Kimmo Kuisma

Kimmo Kuisma

Puheentunnistusteknologia on viime vuosina kehittynyt hurjaa vauhtia eikä ihme, sillä se tekee monesta asiasta helpompaa ja sujuvampaa. Kirjoittamisen, nappien painamisen ja pyyhkäisyjen sijaan puheohjaus tekee mahdolliseksi laitteiden toiminnan äänen avulla.

Monille puheohjaus on tuttu puhelimista ja tableteista sekä älykaiuttimista, jotka ovat erityisesti kasvattaneet suosiotaan viime vuosina. Monet teknologiajätit ovatkin tuoneet markkinoille tiuhaan omia älykaiuttimiansa, joiden avulla esimerkiksi musiikin kuunteleminen, säätietojen hakeminen ja valaistuslaitteiden ohjaaminen kotiolosuhteissa onnistuu näppärästi. Yritykset ovat sen sijaan hyödyntäneet puheohjausta muun muassa asiakaspalvelutilanteissa kuten puhelinpalveluissa. Ennusteiden mukaan tämä on kuitenkin vähäistä siihen verrattuna mitä puheohjaus tulee jatkossa tarjoamaan.

Toimiiko puheohjaus suomeksi?

Puheohjauksessa on ennen kaikkea kyse asioiden automatisoimisesta. Käytännössä puheohjauksen toiminta perustuu siihen, että laitteelle annetaan komentoja puhumalla. Laite voi kertoa käyttäjälle tietoja ja se voi kysyä käyttäjältä tietoja. Perinteiseen käyttöliittymään verrattuna puheohjaus mahdollistaa ad-hoc interaktiot sovelluksen kanssa, koska käyttäjän ei tarvitse kaivaa älypuhelinta taskustaan tai avata tietokonetta.

Englanninkielisissä maissa puheohjaukseen liittyvä kehitystyö on ollut voimakkainta ja se on myös johtanut laitteiden suosioon. Esimerkiksi Yhdysvalloissa vuoden 2018 päättyessä noin 40 % kotitalouksista omisti puheentunnistuksella toimivan älykaiuttimen. Älypuhelimista puheohjaus löytyy käyttövalmiina.

Puheohjaus toimii parhaiten englanniksi, mutta Applen Siri ymmärtää myös suomea. Sovellukset ovat tosin vielä olleet herkkiä epäselvälle puheelle ja vapaamuotoisen puheen tunnistaminen on ollut ajoittain epäluotettavaa. Tämän saman havaitsimme toteuttaessa joulukuussa 2018 sovellusta, jonka tavoitteena oli kutsua Fonecta Finderia Amazon Echo laitteen avulla. Ideana oli puhetta tunnistamalla hakea henkilöiden ja yritysten yhteystietoja ja tuoda vastaukset älykaiuttimen kautta käyttäjälle. Toteutuksen aikana havaittiin, että tunnistus painotti vahvasti englannin sanakirjan sanoja. Esimerkiksi Sauli Niinistö tulkittiin joko salini stop tai salini Easter. Puheentunnistuksen kehittyessä tunnistustarkkuus tulee kuitenkin todennäköisesti parantumaan huomattavasti.

Puheohjauksen tulevaisuuden näkymät

Yrityksille puheohjaus tarjoaa monenlaisia uusia mahdollisuuksia liiketoiminnassa. Tällä hetkellä puheohjauksessa ollaan vaiheessa, missä tarvitsee tietää miltä sovellukselta tietoa haluaa. Tulevaisuudessa todennäköisesti tekoäly päättelee mikä sovellus voi auttaa käyttäjää.

Erityisesti seuraavien vuosien kasvavaksi trendiksi on nostettu esille puheohjauksen yleistyminen kaikissa kodin toiminnoissa, jolloin kodeissa olevia laitteita, lämmitystä ja turvajärjestelmiä voidaan ohjata keskitetysti puheen avulla. Yhdysvalloissa tämä suuntaus on jo vahvasti käynnissä. Puheohjauksella toimiva koti voi tukea entistä enemmän ikäihmisten kotona asumista, joka on nyt ja lähitulevaisuudessa yksi yhteiskunnallisista haasteista väestön vanhetessa.

Myös monilla muilla toimialoilla puheohjaus tuo uudenlaisia mahdollisuuksia. Esimerkiksi Amazonin Alexa for Business on vienyt puheohjauksen työpaikoille. Henkilökohtainen avustaja vapauttaa työntekijöiden aikaa mm. kalenterinhallinnasta ja palaverikutsuista vaativampiin tehtäviin. Pikaruokapaikoissa palveluiden automatisointi on kovassa vauhdissa ja ruokatilauksien tekeminen on jo jossain paikoissa mahdollista tehdä puheohjauksen avulla.

Se miten ihmiset ja koneet ovat vuorovaikutuksessa puheen avulla tulee muuttumaan nykyisestä entisestään. Puheohjauksen käyttöä eri konteksteissa on kuitenkin hyvä tutkia ja testata, sillä eri segmenteillä on erilaiset tavat ja tottumukset käyttää digitaalisia palveluita. Kansantalouden ja kansainvälistyvien kasvuyritysten kannalta on joka tapauksessa tärkeää nähdä ja ymmärtää mahdollisuudet, joita puheeseen liittyvät toiminnot voivat jatkossa tarjota.

Tykkäsitkö artikkelista?

Anna pienet aplodit!