Kasperi Hämäläinen

Kasperi Hämäläinen

Student, Tampereen Teknillinen lukio

Tampereen teknillisessä lukiossa on jo vuosia ollut mahdollista valita Sijoittamisen perusteet -kurssi. Tänä lukuvuonna pääsimme Vincit Oyj:n anteliaan yhteistyötoiminnan ansiosta sijoittamaan koulussamme ihan oikeaa rahaa osinko-osakkeisiin.

Osinko-osakkeiden valinta voi kuitenkin olla vaikeaa aloittelevalle osakesijoittajalle, sillä niihin sijoittaessa pitää ottaa huomioon monia asioita. Tärkeimpiä niistä ovat varmasti katsominen lähitulevaisuuteen yrityksen aikaisemman osakehistorian perusteella. Esimerkiksi voidaan olettaa, että yritys, jonka osingonmaksu ei ole aikaisempina ollut tasaista tai nousevaa, ei välttämättä maksa tasaista tai nousevaa osinkoa tulevinakaan vuosina. Omaa osakevalintaani hankaloitti eniten osakemarkkinoiden valtava laajuus.

Sijoittamisen perusteet -kurssilla kävimme läpi muun muassa koron käsitteet sekä sen, miten osingonmaksu toimii ja mitä erilaisia sijoituskohteita on ylipäätään olemassa. Keskityimme kurssilla nimenomaan osakesijoittamiseen sen suurien tuottomahdollisuuksien ja suhteellisen helpon tilinhoidon takia.

Osakkeiden valitseminen

Kurssilla katsoimme myös yritysten erilaisia sijoittamisessa käytettäviä tunnuslukuja. Näistä tärkeimmiksi meille kurssin opiskelijoille osoittautui P/E-luku eli voittokerroin, joka kertoo helposti sanottuna, kuinka kauan osaketta täytyy omistaa, että sen kasvu ohittaa ostohinnan. P/E-luvun perusteella voidaan päätellä, onko osake suhteessa halpa ostos vai ei. Kurssilla laskimme halvaksi osakkeet, joiden P/E-luku oli 10 ja alle, ja kalliiksi osakkeet, joiden P/E-luku oli yli 20. 

Ensimmäiseksi osakesijoituskohteeksi valitsimme teknologiatoimialan osakkeen. Valinnan teimme sen perusteella, että tahdoimme tehdä ensimmäisen sijoituksemme jokseenkin samalta toimialalta kuin yhteistyökumppaninamme toimiva Vincit Oyj. Teknologatoimialalta päädyimme ostamaan Siili Solutionsin osakkeita. Toisen osakkeen valitsimme rahoitustoimialalta, ja sieltä nappasimme salkkuumme Sammon.

Molemmat kursseilla valitsemistamme osakkeista olivat suhteellisen kalliita. Siili solutionsin P/E-luku oli 19 ja Sammon P/E-luku oli 22. Kuitenkin etsimme kurssillamme nimenomaan hyviä osingonmaksajia emmekä kasvuosakkeita, jotka ovat P/E-lukua katsottaessa yleensä kalliita.

Kokemukset kurssilta

Kurssilla ongelmanamme oli pitkälti ajan puute, jonka takia syvempi osakeanalyysi oli mahdotonta. Tämän takia pohdimme vain nopeasti valitsemiamme yrityksiä niiden toimialan, liiketoiminnan ja tuloksentekokyvyn vakauden perusteella. Toimialan kohdalla vertasimme yritysten menestystä toisiin toimialan yrityksiin nähden ja liiketoiminnan kannalta. Esimerkiksi mikäli yritys nojasi vahvasti jonkin toisen yrityksen toimintaan, se ei ollut tarpeeksi varma pitkäaikainen sijoituskohde

Sijoitussalkusta saadut osingot muodostavat rahasumman, joka tilitetään hyväntekeväisyyteen vuosittain kevätlukukauden lopuksi. Lukiomme oppilaskunnan hallitus valitsi vuoden 2022 hyväntekeväisyyskohteeksi Hope RY:n Tampereen paikallistoiminnan, joka auttaa vähävaraisia lapsia ja nuoria. 

Kasperi Hämäläinen on Tampereen Teknillisen lukion ensimmäisen vuoden opiskelija. Yhteistyön ensimmäinen lahjoitus oli 500 euroa Hope Ry:n Tampereen paikallistoimintaan.

Tykkäsitkö artikkelista?

Anna pienet aplodit!