Essi Isohanni

Essi Isohanni

Director of Competence Development

essi.isohanni@vincit.fi

LinkedIn

Halusimme Vincitillä helpottaa tulevaisuuden huippukoodareiden pääsyä mukaan asiakasprojekteihin oppimaan ohjelmistokonsultointia. Tämän ajatuksen pohjalta syntyi Vincitin trainee-ohjelma. Tämä blogipostaus kertoo trainee-ohjelmamme ensimmäisestä toimintavuodesta. Postaus on osa Univincityn blogisarjaa, jonka ensimmäiset osat löydät täältä ja täältä.

Ajatus trainee-ohjelmasta syntyi keväällä 2019. Ensimmäiset kaksi traineeta, Patrik Hillner ja Ilari Leman, aloittivat Vincitin Turun toimistolla syyskuussa 2019 ja nyt vuotta myöhemmin he voivat sanoa olevansa useammassa asiakasprojektissa työskennelleitä ohjelmistokonsultteja.

– Hain Vincitin trainee-ohjelmaan, koska halusin päästä kokeilemaan monia eri asioita ja sitä kautta kasvattaa osaamistani, kertoo Ilari.

Toive lienee täyttynyt, sillä vuoden aikana on työstetty montaa eri projektia. Toinen traineemme Patrik nimeää suosikikseen Javalla ja Node.js:llä toteutetun järjestelmän.

– Pidin tästä projektista erityisesti, koska siinä on päässyt työstämään poikkeuksellisen hyvin suunniteltua koodia. Paljon helpompi ylläpitää ja kehittää ohjelmaa, joka ei ole spagettia.

Rekryämme myös tänä vuonna uusia tulevaisuuden ohjelmistokonsultteja, joten on hyvä hetki valottaa trainee-ohjelman toimintaideaa tarkemmin.

Trainee-ohjelma paras oppimisympäristö?

Sen lisäksi, että Vincit toteuttaa asiakkaalleen räätälöidyn sovelluksen tarpeeseen kuin tarpeeseen, tarjoamme myös sovelluksen ylläpitoon liittyviä palveluita. Ylläpito kuuluu Vincit Digital Platform Services eli Vincit DiPS:in vastuulle.

DiPS ei rajoitu pelkästään räätälöityjen sovellusten ylläpitoon, vaan tarjoaa ylläpitämilleen sovelluksille myös jatkokehitystä. Lisäksi DiPS:n tarjoomaan kuuluvat integraatio-, pilvialusta- ja DevOps-palvelut. Jatkokehityksestä vastaa DiPS:n JaKe-tiimi. Päätimme sijoittaa traineet osaksi tätä tiimiä, koska näimme, että se mahdollistaisi laajemman oppimisen kuin yhteen asiakkuuteen keskittyvät projektit.

– JaKe-tiimi hoitaa yhdessä useampia asiakkuuksia, joten sen toimintaympäristössä trainee pääsee luontevasti tutustumaan useampaan projektiin ja sitä kautta myös useisiin eri teknologioihin. Myös asiakastyö on suuressa roolissa JaKe-tiimillä, ja halusimmekin korostaa sitä trainee-ohjelman sisällöissä, kertoo Vincit DiPS:in liiketoimintajohtaja Sami Vaskuri trainee-ohjelman sijoittumisesta JaKe-tiimin toimintaympäristöön.

Tiimi tärkeässä roolissa

JaKe-tiimin toimintaa ohjaa Vincitin teknologiajohtaja Tomi Leppälahti. Tiimin jäsenet ovat kokeneita ohjelmistokehittäjiä, jotka sopivat myös muilta taidoiltaan mainiosti ohjaamaan uusia tulokkaita. Yksi heistä on Ilari Nummila.

– Jatkokehitys on tahdiltaan hyvin vaihtelevaa. Välillä tarvitaan nopeasti jokin muutos ja sen jälkeen saattaa olla pidempikin aika, ettei samaan ohjelmistoon tarvita muutoksia. On tärkeää, että JaKe-tiimi toimii hyvin ryhmänä. Kun useampi työntekijä on yhteisesti vastuussa suuresta määrästä pienkehitysprojekteja, tiimin avulla vaihtelevaa kuormitusta on helpompi hallita, luonnehtii Tomi tiimin toimintaa.

