Hyväksytty neuvonantaja

Vincit on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle, jossa vaatimuksena on hyväksytyn neuvonantajan nimeäminen (Certified Advisor, CA). Hyväksytty neuvonantaja varmistaa, että yhtiö täyttää markkinapaikan vaatimukset ja kulloinkin voimassa olevat velvoitteet. Hyväksytyn neuvonantajan tehtävänä on tarkastaa yhtiön laatimat yhtiötiedotteet. Tarvittaessa hyväksytty neuvonantaja varmistaa myös muilla keinoin, että yhtiö täyttää sille asetetut First North Finland -markkinapaikan edellytykset.

Vincitin hyväksyttynä neuvonantajana toimii Alexander Corporate Finance.

Seuraavaksi Hallinnointi