Essi Isohanni

Essi Isohanni

Director of Competence Development

essi.isohanni@vincit.fi

LinkedIn

Osaamisen kehittäminen voi olla haastavaa, kun sitä tekee hektisen asiantuntijatyön ohella. Siksi meillä on Vincitillä oma koulutusorganisaatio nimeltä Univincity, jonka tavoitteena on mahdollistaa jokaisen vincitläisen yksilöllinen kehittyminen. Joskus apua saattaa löytyä yhteisöllisyydestä, joskus jostain aivan muualta. Starttaamme blogisarjan, jossa kerromme, miten työssä oppiminen Univincityssä toimii. Tässä blogisarjan ensimmäisessä osassa kerron yleisesti minkälaisia periaatteita Univincityn toiminnan taustalta löytyy.

Vaikka nimestä saattaa tulla mielleyhtymiä yliopistoon, on Univincityn toiminta varsin ketterää. Ensimmäisten kahden toimintavuoden aikana on ehditty jo kokeilla monta erilaista toimintatapaa erilaisiin tarpeisiin ja löytää muutamia timanttejakin. Koko ajan kokeillaan uusia juttuja. Nähtäväksi siis jää, kuinka pitkä blogisarja tästä tuleekaan!

Univincityn toiminnan pohjana on työnantajavastuu ja vincitläisten huomioiminen kokonaisvaltaisesti. Tavoitteeksi kaikelle toiminnallemme olemme asettaneet kustannustehokkuuden, yksilöllisyyden sekä pedagogisesta näkökulmasta sen, että oppijalla on aikaa ajatella ja oppiminen on oikea-aikaista. Nämä näkökulmat käydään läpi tässä blogipostauksessa.

Työnantajavastuu

“Uuden työnantajavastuun” ytimessä ovat osaaminen ja hyvinvointi. Nämä kaksi kietoutuvat toisiinsa läheisesti: jos ihminen voi hyvin, hän jaksaa kehittää itseään. Toisaalta kehittyminen ja oman osaamisen kasvaminen luovat hyvinvointia. Pyrimme huolehtimaan näistä molemmista. People-tiimimme keskittyy hyvinvointiin ja Univincity erityisesti osaamiseen.

Nykyisessä työelämässä tärkeintä pääomaa on osaaminen. Haluamme, että vincitläisten osaamispääoma kasvaa jatkuvasti. Jo ennen Univincityn perustamista Vincitillä on tarjottu monia erilaisia palveluita osaamisen kehittämisen tukemiseksi, esimerkkeinä mainittakoon:

  • Oman osaamisen hahmottamiseen kehityskeskustelut ja palvelu nimeltä “palautetta kiitos”, jolla kuka tahansa voi pyytää palautetta työstään.
  • Itseohjautuvuuden tukemiseksi coachausta, mentorointia ja kolmivuotissuunnitelmia.
  • Paljon erilaista osaamiseen liittyvää tarjontaa, joka voi auttaa hahmottamaan seuraavia steppejä ja toteuttamaan niitä.

Univincity ei korvannut mitään vanhoja toimintatapojamme, vaan lisää mahdollisuuksia kaiken jo olemassa olleen päälle.

Kokonaisvaltaisuus

Osaamisen kehittäminen on asiantuntijatyössä niin keskeistä, että se ei liity vain töihin vaan asiantuntijan elämänasenteeseen kokonaisvaltaisesti. Uteliaisuus uusia asioita kohtaan ei katso kelloa eikä työaikoja. Olemme kokeneet tärkeäksi tunnustaa tämän tosiasian. Siksi työntekijämme saavat "compdev-bonusta" käyttäessään vapaa-aikaansa osaamisen kehittämiseen esimerkiksi omien tavoitteellisten projektiensa parissa. Työntekijälle maksetaan compdev-bonusta enintään 10h/kk, koska emme halua kannustaa ketään liiallisuuksiin tässäkään. Korvaus on 20€/h, eli sama jokaiselle kuukausipalkasta riippumatta.

