Yhtiökokous 2020

Vincit Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 22.4.2020 klo 12.00 osoitteessa Visiokatu 1,
33720 Tampere. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitettiin
klo 11.30.

Koronaviruksesta johtuvia käytännön ohjeita yhtiökokoukseen liittyen

Koronaviruksen aiheuttamasta pandemiasta johtuen Vincit ryhtyy lukuisiin varotoimiin voidakseen järjestää
yhtiökokouksensa suunnitellusti 22.4.2020, sekä varmistaakseen Yhtiön osakkeenomistajien ja henkilöstön
turvallisuuden. Vincit tulee noudattamaan järjestelyissä kaikkia viranomaisohjeita ja päivittää ohjeistusta
tilanteen niin vaatiessa.

Tarkempia lisätietoja: Vincit Oyj: Vincit Oyj:n yhtiökokouskutsu sekä koronaviruksesta johtuvia käytännön ohjeita yhtiökokoukseen liittyen

Kokouksen seuraaminen suoran verkkolähetyksen välityksellä

Osakkeenomistajia pyydetään tartuntariskin pienentämiseksi huomioimaan paikalle tulemisen sijaan
mahdollisuus seurata kokousta suoran verkkolähetyksen välityksellä. Verkkolähetyksen kautta kokousta
seuraavan osakkeenomistajan ei kuitenkaan katsota osallistuvan yhtiökokoukseen eikä sitä kautta voi
esittää puheenvuoroja eikä äänestää.

Voit seurata verkkolähetystä osoitteesta vincit.me/yhtiokokous2020

Valtakirjan antaminen

Äänioikeutensa käyttämiseksi osakkeenomistajalla on mahdollisuus valtuuttaa haluamansa henkilö
edustamaan itseään ja käyttämään äänivaltaa puolestaan kokouksessa. Kokouksessa läsnä olevan
henkilömäärän minimoimiseksi suosittelemme käyttämään mahdollisuutta valtuuttaa Asianajaja Anni Ala-
Mettälä Applex Asianajotoimisto Oy:stä, tai hänen määräämänsä henkilö, edustamaan itseään ja
käyttämään äänivaltaa puolestaan kokouksessa. Osakkeenomistajan tulee olla ilmoittautunut
yhtiökokoukseen voidakseen hyödyntää valtakirjapalvelua.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan PDF-tiedostona sähköpostitse osoitteeseen
yhtiokokous2020@vincit.fi tai postitse osoitteeseen Vincit Oyj, Yhtiökokous, Visiokatu 1, 33720 Tampere,
viimeistään 17.4.2020 mennessä. Lisätietoja valtakirjan käytöstä saa yhtiön talousjohtajalta osoitteesta niklas.wasenius@vincit.fi

Valtakirjapohja yhtiökokoukseen (PDF)

Valtakirjapohja yhtiökokoukseen (docx)

Kysymysten esittäminen etukäteen

Osakkeenomistajat voivat esittää kysymyksiä yhtiökokouksen esityslistan asiakohdista sekä
etukäteismateriaalista 20.4.2020 saakka. Kysymykset voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen
yhtiokokous2020@vincit.fi.

Yhtiökokous järjestetään vain, jos kokouksen osallistujamäärä on niin vähäinen, että yhtiökokous voidaan
järjestää turvallisesti ja Suomen viranomaisten ohjeita noudattaen.

Vincitille turvallisuus on erittäin tärkeä asia. Yhtiö seuraa koronavirustilanteen kehittymistä jatkuvasti ja
noudattaa Suomen viranomaisten antamia ohjeita. Vincit pyytää kunnioittavasti osakkeenomistajiaan
seuraamaan sekä noudattamaan viranomaisohjeita ja suosituksia sen arvioimisessa, osallistuuko
osakkeenomistaja henkilökohtaisesti yhtiökokoukseen. Vincit suosittelee paikalle tulemisen sijaan
käyttämään hyväksi edellä mainittua etäyhteyttä ja valtuuttamismahdollisuutta.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja yhtiökokouksen materiaalit

1. Ilmoittautuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen
2. Yhtiökokouskutsu
3. Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
4. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2019
5. Tietosuojaseloste
6. Toimitusjohtajan katsaus ja tilinpäätöksen esittely
7. Yhtiökokouksen pöytäkirja

Seuraavaksi Raportit ja esitykset