Hyväksytty neuvonantaja

Vincit on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle, jossa vaatimuksena on hyväksytyn neuvonantajan nimeäminen (Certified Advisor, CA). Hyväksytty neuvonantaja varmistaa, että yhtiö täyttää markkinapaikan vaatimukset ja kulloinkin voimassa olevat velvoitteet. Hyväksytyn neuvonantajan tehtävänä on tarkastaa yhtiön laatimat yhtiötiedotteet. Tarvittaessa hyväksytty neuvonantaja varmistaa myös muilla keinoin, että yhtiö täyttää sille asetetut Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikan edellytykset.

Vincitin hyväksyttynä neuvonantajana toimii Alexander Corporate Finance.

Seuraavaksi Hallinnointi