Tilintarkastajat

Yhtiöjärjestyksen mukaan Vincit Oyj:n yhtiökokous valitsee yhtiön hallintoa ja tilejä tarkastamaan yhden varsinaisen tilintarkastajan, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 23.3.2021 Tampereella, jossa yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Kirsi Jantunen.

Seuraavaksi Listautumisanti 2016