Vincit Oyj: Tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2019

Vincit Oyj

Yhtiötiedote 6.2.2020 kello 9:00

Vincit Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2019 (tilintarkastamaton)

Epävireinen vuosi selkeni loppua kohti. Vincit California loisti

Tämä tiedote on tiivistelmä Vincitin vuoden 2019 tilinpäätöstiedotteesta. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.vincit.fi/fi/sijoittajille/

Heinä-joulukuu 2019

 • Liikevaihto oli 23,6 (H2/2018: 21,1) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli 11,7 % ja vertailukelpoisen liikevaihdon (yrityskauppojen vaikutus eliminoitu) kasvu 5,3 %
 • Käyttökate oli 2,2 (2,7) miljoonaa euroa eli 9,3 % (12,8 %) liikevaihdosta
 • Oikaistu liikevoitto (liikevoitto ennen liikearvopoistoja) oli 1,7 (2,4) miljoonaa euroa eli 7,2 % (11,2 %) liikevaihdosta
 • Liikevoitto oli 0,9 (1,8) miljoonaa euroa ja oli 3,8 (8,6) % liikevaihdosta
 • Poistot liikearvosta kasvoivat ja olivat 0,8 (0,5) miljoonaa euroa
 • Osakekohtainen tulos oli 0,04 (0,10) euroa

Tammi-joulukuu 2019

 • Liikevaihto oli 48,2 (2018: 43,5) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli 10,9 % ja vertailukelpoisen liikevaihdon kasvu 6,5 %
 • Käyttökate oli 4,3 (5,9) miljoonaa euroa eli 9,0 % (13,6 %) liikevaihdosta
 • Oikaistu liikevoitto (liikevoitto ennen liikearvopoistoja) oli 3,5 (5,1) miljoonaa euroa eli 7,2 % (11,8 %) liikevaihdosta
 • Liikevoitto oli 1,9 (4,1) miljoonaa euroa ja oli 3,9 (9,5) % liikevaihdosta
 • Poistot liikearvosta kasvoivat ja olivat 1,6 (1,0) miljoonaa euroa
 • Osakekohtainen tulos oli 0,08 (0,55) euroa. Vertailukauden lukuun vaikuttaa ICT-liiketoiminnasta kirjatun myyntivoiton osuus noin 0,33 euroa
 • Henkilöstömäärä oli katsauskauden päättyessä 467 (430) henkilöä, kasvua 8,6 %
 • Vincit Californian liikevaihto oli 5,8 (4,2) miljoonaa euroa, kasvua edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 39,3 %
 • Vincit osti 31.1.2019 ohjelmistokehitykseen erikoistuneen oululaisen LeanCraft Innovations Oy:n koko osakekannan
 • Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2019 maksettaisiin osinkoa 0,14 euroa osakkeelta

Näkymät vuodelle 2020

Sekä vertailukelpoinen liikevaihto että oikaistu liikevoitto kasvavat edellisvuoteen nähden

Avainluvut

             
1 000 euroa 7-12/2019 7-12/2018 Muutos % 2019 2018 Muutos %
Liikevaihto 23 596 21 129 11,7 48 212 43 463 10,9
Käyttökate (EBITDA) ¹⁾ 2 188 2 696 -18,8 4 325 5 891 -26,6
% liikevaihdosta 9,3 % 12,8 %   9,0 % 13,6 %  
Oikaistu liikevoitto (liikevoitto ennen liikearvopoistoja) ¹⁾ 1 703 2 368 -28,1 3 453 5 144 -32,9
% liikevaihdosta 7,2 % 11,2 %   7,2 % 11,8 %  
Liikevoitto (EBIT) 890 1 827 -51,3 1 871 4 122 -54,6
% liikevaihdosta 3,8 % 8,6 %   3,9 % 9,5 %  
Katsauskauden tulos 485 1 180 -58,9 1 008 6 347 -84,1
             
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)¹⁾, % 7,9 % 16,8 %   8,1 % 38,5 %  
Oman pääoman tuotto (ROE)¹⁾, % 6,1 % 13,2 %   6,3 % 37,0 %  
Nettovelkaantumisaste, %       -14,2 % -27,4 %  
Omavaraisuusaste, %       70,7 % 70,0 %  
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa       467 430 8,6
Osakekohtainen tulos, eur 0,04 0,10 -60,7 0,08 0,55 -84,8
Osinko / osake, eur ²⁾        0,14 0,30  
1) Yhtiö esittää vaihtoehtoiset tunnusluvut käyttökate (EBITDA), oikaistu liikevoitto (liikevoitto ennen liikearvopoistoja), sijoitetun pääoman tuotto (ROI) ja oman pääoman tuotto (ROE) kuvatakseen liiketoimintansa taloudellista kehitystä paremmin.

