Strategia

Me Vincitissä olemme yhdessä päättäneet tähdätä kohti maailmaa, jossa huominen ei pelota. Yrityksenä uskomme, että työ on parasta aloittaa työntekijöistämme, asiakkaistamme sekä omistajistamme. Kaikki lähtee kuitenkin asiakkaistamme. Meidän täytyy olla relevantteja heidän liiketoimintansa näkökulmasta. Jotta tämä on mahdollista, Vincit keskittyy taklaamaan seuraavat kolme keskeisintä pelkoa, jotka tuntuvat toistuvan asiakaskentässä globaalisti:

 1. Kuluttajakäyttäytymisen muutos
  Kuluttajat muuttavat vauhdilla käyttäytymistään ja tekevät enemmän ja enemmän arvopohjaisia valintoja. Ilmastonmuutos ja sen ehkäisy on yksi selkeimmin nousevista päätöksentekoon vaikuttavista trendeistä. Sillä tulee olemaan vahvasti maailmantaloutta muokkaava vaikutus tulevaisuudessa. Autamme asiakkaitamme olemaan relevantteja heidän asiakkailleen luomalla kestäviä palveluita ja tuotteita, jotka ovat olemassa ja ajantasaisia tulevaisuudessakin.
 2. Työelämän murros
  Työelämän asettamat paineet kasvavat, työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen kuormittavat ihmisiä entistä enemmän. Työsuhteet muuttuvat lyhytkestoisemmiksi ja hankemaisemmiksi. Ihmiset saattavat työskennellä useille työnantajille erilaisten alustojen ja ekosysteemien kautta. Työntekijältä vaaditaan tällaisessa maailmassa entistä parempaa ymmärrystä itsestään ja itsensä johtamisesta sekä toisista ihmisistä. Vincitin kehittämä ja laajasti käytössä oleva johtaminen palveluna -toimintamalli sisältäen LaaS-työkalun sekä niiden ympärille rakentuva konsultointi tulee olemaan keihäänkärkenä, kun autamme asiakkaitamme vastaamaan työelämän murrokseen.
 3. Nopeasti muuttuva liiketoimintaympäristö.
  Digitalisaatio, tekoäly ja koneoppiminen pakottaa yritykset uudelleenarvioimaan liiketoimintamallejaan, organisaatiorakenteitaan, strategioitaan ja prosessejaan. Muutos on jatkuvaa niin palvelumallien kuin liiketoimintamallienkin osalta. Autamme asiakkaitamme disruptoimaan oman liiketoimintaympäristönsä ennen kuin muut tekevät sen.

Joka päivä: Hyvää huomenta

Myös Vincitin oma toimintaympäristö disruptoituu vauhdilla. Olisi ylimielistä väittää, että olisimme pelon yläpuolella. Radikaalit murrokset asiakkaidemme liiketoiminnassa ja työelämässä sekä muutokset kuluttajakäyttäytymisessä heijastuvat omaakin liiketoimintaamme – joka päivä. Meidän on siis tehtävä määrätietoista työtä myös oman liiketoimintamme eteen. Tiivistimme strategiset kehityshankkeemme kolmen pääteeman alle:

Kotipesä huippukuntoon - teemme työtä kannattavasti
Nykyinen ydinliiketoimintamme eli ohjelmistokehitys ja UX/UI -suunnittelu ovat meille liiketoiminnallisesti kaikki kaikessa. Siellä jatkamme tarkoituksenmukaisuuden, vahvan asiakaskeskeisyyden sekä merkityksellisen työn tekemisen teemojen kanssa myös tulevaisuudessa. Kehitämme ydinliiketoimintamme kohti nykyistä parempaa kannattavuutta seuraavasti:

 • Tekemisemme muuttuu strategiaohjautuvammaksi: rakennamme tavoitteisiimme ja niiden saavuttamiseen perustuvan organisaation, jossa vastuunjako on selkeää, tiedonkulku tehokasta ja päätöksenteko suoraviivaista.
 • Pyrimme ylittämään asiakkaidemme odotukset siirtämällä operatiivista vastuuta ja päätösvaltaa henkilöille, jotka työskentelevät lähimpänä asiakkaitamme.
 • Teemme merkittäviä panostuksia henkilöstömme ammatilliseen kehittämiseen Univincityn, oman perehdytys- ja koulutusyksikkömme avulla.

Kasvua ilman kaaosta - laajennamme palvelutarjoamaamme hallitusti
Etsimme aktiivisesti uudenlaisia liiketoimintoja, joissa pystymme tuottamaan asiakkaillemme merkittävää lisäarvoa. Laajemman palvelutarjoaman myötä kykenemme jo kuluvan vuoden aikana tarjoamaan asiakkaillemme nykyistä kokonaisvaltaisemman arvolupauksen, joka kattaa koko digitaalisen arvoketjun. Kehitystyö on käynnissä seuraavilla osa-alueilla:

 • Olemme tehneet panostuksia liikkeenjohdon konsultointiyksikkömme Vincit Now:n toimintaan: Vincit Now on viime vuoden ja kuluvan vuoden aikana käynnistänyt asiakasprojekteja, jotka ovat saadun palautteen perusteella tuottaneet mitattavaa lisäarvoa asiakkaillemme.
 • Designtarjoamamme on kehittynyt nopeasti: olemme saaneet uutta osaamista usean uuden avainhenkilön myötä, sekä kehittäneet palveluita, joita tulemme ottamaan käyttöön asiakastyössämme kuluvan vuoden aikana.
 • Data-ohjattu liiketoiminta- ja tekoälyosaamisemme on lisääntynyt uusien rekrytointien myötä, ja tarjoamaa kehitetään aktiivisesti.
 • Ohjelmistojen koko elinkaarta tukevaa ylläpito- sekä pienkehityspalvelutarjoamaa on kehitetty entisestään ja tuotteistetut palvelut tullaan lanseeraamaan lähikuukausina.

Vincitistä vientituote - globaalisti relevantti, yhdessä asiakkaidemme kanssa
Panostuksemme operatiiviseen toimintaamme ja palvelutarjoamamme kehittämiseen tähtää siihen, että meistä tulee asiakkaidemme liiketoiminnan kannalta nykyistäkin relevantimpi kumppani. Laaja osaamisemme, kattava palvelutarjoamamme ja selkeä toimintamallimme luo Vincitille vahvat edellytykset muodostaa pitkäaikaisia strategisia kumppanuuksia - myös kansainvälisillä markkinoilla. Vincit on tehnyt töitä seuraavien osa-alueiden eteen:

 • Olemme tunnistaneet ja nimenneet ne yritykset, jotka jakavat tahtotilamme toimia globaalisti: tulemme panostamaan yhä vahvemmin yhteistyöhön ja pitkäaikaisiin kumppanuuksiin näiden yritysten kanssa.
 • Olemme siirtymässä teknologiavetoisesta toimintamallista arvontuottomalliin, jossa asiakkaidemme liiketoiminnan tavoitteet määrittävät toimenpiteet ja niiden tuloksellisuus ohjaa strategista rooliamme asiakkaidemme liiketoiminnassa.
Seuraavaksi Osinkopolitiikka