Avainluvut

 

2019 2018 2017
Liikevaihto, 1 000 € 48 212 43 463 41 143
Käyttökate (EBITDA)
% liikevaihdosta
4 325
9,0 %
5 891
13,6 %
7 039
17,1 %
Liikevoitto (EBIT), 1 000 €
% liikevaihdosta
1 871
3,9 %
4 122
9,5 %
4 360
10,6 %
Katsauskauden tulos, 1 000 € 1 008 6 347 2 653
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 8,1 % 38,5 % 27,3 %
Oman pääoman tuotto (ROE), % 6,3 % 37,0 % 22,0 %
Nettovelkaantumisaste, % -14,2 % -27,4 % 5,9 %
Omavaraisuusaste, % 70,7 % 70,0 % 48,2 %
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa 467 430 439
Osakekohtainen tulos, eur 0,08 0,55 0,24
Osinko / osake, eur 0,07 0,30 0,13

 

Seuraavaksi Strategia