– JaKe-tiimin toiminnassa korostuvat selkeät sopimukset yhteisistä työtavoista. Esimerkiksi jokaisen projektin tarkka dokumentointi on hyvin tärkeää, jotta kuka tahansa tiimistä voi ottaa sen työn alle, kertoo JaKe-tiimin guru Ilari Nummila.

Jake-tiimin porukkaa Turun toimiston terassilla korona-aikaan kuuluvilla turvaväleillä. Vasemmalta alkaen traineet Ilari ja Patrik ja sitten Tomi ja toinen Ilari.

Osaamisen kehittämisen tukeminen

Trainee-ohjelma tukee työssä oppimista kahdella tasolla:

  1. Jokapäiväisessä projektityön arjessa tuki järjestettiin JaKe-tiimin sisällä.
  2. Oppimisen reflektointia korkeammalla tasolla fasilitoi Vincitin sisäinen koulutusorganisaatio Univincity.

JaKe-tiimin sisäisessä työskentelyssä käytimme oppimisen tukemiseen mestari-kisälli-toimintamallia, jota käytetään yleisesti työssä oppimisessa, esimerkiksi perehdyttämisessä. Mestari-kisälli-toimintamallissa oppija siis havainnoi ja harjoittelee oikeassa työympäristössä asiantuntijan ohjauksessa. Tarkoituksena on, että hän oppii ammattilaiselta toiminta- ja ajattelutapoja esimerkin ohjaamana.

Mestari-kisälli-toimintamallista inspiroituneena ehdotin JaKe-tiimille, että he voisivat alkaa erotella tiiminsä kaksi Ilaria puhuttelemalla heitä mestari-Ilariksi ja kisälli-Ilariksi. Jostain kummallisesta syytä idea ei ottanut tulta. 🙂 Hierarkkisen asetelman sijaan tärkeintä oli, että mestarin roolissa toimivat ohjelmistokehittäjät olivat saatavilla, kun kisälleille tuli kysymyksiä tai ongelmia. Kisällin roolissa taas korostimme itseohjautuvuutta avun pyytämisessä ja kysymysten esittämisessä.

– Univincity järjesti tiimillemme myös mob-programming-koulutuksen, johon osallistuimme yhdessä. Siitä saatiin hyviäkin ideoita yhdessä työskentelyyn, mutta aika paljon mennään sen mukaan, mikä missäkin tilanteessa tuntuu toimivalta. Eniten toimintaamme ohjaavat ketterät ohjelmistokehitysmenetelmät, toteaa mestari-Ilari JaKe-tiimin arjesta.

Koko työyhteisömme on tärkeä trainee-ohjelman kannalta, koska mestari-kisälli-menetelmässä havainnoidaan oikean työelämän toimintatapoja. Patrik ja Ilari sujahtivat mainiosti mukaan Vincitin porukkaan, ja pääsivät vuoden aikana havainnoimaan myös muiden kuin JaKe-tiimiläisten työtä. Kuvassa Turun toimiston väen yhteinen kahvitauko. Tarkkasilmäisimmät voivat myös löytää Ilarin ja Patrikin joukosta.

Korkeammalla tasolla halusimme varmistaa, että trainee-vuoden lopussa ei tule fiilistä, että tässä on vaan koodailtu sitä sun tätä vuoden verran, joten Univincity fasilitoi osaamisen reflektointia neljännesvuosittain. Fasilitaattorin kanssa pidettiin kvartaalin alussa ja lopussa keskustelut, joissa käytiin läpi edellisen kvartaalin tavoitteet, ja pohdittiin seuraavan kvartaalin tavoitteiden asettelua. Oppijat asettivat tavoitteensa kuitenkin aina itse omien kiinnostuksen kohteidensa pohjalta, kuten kaikki vincitläiset toimivat.

