Mitä ominaisuuksia tarvitaan muutosjoustavuuteen?

Resilienssin kasvattaminen ei ole siis yksittäinen harjoitus, joka tehdään kerran; se vaatii jatkuvaa kehitystä ja kommunikaatiota. Kyseessä ei ole myöskään mikään erityinen asiantuntijoiden tekemä aktiviteetti vaan kokonaisvaltainen työntekijöiden osallistaminen, jotta nopean muutoksen hetkellä organisaatiolla riittää itsetunto ja luottamus tehdä nopeita, tehokkaita päätöksiä.

Mallimme seitsemän teemaa pyrkii käymään läpi organisaation tärkeimpiä ominaisuuksia muutosjoustavuuden kasvattamiseen. Määrittelimme kuusi eri organisaatiotyyppiä luonnehtimaan vahvuuksia sekä kehityskohteita.

Katso tarkemmat kuvaukset teemoille alla olevasta blogista.

organisaation resilienssin osa-alueet

Tarjoomamme

Esittelemme konkreettisia tapoja parantaa organisaation muutosjoustavuutta. Tekemällä analyysin selvität, mitä suosittelisimme juuri sinun organisaatiollesi.

KUMPPANUUTTA JA KONSULTOINTIA DIGITAALISILLE TUOTTEILLE

Digitaalisen palvelun kriisiapu

Otamme organisaatiosi digitaaliset palvelut haltuun yhdessä, jotta voimme tuottaa maksimaalista arvoa ja taata niiden toiminnan myös kriisin keskellä.

Autamme teitä

 • Johdatus järjestelmään: Yhdessä arvioimme organisaatiosi tarpeet ja varmistamme, että prosessi etenee sujuvasti.
 • Pintaa syvemmälle: Menemme syvemmälle rooleihin ja vastuisiin saadaksemme kokonaiskuvan.
 • Lisää muskeleita: Luomme organisaatiollesi sopivan asiantuntijaryhmän joka työskentelee ketterillä menetelmillä.
 • Päivittäinen työ: Pidämme kommunikaation avoimena ja tartumme haasteisiin yhdessä.

Arvo

Digitaalinen tuotteesi paranneltuna ja valmiina maailman muutoksiin

Jos organisaatiollasi on digitaalisia tuotteita, ne luultavasti liittyvät kassavirtaasi. Me pyrimme varmistamaan palveluiden jatkumisen, olisi kyseessä kriisi tai jatkuva pienkehitys.

Syvää ohjelmisto-osaamista sekä laaja-alaiset asiantuntijat käytettävissäsi

Tunnistamme tarpeita tehokkaasti ja autamme löytämään pienkehityskohteita vahvistamaan järjestelmäsi varautuneisuutta tulevaisuuden haasteisiin.

Lue lisää

KAIPAATKO KETTERYYTTÄ?

Agile coaching

Kriisitilanteessa digitaalinen ympäristö ja projektinhallintatyökalut ovat välttämättömiä.
MUTTA
Työkalut eivät määrittele työskentelyä, vaan auttavat tavoitteiden saavuttamisessa.

Autamme teitä

 • Ymmärtämään organisaatiosi kykyjä ja osaamisia ketterämmän projektimallin kehittämiseen.
 • Käyttämään ketterän kehityksen metodeja jokapäiväisessä työssänne
 • Muuttamaan projektijohtamisen mallia muutoksen keskellä asettamienne tavoitteden mukaiseksi

Arvo

Komplekseista ongelmista yksinkertaisiin

Kaaoksen ja monimutkaisen, mutta ratkottavissa olevan ongelman ero on vaikeaa joskus havaita, työssä auttaa Cynefin malli. Kategorisoimalla ongelmia voidaan lisätä ymmärrystä siitä, miten luoda hyviä käytänteitä organisaation sisällä.
Tekemisen vaikutusten esille tuomisella voidaan lisätä ymmärrystä organisaation käyttäytymisestä ja tehdä nopeitakin muutoksia kriisin keskellä.

Muutosten vauhdittaja

Ketteryyden rakentaminen organisaation sisällä vaatii jatkuvaa oppimista ja iterointia. Prosessien ja ihmisten muutoskykyä harjoittelemalla valmistetaan koko organisaation ketteryyttä nopeita muutostilanteita varten.

Ota yhteyttä meihin.

MUUTOSJOUSTAVUUDESTA KILPAILUVALTTI

Kaikki alkaa ihmisistä

Jos haluat tulla joustavaksi, sinun on hyväksyttävä muutos.
Hyväksyäksesi sinun on ymmärrettävä.
Ymmärtääksesi sinun on kuunneltava.
Joten ala kysyä.

Autamme teitä

 • Luomaan radikaalisti ihmislähtöistä ketterää ja avointa johtamiskulttuuria.
 • Ymmärtämään organisaation jatkuvuudelle keskeiset osaamiset sekä tukemaan yksilöllisempää osaamisen kehittämistä.
 • Oppimaan virheistä ja luomaan ketterillä kokeiluilla uusia työtapoja.
 • Parantamaan viestintäkulttuuria: optimismi ja luovuus sekä siilojen välinen viestintä kunniaan.

Arvo

Tulevaisuuden kestävä yritys

Systemaattinen muutosjouustavuuden kehittäminen organisaation eri tasoilla osana strategiaa ja kilpailukyvyn kasvattamista.

Kun pahin tapahtuu

Tukea ja testattuja toimintamalleja muutos- ja kriisitilanteisiin

Lue lisää

Ketterää suunnittelua nopeaan muutokseen

Palvelumuotoilu kriisin keskellä

Kiihdytetyn palvelumuotoilun avulla otamme tilanteen haltuun ketterällä prosessilla. Tunnistamme kriisin vaikutukset yritykseesi, laadimme tulevaisuuden skenaariota ja palvelukonseptin MVPn, jota voidaan lähteä testaamaan nopeasti.

Autamme teitä

 • Avaamaan uusia ulottuvuuksia tuotteillesi/palveluillesi. Haastamalla vanhaa voimme innovoida yhdessä uusia kilpailukykyisiä ideoita. Palvelumuotoiluprosessissa voimme luoda uutta tai parantaa jo toimivia ideoita.
 • Palvelujen mukauttaminen. Kuinka nopeasti pystyt mukauttamaan tuotteitasi tai palveluitasi muuttuvassa ympäristössä? Autamme sinua ketterin menetelmin mukautumaan muutoksen tuuliin.

Arvo

Uusia kulmia ideoillesi

Yhdessä tunnistamme uusia näkökulmia kriisin keskellä ja innovoimme uutta.

Holistinen näkökulma palvelulle/tuotteelle ja uusia työskentelytapoja

Kiihdytetty palvelumuotoilu perustuu ketteriin toimintamalleihin tuoden niitä organisaatiosi arkeen. Viemme ajatukset uusille urille resilienssin kasvattamisessa mm. systeemiajattelun ja planeettakeskeisen suunnittelun avulla.

Lue lisää

Kiinnostuitko?

Me Vincitillä käsittelemme organisaation muutosjoustavuutta kokonaisvaltaisesti – otamme kaikki mukaan matkalle. Ideoidaan yhdessä miten voisimme parantaa juuri teidän organisaationne muutoskykyä.

Ota yhteyttä!

Ota yhteyttä!

Risto Nykänen

Principal Executive Advisor

risto.nykanen@vincit.fi
+358 40 716 9849
LinkedIn