Yhtiökokous 2021

Vincit Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 23.3.2021 klo 12.00 osoitteessa Visiokatu 1,
33720 Tampere. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitettiin
klo 11.00.

Koronaviruksesta johtuvia käytännön ohjeita yhtiökokoukseen liittyen

Koronaviruksen aiheuttamasta pandemiasta johtuen Vincit ryhtyy lukuisiin varotoimiin voidakseen järjestää yhtiökokouksensa suunnitellusti 23.3.2021. Vincit tulee noudattamaan järjestelyissä kaikkia viranomaisohjeita ja päivittää ohjeistusta tilanteen niin vaatiessa.

Kokouksen seuraaminen suoran verkkolähetyksen välityksellä

Osakkeenomistajia pyydetään tartuntariskin pienentämiseksi huomioimaan paikalle tulemisen sijaan
mahdollisuus seurata kokousta suoran verkkolähetyksen välityksellä. Verkkolähetyksen kautta kokousta
seuraavan osakkeenomistajan ei kuitenkaan katsota osallistuvan yhtiökokoukseen eikä sitä kautta voi
esittää puheenvuoroja eikä äänestää.

Voit seurata verkkolähetystä osoitteesta https://youtu.be/BYR9C1tF9SQ

Valtakirjan antaminen

Äänioikeutensa käyttämiseksi osakkeenomistajalla on mahdollisuus valtuuttaa haluamansa henkilö
edustamaan itseään ja käyttämään äänivaltaa puolestaan kokouksessa. Kokouksessa läsnä olevan
henkilömäärän minimoimiseksi suosittelemme käyttämään mahdollisuutta valtuuttaa Asianajaja Anni Ala-
Mettälä Applex Asianajotoimisto Oy:stä, tai hänen määräämänsä henkilö, edustamaan itseään ja
käyttämään äänivaltaa puolestaan kokouksessa. Osakkeenomistajan tulee olla ilmoittautunut
yhtiökokoukseen voidakseen hyödyntää valtakirjapalvelua.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan PDF-tiedostona sähköpostitse osoitteeseen
yhtiokokous2021@vincit.fi tai postitse osoitteeseen Vincit Oyj, Yhtiökokous, Visiokatu 1, 33720 Tampere,
viimeistään 19.3.2021 mennessä. Lisätietoja valtakirjan käytöstä saa yhtiön talousjohtajalta osoitteesta niklas.wasenius@vincit.fi

Valtakirjapohja yhtiökokoukseen (PDF)
Valtakirjapohja yhtiökokoukseen (docx)

Kysymysten esittäminen etukäteen

Osakkeenomistajat voivat esittää kysymyksiä yhtiökokouksen esityslistan asiakohdista sekä
etukäteismateriaalista 19.3.2021 saakka. Kysymykset voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen
yhtiokokous2021@vincit.fi.

Yhtiökokous järjestetään vain, jos kokouksen osallistujamäärä on niin vähäinen, että yhtiökokous voidaan
järjestää turvallisesti ja Suomen viranomaisten ohjeita noudattaen.

Vincitille turvallisuus on erittäin tärkeä asia. Yhtiö seuraa koronavirustilanteen kehittymistä jatkuvasti ja
noudattaa Suomen viranomaisten antamia ohjeita. Vincit pyytää kunnioittavasti osakkeenomistajiaan
seuraamaan sekä noudattamaan viranomaisohjeita ja suosituksia sen arvioimisessa, osallistuuko
osakkeenomistaja henkilökohtaisesti yhtiökokoukseen. Vincit suosittelee paikalle tulemisen sijaan
käyttämään hyväksi edellä mainittua etäyhteyttä ja valtuuttamismahdollisuutta.

Yhtiökokouksen materiaalit

1. Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
2. Skandinaviska Enskilda Banken AB äänestysohje
3. Yhtiökokouskutsu
4. Osallistumistilanne ja ääniluettelo kokouksen alkaessa
5. Toimitusjohtajan katsaus
6. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2020
7. Yhtiökokouksen pöytäkirja
8. Tietosuojaseloste
9. Ehdotetun jäsenen esittely Mervi Airaksinen

Seuraavaksi Ylimääräinen yhtiökokous 2021