Juha Riippi

Juha Riippi

Back at Coding

TwitterLinkedIn

Digitaaliset tuotteet elävät jatkuvan muutoksen kohteina. Ohjelmistot kehittyvät ja samanaikaisesti markkinat ja kuluttajien vaatimukset kasvavat. Toimintavarmuuden ja jatkuvuuden ylläpitämiseksi mobiilisovelluksen jatkokehittäminen on tärkeää. Koostin tähän artikkeliin kuusi tärkeintä osa-aluetta, joilla voit varmistaa mobiilisovelluksen toimintavarmuuden ja kilpailukyvyn läpi sen elinkaaren.

1. Säännölliset käyttöjärjestelmäpäivitykset

Mobiililaitteiden käyttöjärjestelmäpäivitysten kohdalla mobiilisovelluksen jatkokehittäminen on usein toistuva toimenpide. Molemmista iOS- ja Android-käyttöjärjestelmistä julkaistaan säännöllisesti uudet versiot, jotka tuovat aina mukanaan uusia ominaisuuksia. Näiden uusien ominaisuuksien tukeminen sovelluksissa on yleensä erittäin suotavaa, jotta sovellukset pysyisivät tuoreina ja kilpailukykyisinä. Esimerkiksi tänä syksynä sekä Apple että Google julkaisivat omissa käyttöjärjestelmissään dark mode -ominaisuuden, jolla voi vaihtaa koko laitteen käyttöliittymän taustavärin mustaksi. Parhaan käyttökokemuksen vuoksi molemmat käyttöjärjestelmävalmistajat suosittelevat vahvasti tämän ominaisuuden tukemista kaikilta mobiilisovelluksilta.

2. Joustavuutta sovelluspalvelimella

Harva mobiilisovellus on täysin itsenäinen palvelu. Yleensä sovellus kytkeytyy joihinkin ennalta olemassa oleviin tietojärjestelmiin lukeakseen tai kirjoittaakseen dataa. Jo sovellusta suunniteltaessa on tärkeää miettiä, mitä muutoksia tietojärjestelmiin on tulossa mobiilisovelluksen elinkaaren aikana. Hyvä tapa hallita muutoksia, on toteuttaa erillinen sovelluspalvelin mobiilisovelluksen ja tietojärjestelmien väliin. Oma sovelluspalvelin tuo sekä palvelun kehittämiseen että ylläpitoon joustavuutta, koska sen päivittäminen on yleensä suoraviivaista.

Mobiilisovelluksen päivittäminen on teknisessä mielessä helppoa, mutta käyttäjät eivät aina, syystä tai toisesta, käytä uusinta julkaistua sovellusversiota. Oman sovelluspalvelimen käyttö mahdollistaa sen, että osa palvelun logiikasta toteutetaan siellä. Siirtämällä kaikki kriittiset toiminnot pois sovelluksesta edesautetaan mobiilisovelluksen elinkaaren jatkuvuutta ja mahdollisesti taataan sovelluksen (osittainen) toiminta myös silloin, kun jokin sovelluspalvelimen takana olevista palveluista ei ole käytössä. Tämä ratkaisu yleensä myös parantaa mobiilipalvelun tietoturvaa, koska käyttäjän puhelin ja muut mobiililaiteet (mukaan lukien niiden käyttöjärjestelmä- ja tietoturvapäivitykset) eivät ole palvelun omistajan tai kehittäjän hallinnassa.

3. Säädökset, jotka koskettavat kaikkia

Monille harmaita hiuksia voi aiheuttaa muuttuva lainsäädäntö tai muu regulaatio, joka vaatii kehitystyötä sovelluksen parissa. Esimerkiksi tuleva SCA2-säädös tulee aiheuttamaan kaikkiin maksuja välittäviin sovelluksiin isomman remontin. Uuden säädöksen myötä tulevaisuudessa käyttäjä joudutaan todennäköisesti aina tunnistamaan vahvalla tunnistuksella ostoksen tai maksuvälineen syötön yhteydessä.

4. Analytiikan hyödyntäminen 

Analytiikka on asia, joka on hyvä huomioida kehitysvaiheessa, sillä sen avulla voidaan saada ajantasaista tietoa sovelluksesta ja siinä tapahtuvista virhetilanteista. Analytiikkadatan perusteella pidetään ja jatkokehitetään ominaisuuksia, jotka vievät kohti tavoitteita tai vastaavasti poistetaan ja karsitaan ominaisuuksia. Analytiikkaan voi yhdistää A/B-testausta, jolloin samanaikaisesti kokeillaan useita eri tapoja (yleensä kahta) toteuttaa jokin ominaisuus eri käyttäjäryhmillä, ja saadun datan perusteella valitaan julkaistava toteutustapa.

5. Käyttäjäkokemukseen perustuva kehittäminen

Koska digitaalisia tuotteita ei voi koskea eikä tuntea, ovat käyttäjien kokemukset niiden kohdalla arvokasta tietoa. Käyttäjäpalautteen perusteella onkin helpompaa havaita, mihin kehityspanos kannattaa laittaa.

Sovelluksiin on mahdollista liittää mukaan niin sanottu feedback-ratkaisu, kuten Instabug, joka mahdollistaa suoran palautteen lähettämisen ravistamalla puhelinta. Käyttäjän toimintaa seuraavia ratkaisuja on muitakin ja tämä data on aina arvokasta: siitä näkee esimerkiksi mitkä ominaisuudet ovat käytössä ja mitkä puolestaan eivät koukuta käyttäjiä.

6. Hyöty irti uusista ominaisuuksista

Mobiilisovelluksen jatkokehittäminen tarjoaa mahdollisuuden siihen, että alustan ja mobiililaitteiden tuomista uusista ominaisuuksista otetaan kaikki mahdollinen hyöty irti. Uusia ominaisuuksia voivat olla esimerkiksi tuki Apple Payn käytölle tai vaikkapa Face-ID, jolloin mobiililaitteessa voi käyttää kasvojen tunnistusta pääsykoodin sijaan. Uusilla ominaisuuksilla voidaan parantaa ja luoda uudenlaisia käyttökokemuksia.

Lopuksi

Mobiilisovellus, kuten kaikki muutkin tietojärjestelmät vaativat alkuinvestoinnin jälkeenkin huomiota ja ylläpitoa. Sovelluksen toimivuudesta ja ajantasaisuudesta on huolehdittava ja erilaiset lainsäädännölliset ja muut ympäristömuutokset otettava huomioon. Harvoin pelkän sovelluksen avulla tuotetaan paljoa uutta lisäarvoa ellei sovelluksen tarjoaja ole valmis myös kehittämään ja ylläpitämään muita (omia tai yhteistyökumppaneidensa) tietojärjestelmiä.

Sovellusta voisikin verrata autoon: alkuun investointi on iso, mutta uutuuttaan kiiltävää menopeliä on miellyttävä käyttää ja se voi herättää naapureissakin ihailua (tai jopa kateutta). Jos autoa ei kuitenkaan käytä säännöllisesti huollossa ja tankkaa polttoainetta tankkiin tai sähköä akkuihin, ei se hetken kuluttua enää palvele ketään. Samoin on sovellusten kanssa. Toimimaton ja päivittämätön sovellus antaa asiakkaillesi ikävän viestin yrityksesi toiminnan tasosta. Sen sijaan huolella rakennettu, käyttäjilleen arvoa tuottava ja ajantasainen sovellus tuottaa arvoa pitkään.

 

Tykkäsitkö artikkelista?

Anna pienet aplodit!