Hallitus

Hallituksella on yleinen vastuu yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus on vahvistanut itselleen kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään hallituksen käsiteltäväksi kuuluvat asiat. Hallitus vahvistaa yhtiön strategiaa, organisaatiota, kirjanpitoa ja varainhoidon valvontaa koskevat periaatteet sekä nimittää yhtiön toimitusjohtajan, joka vastaa yhtiön strategian toteuttamisesta ja juoksevien asioiden hoitamisesta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Yhtiön hallitukseen kuuluu sen yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään yksi ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä ja ainakin yksi varajäsen, mikäli hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Vincit Oyj ei noudata Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance 2015), jota sovelletaan Helsingin Pörssin pörssilistalle listattuihin yhtiöihin ("Hallinnointikoodi"), mutta hallitus on kuitenkin arvioinut jäsentensä riippumattomuutta yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista Hallinnointikoodin mukaisesti. Riippumattomuusarvioinnin perusteella kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista ja yhtiöstä.

 

Hallituksen kokoonpano

Artti Aurasmaa, puheenjohtaja

  • s. 1975
  • hallituksessa vuodesta 2017

KTM Artti Aurasmaa työskentelee Ropo Capital Oy:n toimitusjohtaja. Ennen Ropo Capital Oy:n toimitusjohtajuutta Artti on työskennellyt toimitusjohtajana Stella Care Oy:ssä sekä 3 Step IT Group Oy:ssä toimitusjohtajana, operatiivisena johtajana sekä talousjohtajana. Artti toimii YTK:n (Yleinen työttömyyskassa) hallituksen jäsenenä.

Kokonaisomistus: 10 000 osaketta

 

Kirsi Piha

  • s. 1967
  • hallituksessa vuodesta 2018

KTM Kirsi Piha on strategisen viestintätoimisto Ellun Kanojen perustaja, omistaja ja hallituksen puheenjohtaja. Kirsillä on vaikuttava tausta politiikasta vuoteen 2003 saakka, jonka jälkeen hän on toiminut journalistina ja kirjailijana ennen kuin siirtyi yrittäjäksi vuonna 2006. Kirsi tunnetaan myös vuonna 2017 ilmestyneestä Konflikti päivässä -kirjastaan.

Kokonaisomistus: -

 

Eka Ruola

  • s. 1970
  • hallituksessa vuodesta 2017

Eka Ruola yksi Suomen tunnetuimmista ja palkituimmista luovista johtajista ja brändistrategeista. Hän on urallaan työskennellyt mm. TBWA\Helsingin vastaavana luovana johtajana sekä pitkäaikaisesti Hasan-ryhmän konsernijohtajana ja vastaavana luovana johtajana. Tällä hetkellä hän toimii asiantuntijana ja sijoittajana oman yrityksensä Ruola's Platform Oy lukuun. Ruola toimii myös Kyrö Distilleryn hallituksessa.

Kokonaisomistus: -

 

Pekka Vähähyyppä

  • s. 1960
  • hallituksessa vuodesta 2019

Pekka Vähähyyppä on koulutukseltaan KTM ja eMBA. Pekka on toiminut Stockmann Oyj:n talousjohtajana vuodesta 2019. Ennen Stockmannille siirtymistään hän toimi Finnair Oyj:n talousjohtajana vuosina 2015-2019. Sitä ennen hän toimi talous- ja rahoitushallinnon johtotehtävissä muun muassa Stockmann Oyj:ssä, Nestlén pohjoismaisissa tytäryhtiöissä, OKO-Venture Capitalissa ja A-lehdissä.

Kokonaisomistus: -

Seuraavaksi Johtoryhmä