Avainluvut

2017 2018
Liikevaihto, 1 000 € 41 143 43 463
Liikevoitto (EBIT), 1 000 €
% liikevaihdosta
4 360
10,6 %
4 122
9,5 %
Katsauskauden tulos, 1 000 €
% liikevaihdosta
2 653
6,4 %
6 347
14,6 %
Taseen loppusumma, 1 000 € 30 324 30 991
Omavaraisuusaste, % 48,2 % 70,0 %
Nettovelkaantumisaste, % 5,9 % -27,4 %
Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa 439 430
Seuraavaksi Strategia