Hallitus

Hallituksella on yleinen vastuu yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus on vahvistanut itselleen kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään hallituksen käsiteltäväksi kuuluvat asiat. Hallitus vahvistaa yhtiön strategiaa, organisaatiota, kirjanpitoa ja varainhoidon valvontaa koskevat periaatteet sekä nimittää yhtiön toimitusjohtajan, joka vastaa yhtiön strategian toteuttamisesta ja juoksevien asioiden hoitamisesta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Yhtiön hallitukseen kuuluu sen yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään yksi ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä ja ainakin yksi varajäsen, mikäli hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Vincit Oyj ei noudata Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance 2015), jota sovelletaan Helsingin Pörssin pörssilistalle listattuihin yhtiöihin ("Hallinnointikoodi"), mutta hallitus on kuitenkin arvioinut jäsentensä riippumattomuutta yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista Hallinnointikoodin mukaisesti. Riippumattomuusarvioinnin perusteella kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista ja yhtiöstä.

 

Hallituksen kokoonpano

 

Mikko Kuitunen, puheenjohtaja

 • s. 1980
 • hallituksessa vuodesta 2021

Mikko on koulutukseltaan tuotantotalouden diplomi-insinööri. Hän toimi Vincitin toimitusjohtajana sen perustamisesta 2007 alkaen vuoden 2015 loppuun saakka, ja palasi toimitusjohtajaksi 1.6.2018-31.7.2021. Ennen Vincitin perustamista Mikko toimi erilaisissa liiketoiminnan kehitystehtävissä Ionific Oy:ssä, Botnia Hightech Oy:ssä ja Sasken Finland Oy:ssä vuosina 2004–2007. Lisäksi hän on osallistunut ja osallistuu aktiivisesti useiden yritysten hallitustyöskentelyyn.

Kokonaisomistus: suoraan 1 303 141 osaketta ja välillisesti 433 000 osaketta Cloudberry Capital Oy:n kautta

 

Artti Aurasmaa, varapuheenjohtaja

 • s. 1975
 • hallituksessa vuodesta 2017

KTM Artti Aurasmaa työskentelee Staria Oyj:n toimitusjohtaja. Ennen Starian toimitusjohtajuutta Artti on työskennellyt toimitusjohtajana Martela Oyj:ssä, Ropo Capital Oy:ssä, Stella Care Oy:ssä sekä 3 Step IT Group Oy:ssä toimitusjohtajana, operatiivisena johtajana sekä talousjohtajana. Artti toimii Bookers Group Oy:n Hallituksen Puheenjohtajana sekä Ropo Capital Oy:n hallituksen jäsenenä.

Kokonaisomistus: 13 741 osaketta

 

Mervi Airaksinen

 • s. 1980
 • hallituksessa vuodesta 2021

KTM Mervi Airaksinen työskentelee IBM Suomen toimitusjohtajana. Ennen IBM:ä hän on toiminut muun muassa Cisco Systems Suomen ja Baltian sekä Also Suomen toimitusjohtajana ja Elisalla kehitystehtävissä. Hallitusvastuita hänellä on Learning Intelligence Group:ssa (hallituksen puheenjohtaja), Nordic Morning Group:ssa (hallituksen varapuheenjohtaja), YTK:ssa (yleinen työttömyyskassa), Vaasan Yliopistolla sekä Huoltovarmuuskeskuksessa.

Kokonaisomistus: 2 245 osaketta

 

Frank Korsström

 • s. 1958
 • hallituksessa vuodesta 2022

DI, KTM Frank Korsström on tehnyt pitkän uran konsultoinnin parissa (SIAR, BCG, Accenture). Hän työskenteli vuoteen 2020 asti Suomen Accenturen maajohtajana ja Pohjoismaiden johtajana. Tämän jälkeen Frank on toiminut Senior Advisorin roolissa sekä hallitusammattilaisena (Hartwall Capital, Ficolo, Rej-Design, Boing Solutions, Trailmaker).

Kokonaisomistus: 1 375 osaketta

Eka Ruola

 • s. 1970
 • hallituksessa vuodesta 2017

Eka Ruola yksi Suomen tunnetuimmista ja palkituimmista luovista johtajista ja brändistrategeista. Hän on urallaan työskennellyt mm. TBWA\Helsingin vastaavana luovana johtajana sekä pitkäaikaisesti Hasan-ryhmän konsernijohtajana ja vastaavana luovana johtajana. Tällä hetkellä hän toimii markkinointitoimisto Nitro Groupissa pääomistajana sekä vastaavana luovana johtajana. Ruola toimii myös Suomen Olympiakomitean Markkinointi Oy:n hallituksessa.

Kokonaisomistus: 2 245 osaketta

 

Pekka Vähähyyppä

 • s. 1960
 • hallituksessa vuodesta 2019

KTM ja eMBA Pekka Vähähyyppä on toiminut Stockmann Oyj:n talousjohtajana vuodesta 2019. Ennen Stockmannille siirtymistään hän toimi Finnair Oyj:n talousjohtajana vuosina 2015-2019. Sitä ennen hän toimi talous- ja rahoitushallinnon johtotehtävissä muun muassa Stockmann Oyj:ssä, Nestlén pohjoismaisissa tytäryhtiöissä, OKO-Venture Capitalissa ja A-lehdissä.

Kokonaisomistus: 2 245 osaketta

Seuraavaksi Johtoryhmä