Ville Korpi

Ville Korpi

Software Architect & Tech director

ville.korpi@vincit.fi

LinkedIn

Terveys ja hyvinvointi on maailman suurin toimiala ja se kasvaa yli 5 prosenttia vuodessa. Suunniteltaessa sovellusta terveys- ja hyvinvointialalle on tärkeää pohtia, miten eri käyttäjäryhmät kuten potilaat ja terveydenhuollon ammattilaiset tulisivat sitä käyttämään. Suunnittelu- ja kehitystyö muuttuu monimutkaisemmaksi, kun integroitavien järjestelmien ja laitteiden sekä erilaisten käyttötilanteiden määrä kasvaa. Onnistunut sovellus pystyykin ottamaan huomioon käyttäjien ja käyttötilanteiden moninaisuuden tietoturvaa unohtamatta.

 

Terveys- ja hyvinvointialalla käytetään usein lukuisia tietokantoja, ohjelmia, laitteita ja tietoturvaohjelmia niin organisaation kuin potilaidenkin tietojen hallinnointiin. Tämä tuo väistämättä lisähaasteita, jotka on hyvä tiedostaa jo siinä vaiheessa, kun sovellusta aletaan kehittämään.

Käyttöliittymä ja käyttäjäkokemus

Sovellusta kehitettäessä on tiedostettava jokaisen sovellusta käyttävän osapuolen olemassaolo ja ymmärrettävä, millaisia ominaisuuksia he sovellukselta edellyttävät. Käyttöliittymä ja käyttäjäkokemus ovat olennaisia positiivisen käyttökokemuksen rakentajia sovellusten kehitystyössä. Kömpelö tai viallinen käyttöliittymä ja käyttäjäkokemus hämmentää, turhauttaa ja karkottaa käyttäjiä. Käyttöliittymän on oltava toimiva kaikille käyttäjille, niin potilaille, terveydenhuollon ammattilaisille kuin hallinnollisissa tehtävissä työskenteleville. Käyttäjien monimuotoisuus on haaste, jonka pohtimiseen on hyvä käyttää aina hetki jos toinenkin aikaa. Sovellus on epäonnistunut, jos sitä ei pysty käyttämään vaivattomasti. 

Terveys- ja hyvinvointialan sovellus vaatii tieto- ja kyberturvallisuutta

Kun aikeissa on terveys- ja hyvinvointialan sovelluksen kehittäminen, muistilistan kärkeen kannattaa laittaa tietoturva. Erityisesti tämä koskee terveydenhuoltoalalla toimivia organisaatioita, joilla on vastuu potilastietojen asianmukaisesta suojauksesta. Vaikka tietojen suojaus on äärimmäisen tärkeää tulee sovellusten kehitystyössä löytää tasapaino tehokkuuden, käyttöliittymän ja käyttäjäkokemuksen kehittämisen sekä tietoturvakysymysten välillä.

Terveys- ja hyvinvointialan sovellusten kehitystyötä määrittävät myös erilaiset standardit ja tietosuojasäädökset. Niiden noudattaminen on tärkeää, sillä potilastietojen suojaamatta jättäminen voi johtaa potilaan henkilökohtaisten tietojen vaarantamiseen ja oikeudellisiin seuraamuksiin. Tuotteelle myyntiluvan saaminen saattaa edellyttää näiden säädösten noudattamista koko tuotteen kehitysprosessin ajan. Terveyssovelluksen vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi olisikin tärkeää löytää yhteistyökumppani, jolla on kokemusta ja ymmärrystä erilaisista säädöksistä, joita toimialalla vaaditaan.

Taklaa haasteet tehokkaasti

Uusista teknologioista ja ideoista on aina helppoa innostua. Sovellusten kohdalla tarkoituksenmukainen kehitys ottaa aina huomioon olemassa olevat ja hyviksi todetut teknologiat ja prosessit. Terveys- ja hyvinvointialalla sovelluksen on tarjottava helppokäyttöisyyttä ja turvallisuutta sekä mahdollisuuden integrointiin muiden järjestelmien kanssa. Sovelluksen tulee myös vastata käyttäjien tarpeisiin. Näiden muistaminen helpottaa kehitysprosessia ja vie kohti onnistunutta lopputulosta.

Haluatko lukea lisää mobiilisovelluksen kehittämiseen liittyen? Lataa alta Kaikki mitä olet aina halunnut tietää mobiilisovellusten ostamisesta, mutta et ole uskaltanut kysyä -opas. 

Lataa ilmainen opas

 

Tykkäsitkö artikkelista?

Anna pienet aplodit!