Vincit Oyj: Liiketoimintakatsaus 1.1.–31.3.2020

Vincit Oyj

Yhtiötiedote 23.4.2020 kello 9.30

Liiketoimintakatsaus 1.1.–31.3.2020 (tilintarkastamaton)

Liikevaihto kasvoi 10,7%, oikaistu liikevoitto 10,4% liikevaihdosta

Vincitin ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto 1.1.–31.3.2020 oli 13,3 (2019: 12,0) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli 1,3 miljoonaa euroa eli 10,7 %. Oikaistu liikevoitto (liikevoitto ennen liikearvopoistoja) oli 1,4 (1,3) miljoonaa euroa eli 10,4 % (10,6 %) liikevaihdosta.

Henkilöstömäärä katsauskauden päättyessä oli 480 (457).

Tammi-maaliskuu 2020:

  • Palveluliiketoiminnan liikevaihto oli 12,7 (11,4) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 1,6 (1,7) miljoonaa euroa.
  • Tuoteliiketoiminnan liikevaihto oli 0,6 (0,6) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli -0,3 (-0,4) miljoonaa euroa.
  • Vincit Suomen liikevaihto oli 11,7 (10,5) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 1,6 (1,3) miljoonaa euroa.
  • Vincit Californian liikevaihto oli 1,3 (1,4) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 0,1 (0,4) miljoonaa euroa.
  • Allekirjoitimme kolmen vuoden ja noin 3,5 miljoonan euron sopimuksen Taksi Helsingin kanssa digitaalisten palveluiden johtamisesta ja tuottamisesta.
  • Vincit California allekirjoitti yhteistyösopimuksen ohjelmistokehityksen alihankintapalveluista data-analytiikkaan erikoistuneen nykyisen asiakkaansa kanssa. Sopimus koskee vuotta 2020 ja sen arvo on noin 1,1 miljoonaa euroa.
  • Vincit luopui koronaviruksen synnyttämän epävarmuuden vuoksi toistaiseksi ohjeistuksesta tilikaudelle 2020. Ohjeistusta päivitetään jälleen, kun markkinatilanne tarjoaa siihen normaalit edellytykset.

Toimitusjohtaja Mikko Kuitunen: "Palveluliiketoiminnan osalta ensimmäinen kvartaali sujui suurin piirtein odotusten mukaisesti. Kalifornian liiketoiminnat putosivat väliaikaisesti kasvukäyrältä. Tämä johtui siitä, että tammi-helmikuussa neuvottelimme kolmen asiakkaan kanssa pitkäkestoisia sopimuksia. Neuvottelujen ajan sekä käyttöasteemme että laskutuksemme putosivat normaaleilta tasoilta. Projektit käynnistyivät helmikuun aikana ja maaliskuussa ehti jo tapahtua käänne parempaan. Vincit Californian näkymät koko vuoden osalta ovat edelleen positiiviset, vaikka korona toki hankaloittaa ennustamista myös Yhdysvaltojen markkinoilla.

Covid-19 -viruksen aiheuttama epävarmuus palveluliiketoimintamme menestykseen liittyen johti siihen, että poistimme taloudellisen ohjeistuksemme koskien kuluvaa vuotta. Näkymä etenkin muutaman kuukauden päähän on sumuisampi kuin muistan koskaan olleen. Ohjeistukseen onkin tarkoituksenmukaista palata, kun tilanne on kehittynyt paremmin ennakoitavaksi.

Lyhyen aikajänteen näkymät ovat tyydyttävät. Koronan myötä osa asiakkaistamme on väliaikaisesti vähentänyt kehittämistä, osa rajustikin. Samalla erääntyneiden saatavien määrä on noussut, joka saattaa tarkoittaa kasvaneita luottotappioita tulevaisuudessa. Mutta on myös asiakkaita, joihin tilanne on vaikuttanut päinvastoin. Tämä tarkoittaa, että kakkoskvartaali tullee olemaan liiketoiminnan volyymin osalta lähes normaali. Yhdistettynä yhteistyössä henkilöstön kanssa saavutettuihin säästötoimenpiteisiin, mahdolliset koronaan liittyvät taloudelliset uhat kohdistuvat kesän jälkeiseen aikaan. Kotipesämme on kuitenkin kunnossa eikä huominen siitä syystä pelota.

Tuoteliiketoiminta on kehittynyt suunnitelman mukaisesti ja VincitSign -liiketoiminnan myynnistä aiheutunut liikevaihdon poistuma on pystytty kokonaisuudessaan paikkaamaan. Myöskään Covid-19 ei ole merkittävästi vaikuttanut tuoteliiketoimintoihimme ainakaan toistaiseksi, joten tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.”

1-3/2020

1 000 EUR

Vincit

Suomi

Vincit

California

Eliminoinnit Palvelu-

liiketoiminta

Tuote-

liiketoiminta

Eliminoinnit Konserni
Liikevaihto  11 692  1 287 -286 12 693 636 -54 13 274
Oikaistu liikevoitto 1 581  54   1 635 -258   1 376
Oikaistu liikevoitto-%            13,5%  4,2%   12,9% -40,6%   10,4%

 

1-3/2019

1 000 EUR

Vincit

Suomi

Vincit

California

Eliminoinnit Palvelu-

liiketoiminta

Tuote-

liiketoiminta

Eliminoinnit Konserni
Liikevaihto   10 466 1 396 -466 11 396 632 -50 11 979
Oikaistu liikevoitto 1 299  383    1 681 -415   1 266
Oikaistu liikevoitto-%            12,4%  27,4%   14,8% -65,7%   10,6%


Ohjeistus vuodelle 2020

Koronaviruksen synnyttämä maailmanlaajuinen epävarmuus talouden ja sitä kautta toimialan kehityksestä tekee mahdottomaksi arvioida liiketoiminnan taloudellisia näkymiä luotettavasti ja normaalisti. Tästä johtuen Vincit on luopunut toistaiseksi ohjeistuksesta tilikaudelle 2020. Ohjeistusta päivitetään jälleen, kun markkinatilanne tarjoaa siihen normaalit edellytykset.

Tämä ei ole IAS 34 –standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuotisraportointia ja julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot. Tässä liiketoimintakatsauksessa esitettävät taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia. Luvut sulkeissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta mainita.

Lisätietoja:

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Mikko Kuitunen, puhelin: 040 589 8316

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puhelin: 050 520 4098

Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka luo hyvää huomenta tarjoamalla asiakkailleen Suomen selväjärkisintä ATK:ta tyytyväisyystakuulla. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fiTakaisin
Seuraavaksi VINCIT OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 25.5.2020