Ylimääräinen yhtiökokous 2022

Vincit Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään torstaina 21.4.2022 klo 12:00 osoitteessa Visiokatu 1, 33720 Tampere. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 11:00.

Koronaviruksesta johtuvia käytännön ohjeita yhtiökokoukseen liittyen

COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi Vincit ryhtyy lukuisiin varotoimiin voidakseen järjestää yhtiökokouksensa suunnitellusti sekä varmistaakseen Yhtiön osakkeenomistajien ja henkilöstön turvallisuuden. Kokouspaikalla osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen ja kokoustilojen puhdistamista on tehostettu. Paikalle saapuvia osallistujia kehotetaan kasvomaskin käyttöön ja käsien puhdistamiseen saapuessa kokoustilaan sekä muistutetaan riittävän etäisyyden pitämisestä muihin osallistujiin, yhtiön edustajiin ja kokousvirkailijoihin.

Kokouksen seuraaminen suoran verkkolähetyksen välityksellä

Osakkeenomistajia pyydetään tartuntariskin pienentämiseksi huomioimaan paikalle tulemisen sijaan mahdollisuus seurata kokousta suoran verkkolähetyksen välityksellä. Verkkolähetyksen kautta kokousta seuraavan osakkeenomistajan ei kuitenkaan katsota osallistuvan yhtiökokoukseen eikä sitä kautta voi esittää puheenvuoroja eikä äänestää. Äänioikeutensa käyttämiseksi osakkeenomistajalla on mahdollisuus valtuuttaa haluamansa henkilö edustamaan itseään ja käyttämään äänivaltaa puolestaan kokouksessa tai mahdollisuus käyttää yhtiön tarjoamaa valtakirjapalvelua.

Voit seurata verkkolähetystä osoitteesta https://youtu.be/lokqa8HOUrs

Valtakirjan antaminen

Äänioikeutensa käyttämiseksi osakkeenomistajalla on mahdollisuus valtuuttaa haluamansa henkilö edustamaan itseään ja käyttämään äänivaltaa puolestaan kokouksessa. Kokouksessa läsnä olevan henkilömäärän minimoimiseksi suosittelemme käyttämään mahdollisuutta valtuuttaa Asianajaja Anna Rautioaho Asianajotoimisto Applex Oy:stä, tai hänen määräämänsä henkilö, edustamaan itseään ja käyttämään äänivaltaa puolestaan kokouksessa. Osakkeenomistajan tulee olla ilmoittautunut yhtiökokoukseen voidakseen hyödyntää valtakirjapalvelua.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan PDF-tiedostona sähköpostitse osoitteeseen
ylimaarainenyhtiokokous2022@vincit.fi tai postitse osoitteeseen Vincit Oyj, Yhtiökokous, Visiokatu 1, 33720 Tampere, viimeistään 14.4.2022 mennessä. Lisätietoja valtakirjan käytöstä saa yhtiön talousjohtajalta osoitteesta niklas.wasenius@vincit.fi

Valtakirjapohja yhtiökokoukseen (PDF)
Valtakirjapohja yhtiökokoukseen (docx)

Kysymysten esittäminen etukäteen

Osakkeenomistajat voivat esittää kysymyksiä yhtiökokouksen esityslistan asiakohdista sekä
etukäteismateriaalista 14.4.2022 saakka. Kysymykset voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen
ylimaarainenyhtiokokous2022@vincit.fi.

Linkki ilmoittautumiseen

Ilmoittautuminen ylimääräiseen yhtiökokoukseen


Tämän verkkosivun materiaaliin pääsy ei välttämättä ole laillista tietyillä lainkäyttöalueilla. Muilla lainkäyttöalueilla vain tiettyjen henkilöryhmien voidaan sallia tarkastelevan tällaista materiaalia. Tätä materiaalia ei ole tarkoitettu, eikä sitä ole suunnattu, kellekään henkilölle Yhdysvalloissa. Tämä materiaali ei muodosta tarjousta arvopapereiden myynnistä tai kehotusta tehdä tarjous tällaisessa materiaalissa kuvattujen arvopapereiden ostamisesta Yhdysvalloissa. Erityisesti mitään tässä materiaalissa tarkoitettuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (“Yhdysvaltain arvopaperilaki”) nojalla, eikä niitä saa tarjota, myydä tai toimittaa suoraan tai epäsuorasti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin muuten kuin Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimusten soveltamisalaan kuuluvan poikkeuksen perusteella tai liiketoimen, johon ei sovelleta rekisteröintivaatimuksia, yhteydessä.

Ylimääräisen yhtiökokouksen materiaalit

1. Yhtiökokouskutsu
2. Sulautumissuunnitelma
3. Sulautumisesite
4. Tilintarkastajan lausuonto Vincit
5. Tilintarkatajan lausunto Bilot
6. Viimeisen tilikauden jälkeen tehdyt varojen jakamista koskevat päätökset
7. Hallituksen selostus Vincit
8. Hallituksen selostus Bilot
9. Tilinpäätökset Vincit (2019, 2020, 2021)
10. Tilinpäätökset Bilot (2019, 2020, 2021)
11. Uuden hallituksen jäsenen esittely
12. Tietosuojaseloste
13. Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja
14. Ylimääräisen yhtiökokouksen osallistujaluettelo

Seuraavaksi Raportit ja esitykset