Vincit päivittää strategiaansa – keskiössä toiminnan keskittäminen kolmeen liiketoiminta-alueeseen ja panostukset työntekijäkokemukseen

Vincit Oyj

Yhtiötiedote 25.11.2021 kello 9:00

Vincit päivittää strategiaansa – keskiössä toiminnan keskittäminen kolmeen liiketoiminta-alueeseen ja panostukset työntekijäkokemukseen

Vincitin hallitus on hyväksynyt yhtiön päivitetyn strategian, joka tarkentaa yhtiön kasvun fokusta ja kehittämisen painopistealueita strategiakaudella 2022-2024. Tähän liittyen yhtiö uudistaa johtamismallinsa ja johtoryhmän kokoonpanon. Vincit julkaisee strategiakauden taloudelliset tavoitteet tilinpäätöstiedotteessa helmikuussa 2022.

Yhteenveto Vincitin strategisista valinnoista:

  • Digitaalisen myynnin ja asiakaskokemuksen kokonaisvaltainen kehittäminen on Vincitin palveluliiketoiminnan kansainvälisen kasvun ja tulevaisuuden konsultointikyvykkyyksien painopisteenä.
  • Digitaalisten palveluiden laajamittainen suunnittelu- ja toteutusosaaminen muodostaa jatkossakin Vincitin liiketoiminnan ytimen. Kasvupanostuksia suunnataan entistä tarkemmin valittuihin asiakassegmentteihin ja markkinoihin.
  • Vincit panostaa modernien digiratkaisujen ylläpitopalveluiden kehittämiseen ja tavoittelee jatkuvalaskutteisen liikevaihdon merkittävää kasvua palveluliiketoiminnassa.
  • Vincit vahvistaa asemaansa houkuttelevana työpaikkana nykyisille ja tuleville osaajille luomalla monipuolisempia kansainvälisiä kehittymispolkuja sekä panostamalla työhyvinvointiin.

Vincitin palveluliiketoiminta jakautuu jatkossa kolmeen liiketoiminta-alueeseen (Commerce, Digital, DevOps & Platform Services), joiden vastuulla on palvelualueen markkinastrategia, palvelutarjooma, kumppanuudet, myynti ja asiakkuuksien kehitys. Lisäksi koko Vincitin laajuista toimituskykyä johdetaan uuden Talent & Delivery -toiminnon kautta.

Vincit Commerce
Vincit Commerce on Vincitin kansainvälisen kasvun kärki ja keskittyy asiakkaiden kokonaisvaltaiseen kaupallisten kyvykkyyksien kehittämiseen, jossa digitaalinen myynti ja asiakaskokemus ovat keskiössä. Liiketoiminta-alueen sisällä Vincit vahvistaa liiketoimintalähtöistä konsultointitarjoamaa sekä laajentaa osaamista markkinoiden tärkeimpiin kaupallisiin teknologia-alustoihin.

Liiketoiminta-alueen vetäjäksi on nimetty Jan Landén, joka on toiminut aiemmin keväällä ostetun digitaalisen myynnin kehittämiseen erikoistuneen Bonsky Digitalin toimitusjohtajana ja vastannut Vincitin digitaalisesta liiketoimintakonsultoinnista.

Vincit Digital
Vincit Digital keskittyy yhtiön nykyisen liiketoiminnan ytimen, asiakas- ja ihmislähtöisten digitaalisten palveluiden suunnittelu- ja toteutusosaamisen kasvattamiseen. Vincit hakee kasvua erityisesti julkishallinnon digihankkeista Suomessa sekä lääkinnällisten laitteiden ohjelmistokehityksestä Euroopan laajuisesti. Pyrkimys on jatkossa tunnistaa myös muita fokusoituneita kasvualueita Suomen markkinoiden ulkopuolella.

Liiketoiminta-alueen vetäjäksi on nimetty Petri Suhonen, joka on aiemmin toiminut Vincitin johtoryhmässä myyntijohtajana.

Vincit DevOps & Platform Services
Liiketoiminta-alue rakentuu yhtiön nykyisten jatkuvien palveluiden liiketoiminnalle ja mahdollistaa Vincitille kestävämmän kasvun ja yhtenäisemmät palvelutuotannon toimintamallit. Liiketoiminta-alue vastaa muuttuvaan asiakastarpeeseen ja projektiliiketoiminnan kysynnän vaihteluun tuottamalla skaalautuvia palveluita ja yhtiölle nykyistä enemmän jatkuvalaskutteista liiketoimintaa. Jatkuvien palveluiden kansainvälinen kasvu rakentuu Vincitin globaalien asiakkuuksien kautta.

Liiketoiminta-alueen vetäjäksi on nimetty Henna Niiranen, joka aloittaa tehtävässään Vincitillä 1.1.2022. Niirasella on monipuolinen kokemus modernin B2B-myynnin ja markkinoinnin johtotehtävistä mm. TietoEVRYllä ja Integratalla sekä jatkuvien IT-palveluiden tuottamisesta Nokialla ja Affectolla.

Talent & Delivery
Osana operatiivisen mallin muutosta Vincit vahvistaa asiakashankkeiden toimitusmallia keskittämällä rekrytoinnin, projektiallokoinnin ja toimipaikkakohtaisten yhteisöjen kehittämisen uuteen Talent & Delivery -toimintoon. Tämä mahdollistaa monipuolisemmat roolit ja kansainväliset kehittymispolut Vincitin huippuosaajille kaikilla liiketoiminta-alueilla. Samalla Vincit laajentaa partneriverkostoaan Keski-Eurooppaan ja voi toteuttaa myös osaamista täydentäviä yritysostoja.

