Mira Ylen

Mira Ylen

Organisaatiokulttuurin ja mielekkään työn asiantuntija.

Tee niin kuin ite tekisit -periaatteemme näkyy vincitläisten arjen monimuotoisuutena: jokaisella on mahdollisuus elää työelämäänsä niin kuin itselleen parhaiten sopii.

Olet tämän blogisarjan myötä saanut lukea tarinoita siitä, miten vincitläiset ovat rakentaneet työarkeaan omiin elämäntilanteisiinsa, toiveisiinsa ja tavoitteisiinsa vastaten. Mikael työskentelee vuoroin vieraissa Vincitillä ja omassa yrityksessään. Antti viettää osan viikosta lapsen kanssa kotona. Janette lomittaa opiskelun ja vastuulliset työkuviot. Salli sumplii triathlonille treenaamisen työviikon kalenteripalapeliin. Iikku ottaa aikaa elämälle.

Työpaikka unelmien alustana -blogisarjan viimeissessä osassa kerron, millaisia käytäntöjä Vincitillä on joustavan työarjen rakentamisessa ja miten työpaikka voi toimia alustana ihmisten unelmille.

Joustavaa työntekoa

Kuten yhä useammassa asiantuntijaorganisaatiossa, myös Vincitillä työpäivien kirjo on laaja. Täysipäiväisen ysistä viiteen -tekemisen rinnalla näkyy mitä erilaisempia tapoja organisoida omaa työtään. Yleisiä ohjenuoria ei ole, vaan itselle mielekkäistä työajoista ja -tavoista sovitaan projektitiimin kesken. Vastuu kannetaan omalle projektitiimille ja byrokraattisten anomusten sijaan kukin pitää People-tiimin ja myynnin ajan tasalla omista järjestelyistään.

Joustavuuteen liittyy usein mielikuva siitä, että työtä tehdään kellon ympäri. Me kuitenkin näemme, että on yrityksen vastuulla resursoida tekeminen kestävällä tavalla. Projektiluontoisessa työssä välillä toki venytään, mutta jousto toimii molempiin suuntiin. Noin neljänsadan vincitläisen joukolle maksettiin vuoden 2017 aikana tehtyjä ylitöitä yhteensä 16,5 tuntia. Karkeasti laskettuna joka seitsemäs vincitläinen tekee tällä hetkellä muuta kuin 100 % työaikaa, perusteena mitä tahansa opiskelusta ja perheestä oman ajan ottamiseen ja yrittäjyyteen. Omille yrityksille laadittujen sivutoimilupien määrä lähentelee sataa. Etätyö on niin tavallista, että sen määrää emme edes seuraa.

Vapautta ja tukea sopivassa suhteessa

Tee niin kuin ite tekisit, no policy policy, sun muut Vincitillä lentävät lauseet kuvaavat keskeistä periaatetta vapaudesta toimia parhaaksi näkemällään tavalla. Vapaalla ja joustavalla työkulttuurilla on kuitenkin kääntöpuolensa. Vincitin kaltaisessa ympäristössä on helppo uupua. Toisessa ääripäässä on ajelehtimisen tunne vailla tarttumapintaa, toisessa päämääriä kohti puskeva itsensä piippuun ajaminen. Keskeisiä ovat totta kai nykyisin kovasti peräänkuulutetut itsensä johtamisen taidot ja kyky toimia itseohjautuvassa toimintaympäristössä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että työpaikka voisi jättää ihmiset oman onnensa nojaan. Tarjotun vapauden rinnalle tarvitaan myös tukirakenteita, jotka varmistavat ihmisten hyvinvoinnin ja jaksamisen.

Kyräilyn, kummastelun ja samaan muottiin pakottamisen välttämisessä keskeinen käytäntö on käydä projektitiimin kanssa läpi kunkin tapaa työskennellä. Yksi on keskellä päivää omilla teillään luennolla, toinen lähtee kotiin aina kellontarkasti päiväkodin aukioloaikojen raameissa, kolmas koodaa yömyöhään, koska kokee olevansa silloin parhaimmillaan. Kun ymmärtää muiden toiminnan taustat, on yhteistyön rakentaminen helpompaa. Yksilön tukemisessa tärkeä työkalu on palvelevan johtamisen verkkopalvelu Vincit LaaS, jonka avulla voi löytää itselleen parhaiten sopivia ratkaisuja aina coachauksesta hyvinvointivalmennukseen. Myynnin ja resursoinnin rooli on merkittävä siinä, miten jokaisen työpöydälle saadaan sopiva määrä sopivia haasteita.

Työpaikka mielekkään elämän mahdollistajana

Joustavan työkulttuurin mahdollistaminen edellyttää yritykseltä sitä, että ihmiset nähdään resurssin sijaan yksilöinä. Perinteisesti joustoa myönnetään opiskelun, pienten lasten, terveydentilan tai muun kyllin painavana pidetyn perusteen takia, mutta miksi tyytyä tähän? Miksi jättää huomiotta vaihtelevat elämäntilanteet, yksilölliset toiveet ja henkilökohtaiset tavoitteet? Mielekäs elämä rakentuu siitä, että saa toteuttaa itselleen merkityksellisiä asioita omassa arjessaan – liittyivät ne sitten työn sisältöön, perheeseen, vapaa-aikaan, yrittäjyyteen tai muuhun intohimoon elämässä.

Tällä vuosituhannella tuskin tarvitsee enää sen kummemmin perustella, miksi tyytyväisen työntekijän tulisi olla tavoittelemisen arvoinen asia jokaisessa organisaatiossa. Vielä pidemmälle vietynä, voidaan tämänkin näkökulman takana piilevä tehokkuusajattelu kyseenalaistaa ja nostaa esille työpaikkojen rooli mielekkään elämän mahdollistajina. Onnelliset työntekijät ovat yhteiskuntavastuuta parhaimmillaan.

Vincitillä haluammekin tarjota ihmisille alustan toteuttaa itseään. Kyse ei ole vain työhyvinvoinnista tai unelmahattaroista, vaan rohkeimmat yritykset rakentavat liiketoimintaansa työntekijöiden intohimojen ympärille.

Millaista työarkea sinulle saisi olla?

Vapauden ja joustavuuden mahdollistaminen kääntää huomion työhyvinvointipuuhastelusta organisaation rakenteisiin: millaiset puitteet ihmisillä on toimia ja kuinka paljon he voivat tekemiseensä vaikuttaa. Toimiala ja liiketoimintamalli toki luovat omat raaminsa, mutta ne eivät saa olla tekosyitä vanhasta kiinnipitämiseen. Esimerkit eri aloilta osoittavat, että yksilöä kunnioittavalla tavalla voidaan toimia aina yksityisestä julkiseen sektoriin ja hoivatyöstä teollisuuteen.

Mitä enemmän näemme ympärillämme erilaisia tapoja tehdä työtä, sitä tavanomaisempaa työarjen moninaisuudesta tulee. Esimerkit, kuten nämä vincitläisten tarinat, saavat meidät pohtimaan omia arvojamme ja sitä, miten haluamme oman työmme järjestää. Mitä enemmän vapautta työpaikoilla vaaditaan, sitä enemmän vaihtoehtoja aletaan tarjota ja sitä joustavammiksi vallitsevat käytännöt hiljalleen muovautuvat. Mikset siis jo tänään kysyisi, ovatko toiveesi toteutettavissa omalla työpaikallasi?

Jos eivät, tervetuloa töihin meille Vincitille. Laita viestiä, niin jutellaan lisää.

Tykkäsitkö artikkelista?

Anna pienet aplodit!