Yhtiön hallitukseen kuuluu sen yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään yksi ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä ja ainakin yksi varajäsen, mikäli hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

 

Hallituksen kokoonpano

 

Petri Niemi, puheenjohtaja

  • s. 1961
  • hallituksessa vuodesta 2015

Petri on koulutukseltaan diplomi-insinööri. Päätoimenaan hän on vuodesta 2011 lähtien toiminut toimitusjohtajana G2 Invest Oy:ssä. Ennen nykyistä toimeaan Petri toimi osakkaana ja työskenteli muun muassa Head of Cap Man Technology -tehtävässä CapMan Oyj:ssä vuosina 1999–2010. Aiemmin hän on vuosina 1988–1999 toiminut myös Oy Ericsson Ab:n, 3com Corporation:n, Sun Microsystems:n ja Hewlett-Packard:n palveluksessa.

Petrillä on myös runsaasti kokemusta kasvuyhtiöiden hallitustyöskentelystä. Nykyisin hän toimii Insta Group Oy:n, Detection Technology Oyj:n, GreenStream Network Oy:n hallituksen jäsenenä ja Nextgames Oyj:n, WEGA Advisors Oy:n, Leaddesk Oy:n, Autori Oy:n, Bilot Consulting Oy:n ja B10 Group Oy:n hallituksen puheenjohtajana.

 

Jussi

Jussi Haverinen, hallituksen jäsen

  • s. 1976
  • hallituksessa vuodesta 2016

Jussi on koulutukseltaan ylioppilas. Hän on toiminut yrittäjänä ja erilaisissa IT-yrityksen johto- ja hallintotehtävissä yli 15 vuotta. Vuodesta 2010 lähtien hän on toiminut Javerdel Oy:n toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä, mitä ennen hän oli Javerdel Oy:n asiakaspalvelujohtaja ja hallituksen puheenjohtaja. Jussi vastaa Vincitillä strategisista kumppanuuksista. Jussi toimii myös Vincit Solutions Oy:n hallituksen jäsenenä. Ennen Javerdel-uraansa hän työskenteli muun muassa projektipäällikkönä Visual Systems Oy:ssä 1999–2000 ja ohjelmoijana ICL Data Oy:ssä ja Sonera Oy:ssä 1999 ja 1998.

 

Mikko

Mikko Kuitunen, hallituksen jäsen

  • s. 1980
  • hallituksessa vuodesta 2016

Mikko on koulutukseltaan tuotantotalouden diplomi-insinööri. Hän on toiminut Vincit Oy:n toimitusjohtajana sen perustamisesta 2007 alkaen vuoden 2015 loppuun saakka, ja jatkaa ohjelmistokehitystä harjoittavan Vincit Development Oy:n toimitusjohtajana. Ennen Vincit Oy:n perustamista Mikko toimi erilaisissa liiketoiminnan kehitystehtävissä Ionific Oy:ssä, Botnia Hightech Oy:ssä ja Sasken Finland Oy:ssä vuosina 2004–2007. Lisäksi hän on osallistunut ja osallistuu aktiivisesti useiden yritysten hallitustyöskentelyyn. Mikko toimi aiemmin myös Vincit Oy:n jakautumisen yhteydessä perustetun Amor & Labor Oy:n toimitusjohtajana.

 

Eka Ruola

Eka Ruola on hasan & partners -konsernin toimitusjohtaja ja vastaava luova johtaja. Ennen hasan & partners -konsernin toimitusjohtajuutta, Eka on työskennellyt luovana johtajana mm. TBWA/Helsingissä (Executive Creative Director) sekä hasan & partnersissa. Eka toimii MTL:n, Aamu Säätiön ja HopLop Oy:n hallituksissa ja on hasan & partners -konserniin kuuluvien asiakasymmärrystoimisto Frankly Partnersin sekä viestintätoimisto hasan communicationsin hallitusten puheenjohtaja.

 

Artti Aurasmaa

KTM Artti Aurasmaa työskentelee Ropo Capital Oy:n toimitusjohtaja. Ennen Ropo Capital Oy:n toimitusjohtajuutta Artti on työskennellyt toimitusjohtajana Stella Care Oy:ssä sekä 3 Step IT Group Oy:ssä toimitusjohtajana, operatiivisena johtajana sekä talousjohtajana. Artti toimii YTK:n (Yleinen työttömyyskassa) hallituksen jäsenenä.