Hallinnointi

Yhtiön päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia, yhtiön yhtiöjärjestystä, First North Nordic Rulebook -sääntöjä, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä sekä muita yhtiöön soveltuvia säännöksiä. Vincit Oyj:n osakkeet eivät ole kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla, eikä yhtiö tästä johtuen noudata Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance 2015).

Seuraavaksi Yhtiöjärjestys