Toiminnon vetäjäksi on nimetty Anssi Kuutti, joka on aiemmin vastannut Vincitin Tampereen liiketoimintayksikön toiminnasta.

Vincit Oyj:n toimitusjohtaja Julius Manni: “Vincit on onnistunut ihmislähtöisellä yrityskulttuurillaan rakentamaan yhtiöön valtavan määrän huippuosaamista. Mahdollisuudet suurempaan vaikuttavuuteen ovat nykyistä liiketoimintaa vieläkin laajempia. Syksyn strategiatyön tavoitteena on ollut määrittää yhtiölle selkeä suunta ja valinnat tulevien vuosien painopistealueista, jotta voimme keskittyä valjastamaan koko potentiaalimme valittujen kasvupolkujen rakentamiseen niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Vahvan ihmislähtöisen johtamiskulttuurin rinnalle haluamme entistä enemmän tuoda asiakkaille, heidän loppuasiakkailleen ja koko planeetalle tuotetun arvon toimintamme keskiöön.

Kaikki myynti toimialasta riippumatta digitalisoituu nopeasti. Osaamisemme tällä alueella avaa meille mahdollisuuksia kasvaa kansainvälisesti ja yleistä IT-palvelumarkkinaa nopeammin. Digitaalisen myynnin ja kokonaisvaltaisen asiakaskokemuksen nostaminen kasvustrategiamme ytimeen on luontaista jatkumoa kuluneen vuoden aikana toteutetuille yritysostoille Suomessa (Bonsky Digital) ja Yhdysvalloissa (Vuria). Meillä on jo nyt vahva osaaminen ja näytöt digitaalisen myynnin kyvykkyyksien rakentamisesta asiakkaillemme ja pyrimme jatkossa entistäkin syvempiin asiakassuhteisiin. Vahvemman aseman saavuttamiseksi kehitämme palvelutarjontaamme koko Vincitin laajuisesti niin orgaanisesti kuin yritysjärjestelyin.

Nykyiset asiakkaamme ja monipuolinen osaaminen muodostavat perustan Vincitin liiketoiminnalle jatkossakin ja teemme kasvupanostuksia valikoituihin asiakassegmentteihin. Yhtenäistämme toimintamallit modernien digipalveluiden jatkuvaan kehittämiseen ja lisäämme systemaattisesti jatkuvalaskutteisen liikevaihdon osuutta palveluliiketoiminnassamme.

Työntekijöiden hyvinvointi ja tavoitteemme olla paras työpaikka jokaiselle nykyiselle ja tulevalle vincitläiselle säilyy strategiamme peruspilarina.”

Vincitin johtoryhmä 1.1.2022 alkaen

Strategian toteuttamiseksi yhtiö uudistaa johtoryhmän kokoonpanon. Uudistuksen myötä Vincitin johtoryhmä koostuu seuraavista jäsenistä 1.1.2022 alkaen:

Julius Manni, toimitusjohtaja
Ville Houttu, maajohtaja, Vincit USA (johtoryhmän uusi jäsen 1.1.2022 alkaen)
Anssi Kuutti, johtaja, Talent & Delivery (johtoryhmän uusi jäsen 1.1.2022 alkaen)
Jan Landén, liiketoimintajohtaja, Vincit Commerce (johtoryhmän uusi jäsen 1.1.2022 alkaen)
Kati Lindholm, markkinointi- ja vastuullisuusjohtaja (johtoryhmän uusi jäsen 1.1.2022 alkaen)
Henna Niiranen, liiketoimintajohtaja, Vincit DevOps & Platform Services (johtoryhmän uusi jäsen 1.1.2022 alkaen)
Petri Suhonen, liiketoimintajohtaja, Vincit Digital
Teemu Uotila, lakiasiainjohtaja, sisäiset toiminnot ja yrityskaupat (johtoryhmän uusi jäsen 1.1.2022 alkaen)
Niklas Wasenius, talousjohtaja ja vt. henkilöstöjohtaja

Vincit Solutions jatkaa itsenäisenä tuoteyksikkönä ja sen toimitusjohtajana toimii 1.12.2021 alkaen Juuso Jankama, joka raportoi suoraan Vincitin hallituksen puheenjohtajalle Mikko Kuituselle.

Muutoksilla ei tule olemaan vaikutuksia Vincitin taloudelliseen raportointiin. Vincit raportoi jatkossakin konsernitason lukujen lisäksi liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton (liikevoitto ennen liikearvopoistoja) myös palvelu- ja tuoteliiketoiminnan osalta. Lisäksi palveluliiketoiminta tullaan edelleen avaamaan kahteen osaan, jotka ovat Vincit Suomi ja Vincit USA.

Vincit julkaisee strategiakauden taloudelliset tavoitteet tilinpäätöstiedotteessa helmikuussa 2022.

Lisätietoja:

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Julius Manni, puhelin: 050 424 3932

Vincit Oyj, markkinointijohtaja Kati Lindholm, puhelin: 040 543 6978

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puhelin: 050 520 4098

Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen aina toimivinta digitaalisuutta ymmärrettävässä paketissa, jotta huominen ei pelota. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi


Julkaistu 25.11.2021
Seuraavaksi Vincit Oyj: Omien Osakkeiden Hankinta 3.6.2020