Osinkopolitiikka

Vincitin hallitus on vahvistanut yhtiön osinkopolitiikan, jonka mukaan yhtiön tavoitteena on jakaa vähintään 30 % osakekohtaisesta tuloksesta osinkoina.

Muun muassa yhtiön tuloskehitys ja -näkymät sekä strategian mukaiset investoinnit orgaaniseen kasvuun tai yritysostojen rahoittamiseen vaikuttavat osinkojen maksamiseen tulevaisuudessa. Mikäli osinkoa jaetaan, yhtiön kaikki osakkeet oikeuttavat samaan osinkoon.

Seuraavaksi Osakkeet ja osakkeenomistajat