Avainluvut

 

2020 2019 2018
Liikevaihto, 1 000 € 52 356 48 212 43 463
Käyttökate (EBITDA)
% liikevaihdosta
8 166
15,6%
4 325
9,0 %
5 891
13,6 %
Liikevoitto (EBIT), 1 000 €
% liikevaihdosta
5 955
11,4%
1 871
3,9 %
4 122
9,5 %
Katsauskauden tulos, 1 000 € 4 367 1 008 6 347
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 24,5% 8,1 % 38,5 %
Oman pääoman tuotto (ROE), % 20,4% 6,3 % 37,0 %
Nettovelkaantumisaste, % -38,3% -14,2 % -27,4 %
Omavaraisuusaste, % 72,6% 70,7 % 70,0 %
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa 478 467 430
Osakekohtainen tulos, eur 0,36 0,08 0,55
Osinko / osake, eur 0,18 0,07 0,30

 

Seuraavaksi Strategia