Compdev-bonus on tietenkin mahdollista kääntää myös negatiiviseksi asiaksi: voidaan kysyä, jääkö osaamisen kehittäminen siis kokonaan vapaa-ajan hommiksi. Meillä Vincitillä ei. Compdev-bonus on työnantajan tunnustus/arvostuksen osoitus niille, jotka käyttävät vapaa-aikaansa osaamisen kehittämiseen. Sen lisäksi osaamista kehitetään myös työajalla. Työaikana ja vapaa-aikana tapahtuva osaamisen kehittäminen voi olla hyvinkin erityylistä, siksi molempi parempi!

Aina löytyy myös kehitettävää. Compdev-bonusta ei pysty hyödyntämään koko henkilökuntamme, koska kaikille vapaa-ajan käyttäminen osaamisen kehittämiseen ei ole mahdollista vaikkapa elämäntilanteen vuoksi. Toisaalta, osaamisen kehittäminen on aihe, jossa yhden tekeminen ei ole toiselta pois. Itseasiassa päinvastoin: osaava kollegahan on hyvä kaveri yhdessä oppimiseen.

Compdev-bonus laajentaa huomattavasti Univincityn toimintamahdollisuuksia. Vaikka työajallakin voidaan tehdä mahtavia juttuja, voidaan tehdä vielä paljon enemmän, jos siihen on halutessaan mahdollista käyttää vähän enemmänkin aikaa.

Kustannustehokkaasti

Eniten Univincityn toimintaa raamittaa se, että Vincit ei ole pelkkä koulutusorganisaatio vaan pääosassa ovat asiakasprojektimme. Vaikka firma on valmis investoimaan osaamisen kehittämiseen, pitää kulujen silti pysyä järkevissä rajoissa.

Kätevimmin tämä hoituu, kun asiantuntijoilla on projekteissa mielenkiintoista tekemistä, jolloin osaamisen kehittäminen on mahdollista työssä oppien. Suuri paine osaamisen kehittämisessä on siis myös Vincitin myynnillä. Tässä on enimmäkseen onnistuttu hyvin: oppimiskyselymme vastaukset (kuvaaja) kertoo, että suurin osa vincitläisistä koki oppivansa projektejamme tehdessään joko siksi, että projektissa pääsee työskentelemään uuden asian parissa tai siksi, että pääsee ratkaisemaan uudenlaisia ongelmia.

Mutta osaamisen kehittämistä ei voi jättää pelkästään sen varaan, mitä projektityön ohessa jää käteen. Tämän vuoksi Vincitillä järjestetään myös projektityöstä erillisiä oppimistapahtumia laajalla skaalalla eri aihepiireistä ja eri toimintamalleilla. Nekin on kuitenkin mahdollista järjestää kustannustehokkaasti, kun käyttää vähän mielikuvitusta ja kyseenalaistaa urautuneita toimintatapoja. Esimerkiksi: Tarvitseeko meidän käyttää aikaa omien materiaalien tuottamiseen vai voimmeko hankkia ne jostain valmiina? Täytyykö kaikkien olla paikalla tekemässä kaikki yhdessä vai voidaanko tehdä osittain itsenäisesti, jolloin se onnistuu helpommin projektityön ehdoilla?

Univincity yksilöllisesti

Vincitillä ajattelemme konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaisesti, että työssä oppijat ovat yksilöitä, jotka motivoituvat erilaisista aiheista ja innostuvat toimimaan eri tavoilla. Ideaalista olisikin tarjota jokaiselle omanlaisensa koulutukset. Paletti erilaisia toimintatapoja mahdollistaa tämän ainakin osittain.

Perinteiseen tyyliin toteutettavien koulutusten lisäksi Vincitillä järjestetään esimerkiksi ketterämmin toimivia opintopiirejä ja level up -koulutuksia pienryhmälle. Lisäksi meillä on esimerkiksi sisäinen mentorointiohjelma ja trainee-ohjelma, johon rekrytoimme lupaavia juniorikoodareita. Jokainen vincitläinen hyödyntää sitten Univincityn tarjoomaa itselleen parhaaksi kokemallaan tavalla.

Esimerkiksi Pasi Välkkynen suoritti syksyllä 2019 Scrum master -sertifikaatin sekä Vincitin oman projektiliidikoulutuksen, jonka jälkeen hän haki tammikuussa 2020 mukaan Vincitin sisäiseen mentorointiohjelmaan tavoitteenaan syventää Scrum master -taitojaan. Alkuvuonna 2020 starttasi opintopiiri aiheesta Coach Your Product Owner, johon Pasi lähti myös mukaan.