Tavoitteiden asettelu syveni koko vuoden ajan:

  • 1. kvartaalissa harjoittelimme tavoitteiden asettamista ja seurantaa ihan yleisellä tasolla SMART-menetelmää käyttäen.
  • 2. kvartaalissa tavoitteena oli teknisten aiheiden lisäksi oppia itseohjautuvuutta, joka on Vincitillä hyvin tärkeää.
  • 3. kvartaalin alussa traineet saivat koeaikapalautetta, joten uudet oppimistavoitteet oli luontevaan muotoilla saatujen palautteiden pohjalta.
  • Kun korona oli sekoittanut kaikkia työelämän toimintatapoja keväällä, 4. kvartaalin oppimistavoitteet liittyvät luontevasti etätyöskentelyyn.

Valmistumisen välttämättömänä edellytyksenä voidaan pitää omien ajatusten kristallisoimista päättötyöksi. Pyysimme siis Patrikia ja Ilaria kirjoittamaan muistiin oivalluksiaan ja kokoamaan omasta mielestään tärkeimmät opit trainee-vuoden ajalta. Päättötyön toteutus oli vain omasta mielikuvituksesta kiinni. Ilari painatti ajatuksensa konsultin työmukin kylkeen. Toivotaan, että ne muistuvat mieleen aina mukista hörpätessä. Patrik taas halusi jakaa oppinsa myös kollegoille ja julkaisi Turun toimiston väelle sanaristikon.

Parasta ja ongelmallisinta asiakasprojektit

– Oppimista edisti kaikkein eniten se, että saatiin tehdä oikeita asiakasprojekteja, joissa päästiin kiinni tuotantosovelluksiin. Toisaalta oikeissa asiakasprojekteissa oppimista hankaloitti se, että välillä oli jokaisessa projektissa yhtä aikaa kiire, summaa trainee-vuottaan Patrik.

Tärkeimpänä kehitysehdotuksena seuraavaa vuotta varten kirjasimme muistiin, että vuoden alkuvaiheessa pitää varata vielä enemmän aikaa mestareille ohjaamiseen. Voidaan vaikka aloittaa dailyillä ja vaihtaa weeklyihin osaamisen kehittyessä.

Samoilla linjoilla on myös Ilari, joka jatkaa:

– Parasta trainee-vuodessa oli päästä pallottelemaan toteutusideoita tiimin kanssa. Raskainta taas oli korona ja sen tuomat muutokset, kun oltiin tiimin kanssa saatu kaikki sujumaan hyvin, kertoo kisälli-Ilari.

JaKe-tiimin vetäjät ovat kaiken kaikkiaan tyytyväisiä trainee-ohjelman onnistumiseen:

– Haastavissakin tilanteissa pärjättiin hyvin, kun traineet olivat liikkeellä hyvällä asenteella ja halusivat oppia uutta, kehuu mestari-Ilari.

– Oli hienoa seurata vuoden aikana tapahtuvaa kehittymistä. Keväällä traineet ottivat jo itsenäisesti vastuuta asiakkaan kanssa kommunikoinnista. Parasta oli se, kun asiakkailta tuli positiivista palautetta keisseistä, joita traineet olivat hoitaneet täysin itsenäisesti, jatkaa Tomi kehuja.

Yhtenä konkreettisena todisteena osaamisen kehittymisestä voidaan pitää sitä, että mestari-Ilari sai tänä vuonna pidettyä kunnon kesäloman, kun traineet olivat jo niin hyvin tehtäviensä tasalla, että hommat sujuivat ilman Ilariakin.

Korona-aikana valmistujaisia juhlistettiin pienellä porukalla tiimin kesken, mutta syytä lasien kilistelylle oli sitäkin enemmän. Vuoden yhteenvedossa mainittiin muun muassa, että mestarit olivat osaavia, kisällit kehittyneet vuoden aikana huimasti ja tiimifiilis oli tiheä.

Rekryämme tänä vuonna uusia tulevaisuuden ohjelmistokonsultteja Tampereelle. Jos kiinnostuit, voit jättää hakemuksen täältä.

Tykkäsitkö artikkelista?

Anna pienet aplodit!