Vastuullisuustyömme pääteemat

Digitaalisia ratkaisuja monenlaisille käyttäjille

Samalla kun arkemme muuttuu yhä digitaalisemmiksi, on olemassa riski, että ihmiset, joilla ei ole digitaalisia taitoja jäävät kehityksestä jälkeen. Haluamme varmistaa että digitaalisesta kehityksestä hyötyvät kaikki.

Ympäristöystävälliset ratkaisut ja ilmastonmuutoksen hidastaminen

Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii ratkaisuja ja uusia tapoja tehdä kestävää liiketoimintaa. Autamme asiakkaita kehittämään vastuullista digitaalista liiketoimintaa ja ratkaisuja ilmastonmuutokseen.

Hyvinvoiva ja kehittyvä työyhteisö

Asiantuntijatyössä jaksaminen ja työstä palautuminen ovat tärkeässä roolissa. Panostamme vincitläisten hyvinvointiin, työn ja arjen tasapainoon ja osaamisen kehittämiseen.

Monimuotoisuuden ja inklusiivisen työkulttuurin edistäminen

Teknologia-alan haaste on houkutella entistä monipuolisemmin erilaisia osaajia. Haluamme että monenlaiset osaajat kokevat itsensä tervetulleeksi meille ja laajemmin teknologia-alalle.

Digitaalisia ratkaisuja monenlaisille käyttäjille

Kehitämme digitaalisia palveluja monenlaisten käyttäjien ja kansalaisten arjen tarpeisiin. Teemme digitaalisista ratkaisuista saavutettavia, huolehdimme tietoturvasta ja kehitämme osaamistamme näistä aiheista. Edistämme digitaalista yhdenvertaisuutta työssämme ja yhteiskunnassa yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Ympäristöystävälliset ratkaisut ja ilmastonmuutoksen hidastaminen

Autamme asiakkaitamme kehittämään digitaalisia ratkaisuja kiertotalouteen ja ympäristöystävälliseen liiketoimintaan. Autamme hahmottamaan digitaalisten ratkaisujen päästöjä ja kehitämme työkaluja niiden pienentämiseksi. Laskemme Vincitin oman toiminnan päästöt ja pyrimme hiilineutraaliksi vuoden 2023 aikana.

Hyvinvoiva ja kehittyvä työyhteisö

Tuemme vincitläisten hyvinvointia ja ennaltaehkäisemme työn kuormitusta monenlaisin keinoin – aina työporukan liikunnasta lasten unikouluun ja hoitoapuun. Univincity järjestää säännöllisesti koulutusta, opintopiirejä ja muita tapoja kehittää omaa osaamista. Jaamme käytännön oppeja ihmisläheisistä työtavoista luonnollisesti myös asiakasprojekteissamme.

Monimuotoisuuden ja inklusiivisen työkulttuurin edistäminen

Haluamme kasvattaa työyhteisömme monimuotoisuutta aina sukupuolesta kansallisuuteen ja kieleen, iästä koulutustaustaan ja perhetilanteeseen. Tavoitteemme on kasvattaa naisten osuutta 30 % vincitläisistä vuoteen 2025 mennessä, sekä kasvattaa vincitläisten kansallisuuksien kirjoa. Luomme työkulttuuria, jossa jokainen kokee itsensä tervetulleeksi Vincitille juuri sellaisena kuin on.  

Tuemme YK:n globaaleja kestävän kehityksen tavoitteita

Vastuullisuustyömme tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita:

  • Kehitämme digitaalisia ratkaisuja vastuulliseen liiketoimintaan (SDG 10, 12 ja 13).
  • Tuemme taloudellista kasvua ja tuottavuutta teknologisten ratkaisujen avulla (SDG 8 ja 9).
  • Tuemme teknologian avulla palveluiden saavutettavuutta (SDG 10).
  • Toimimme vastuullisena työnantajana ja tuemme työntekijöiden yhdenvertaisuutta (SDG 5 ja 8).
  • Pienennämme oman toiminnan hiilijalanjälkeä (SDG 13).

Heräsikö kysyttävää?
Soita tai viestittele meille.

Niina Mikolanniemi

Sustainability Manager

niina.mikolanniemi@vincit.fi
LinkedInTwitter
Seuraavaksi Digipalvelujen hiilijalanjälki pienemmäksi – Case IBU