Sertifikaatin suorittaminen ja liidikoulutus olivat hyvä yleissivistävä paketti, josta itseäni kiinnostaviksi aiheiksi nousivat Scrum masterin rooli sekä se miten Scrum master voi valmentaa tiiminsä Product owneria onnistumaan. Näihin aiheisiin otan nyt syväsukelluksen mentoroinnin ja opintopiirin avulla, Pasi ynnää kokemuksiaan.

Pasi hakeutui töihin Vincitille, koska halusi vaihteen vuoksi vain koodata rauhassa. Mutta muutaman Vincit-vuoden jälkeen palo muihinkin hommiin syttyi taas ja Pasi päätyi kehittämään projektiliidaustaitojaan Univincityn tuella.

Aikaa ajatella

IT-alalla varmaan lähes jokainen on joskus käynyt parin-kolmen päivän kurssilla, joka on huipentunut sertifiointikokeeseen. Parhaassa tapauksessa kouluttaja selaa läpi 8-tuntisen koulutuspäivän aikana useamman sata kalvoa. Ja parhaassa tapauksessa osallistuja sitten valitsee oikeat vaihtoehdot monivalintakysymyksistä ja saa sertifikaattinsa suoritettua. Mutta onko tässä kyse oppimisesta vai osaamisen todentamisesta? Todennäköisesti osaamisen todentamisesta sen jälkeen, kun itse oppiminen on tapahtunut pitkäjänteisemmin jossain muussa yhteydessä.

Oppimisessa pitkäjänteisyydellä päästään parhaisiin tuloksiin. Jos mietitään vaikka pianon soiton opettelua, niin 8 tuntia soiton harjoitteluahan voi yhtä hyvin järjestää joko yhtenä päivänä tai 8 peräkkäisenä päivänä tunnin kerrallaan tai 8 peräkkäisenä viikkona tunnin kerrallaan. Useimmiten päädytään tunti viikossa ratkaisuun ja sen lisäksi soiton opettaja antaa oppijalle läksyjä kotiin, koska “kertaus on opintojen äiti”. Univincityn toiminnassa olemme pyrkineet tähän samaan ajatukseen. Yksittäisen pidemmän koulutustapaamisen sijaan tärkeästä aiheesta järjestetään mieluummin sarja lyhyitä tapahtumia, jossa aiheeseen palataan useammin ja asioita palautetaan mieleen. Näin annetaan oppijalle aikaa ajatella. Tämän voi toteuttaa monella tavalla. Parhaimmillaan tällaisella järjestelyllä saadaan myös joustoa kiireisten aikataulujen oheen ja jokaisen erilaisiin tarpeisiin.

Oikea-aikaisesti

Projektityössä oppiessa oikea-aikaisuus toteutuu tietenkin täydellisesti: opittu tulee käytöön saman tien. Suurimpia haasteita Univincitylle onkin se, miten erikseen järjestetyissä oppimistapahtumissa, esimerkiksi opintopiireissä ja koulutuksissa, käsitellyt asiat saadaan heti käyttöön työssä, jotta oppiminen syvenee. Tässä meillä on vielä parannettavaa, mutta kekseliäisyys on edelleen valttia.

Parasta aikaa testailemme esimerkiksi projektitiimin sisäistä opintopiiriä ja pienryhmässä toteutettavaa level up -koulutuskonseptia, jotka molemmat tähtäävät oppimisen oikea-aikaisuuteen. Myös mentorointiohjelmassa syvennetään yleensä osaamista aiheessa, jota oppija tekee työssään. Tapoja on siis monia. Pitää vain valita tilanteeseen sopivin.

Tämän blogisarjan myöhemmissä osissa esittelemme Univincityn erilaisia toimintatapoja. Luvassa on siis ihan konkreettisia kertomuksia työssä oppimisesta Vincitillä. Pistä blogimme seurantaan, niin pääset nauttimaan koko kattauksesta!

Blogisarjan jatko-osat:

Tykkäsitkö artikkelista?

Anna pienet aplodit!