Saana Rossi

Saana Rossi

Chief People & Success Officer

saana.rossi@vincit.fi
+358 50 384 6756

TwitterLinkedIn

Vincitillä työntekijöiden palkkatiedot ovat olleet avoimia jo lähemmäs kymmenen vuotta. Avointa palkkamallia lähdettiin toteuttamaan oikeudenmukaisemman palkkauksen saavuttamiseksi ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi. Tässä artikkelissa kerron, miksi palkka-avoimuus kannattaa ja miten se on toteutettu meillä Vincitillä.

Paljonkohan tuo saa palkkaa? Pitkään yksityisenä koettu aihe – palkka – on kokenut viime vuosina puheenaiheena merkittävän muutoksen: palkasta keskustellaan enemmän ja rohkeammin kuin koskaan aikaisemmin. Palkkaan liittyvillä keskusteluilla on tärkeä yhteiskunnallinen asemansa, jonka avulla pyritään kitkemään perusteettomat palkkaerot ja palkkasyrjintä. Palkka on turhaan tabu.

Irti harhaluuloista

Taloudellisen turvan ohella palkkaan liitetään paljon henkilökohtaisia ja symbolisia merkityksiä. Hyvänä koettu palkka saattaa herättää arvostelua ja kateutta. Jos taas oman palkan tuntee olevan pieni, koetaan se helposti epäoikeudenmukaiseksi.

Palkkaan liittyvät tuntemukset muodostuvat, kun omaa tilannetta vertaillaan muihin. Tilipussin suuruuteen liittyviä faktoja saatetaan keräillä erinäisistä pienistä tiedon murusista, kuten kavereilta, tuttavilta ja kollegoilta sekä median kautta löytyvistä palkkatasovertailuista. Nämä eri lähteistä kootut tiedot voivat kuitenkin aiheuttaa vääristymää: omaa palkkaa tulee verranneeksi suoraan sellaiseen tietoon, jonka taustatekijöistä ja yksityiskohdista ei tarkemmin tiedä.

Palkkaviikoilla luvut esille

Vuonna 2012 otimme Vincitillä käyttöön avoimen palkkamallin, jonka tavoitteena oli alusta lähtien tuoda oikeudenmukaisuutta palkkaukseen ja lisätä läpinäkyvyyttä. Vincitiläiset kaipasivat myös tarkempaa tietoa ja perusteita omalle palkalleen.

Vincitillä avoimeen palkkamalliin kuuluvat palkkaviikot, jotka on järjestetty kerran tai kaksi vuodessa. Palkkaviikkojen aikana työntekijä saa valita, haluaako julkaista oman palkkansa muiden nähtäväksi. Oman palkan julkaiseminen on jokaisen oma päätös, mutta suurin osa vincitläisistä on sen halunnut tehdä. Aiemmin palkat julkaistiin nimitasolla koko yritykselle. Viime vuonna julkaisu tehtiin nimitasolla liiketoimintayksiköittäin, jonka lisäksi jaettiin anonyymi kooste koko firmalle. Palkkamalli onkin elänyt ja muuttunut matkan varrella.

Avoimuuden perusta on luottamuksessa ja kun yritys kasvaa, ihmiset eivät enää tunne toisiaan ja toistensa työtä niin hyvin, ja varsinkin uusilla työntekijöillä on ollut halua salata palkkansa. Yrityksen kasvu tuo myös uudenlaisia työrooleja ja palkanmaksuperusteita. Alkuvuosina palkkatietonsa jakoi noin 85–93 % työntekijöistä ja viime vuonna yksiköstä riippuen noin 50–85 %. Palkkamallin avoimuus kasvavassa yrityksessä edellyttää jatkuvaa tutkimista siitä, haluaako suurin osa työntekijöistä jakaa omat palkkatiedot läpi organisaation vai pienemmälle porukalle, ja kuinka tarkalla tasolla palkka halutaan ilmoittaa.

Palkkaviikkoihin kuuluvat meillä olennaisesti myös palkankorotusten vinkkaukset. Palkkojen julkaisemisen jälkeen jokainen vincitiläinen voi halutessaan ehdottaa palkankorotuksia sitä ansaitseville henkilöille. Perusteena palkankorotukselle on henkilön tuottama arvo asiakasprojektille tai työyhteisölle. Palkankorotusta saa pyytää myös itselleen. Palkkavinkkauksien jälkeen Vincitin esihenkilöt ja HR käyvät ehdotukset läpi ja päättävät korotuksista.

Työntekijät mukaan keskusteluihin

Palkkaviikkoja on vietetty Vinctissä nyt lähes kymmenen vuotta. Palkkamalli elää jatkuvassa muutoksessa ja kehityksessä ja työntekijöiden odotuksia kuunnellaan tässäkin. Antamalla työntekijöiden tuoda omat toiveensa ja näkemyksensä esiin palkkaan liittyvissä keskusteluissa, jää organisaatioon vähemmän epätietoisuutta ja salailua. Ja mitä vähemmän on epätietoisuutta ja salailua, sitä enemmän on avoimuutta, luottamusta ja tyytyväisiä työntekijöitä. Sekä tietenkin hyvinvoiva yritys.

Vincitin palkka-avoimuus äänestettiin viiden parhaan työelämän vastuullisuusteon joukkoon Oikotien Vastuullinen työnantaja -kampanjassa vuonna 2021.

Tykkäsitkö artikkelista?

Anna pienet aplodit!