2) 2019 hallituksen esitys

Toimitusjohtaja Mikko Kuitunen kommentoi vuotta 2019:

”Vincit on yhtiö, joka luo hyvää huomenta unelmanaan maailma, jossa huominen ei pelota. Autamme kestävän digitalisaation periaatteiden avulla asiakkaitamme luomaan innovatiivisia palveluita, jotka palvelevat sekä planeettaamme että liiketoiminnan tuloksia.

Jotta tähän voidaan päästä, on organisaatioiden ympäri maapalloa siirryttävä ympäristölähtöisiin liiketoimintamalleihin ja ratkottava ilmastomuutoksen mukanaan tuomia kompleksisia haasteita. Koska voimme vauhdittaa asiakkaitamme kestävän kehityksen mukaiseen liiketoimintaan siirtymistä, on meidän täytynyt päivittää myös omaa ajatteluamme. Huomisen planeettalähtöistä teknologiaa täytyy suunnitella ja kehittää uusilla ehdoilla. Julkaisemamme Planet Centric Design -malli tarjoaa työkaluja tavoittelemisen arvoisen tulevaisuuden yhteiskehittämiseen.

Uusien työkalujen ja menetelmien kehittämisen lisäksi toteutimme tarkastelujaksolla päivitettyä strategiaamme ja selkeytimme tuoteliiketoimintaamme yhtiöittämällä LaaS (Leadership as a Service) -liiketoiminnan omaan yhtiöönsä ja myymällä VincitSign liiketoiminnan Telialle. Näin ollen meillä on tällä hetkellä kaksi tuotetta joihin panostamme ja joista kumpainenkin on omassa tytäryhtiössään. Kumpainenkin tuoteliiketoiminta, niin Vincit LaaS kuin VincitEAM (Enterprise Asset Management) ovat edenneet suotuisasti. Uskomme VincitEAMin kääntyvän kuluvan vuoden aikana voitolliseksi uusien kauppojen ja toiminnan fokusoitumisen myötä. LaaS kaipaa liiketoiminnan luonteesta johtuen vielä reilusti rahoitusta, mutta liiketoiminta kehittyy suunnitelman mukaisesti.

Tarkastelujaksolla tapahtui myös yrityksen johdossa. Elokuussa johtoryhmässä aloitti Marko Tarkiainen operatiivisena johtajana ja samalla Lasse Lundén nimitettiin strategiajohtajaksi. Joulukuussa tiedotimme Saana Rossin nimityksestä Vincitin johtoryhmään sekä muutoksesta Johanna Pystysen roolissa. Näillä täydennyksillä johtoryhmän kokoonpano on iskukykyinen ja johtamisrakenteet strategian mukaiset.

Ohjelmistokehitysliiketoiminnan osalta asiat kehittyivät jälkimmäisellä vuosipuoliskolla positiiviseen suuntaan, kun saimme vietyä myynnin uudelleen organisoitumisen päätökseen. Esimerkkinä onnistumisista on Yleinen työttömyyskassa YTK:n kanssa solmittu merkittävä tilaus alkusyksystä. Tämä sopimus edustaa Vincitin strategian mukaista syvää yhteistyötä, jossa ohjelmistokehityspalveluiden lisäksi Vincit toimittaa myös muita palveluita, kuten ylläpito-, valvonta ja häiriönhallintapalveluita ja siten auttaa YTK:aa olemaan iskukykyinen myös tulevaisuudessa

Olemme tehneet kovasti töitä ja tuloksia alkaa näkymään. Jatkamme alkaneen vuoden valitsemallamme strategisella polulla ja edistämme tavoitettamme viedä Vincitiä kohti globaalia relevanttiutta.”

Tiedotustilaisuus

Vincit järjestää medialle ja analyytikoille tarkoitetun tiedotustilaisuuden 6.2.2020 kello 12.00 alkaen Helsingin Hakaniemen toimistollaan osoitteessa John Stenbergin ranta 2, 00530 Helsinki.

VINCIT OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Mikko Kuitunen, puhelin: 040 589 8316

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puhelin: 050 520 4098

Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen aina toimivinta digitaalisuutta ymmärrettävässä paketissa, jotta huominen ei pelota. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi

LiiteTakaisin
Seuraavaksi Vincit Oyj: Vincit käynnistää humaanit yt:t ja varautuu koronan aiheuttamaan epävarmuuteen