Miten sovittaa yhteen ja uudistaa organisaation rakenteet, kulttuuri, työ ja ihmiset kilpailuetua luovalla tavalla? Kuinka uudistaa jatkuvan oppimisen, innovoinnin ja johtamisen käytännöt ja kehittää ketterä, avoin ja radikaalisti ihmislähtöinen organisaatio? Meiltä saat työkalut tähän rakennustyöhön.

Tuliko jotain jo mieleen? Laita meille viestiä.

Tuliko jotain jo mieleen? Laita meille viestiä.

Mari Jokiranta

Head of organizational design & human driven development

mari.jokiranta@vincit.fi
+358 40 516 1214
LinkedIn

Asiantuntijapalvelut ja konsultointi

Organisaation ja
johtamisen kehitys

Yli perinteisten rajojen toimiva organisaatio luo nopeammat ja laadukkaammat innovaatiot ja joustaa muuttuvissa tilanteissa. Tuo tiimit keskiöön ja nopeutta päätöksentekoon.

Organisaation muutosvalmiuksien arviointi
ja kehittäminen

Onko organisaatiosi varautunut yllättäviin sisältä tai ulkoa tuleviin muutoksiin? Arvioimme organisaatiosi resilienssikyvykkyyttä ja autamme sen kehittämisessä.

Kyvykkyyksien kehittäminen

Arvioimme yhdessä organisaatiosi valmiuksia ja tunnistamme tulevaisuuden tärkeimmät taidot. Autamme kehittämään henkilöstön valmiuksia vastaamaan muuttuviin tarpeisiin.

Muutosjohtamisen tuki

Ihmisten osallistuminen ja tuki muutokselle ovat onnistumisen edellytyksiä. Autamme sinua ja organisaatiotasi tekemään pysyviä muutoksia yhdessä henkilöstösi kanssa.

Organisaatio ketterämmäksi

Valmennamme organisaatiosi ketteräksi prosessi ja projekti kerrallaan. Se ei tarkoita kaaosta, vaan hyväksi todettuja toimintamalleja ja iteraatiokierroksia.

Tulevaisuusmenetelmien kouluttaminen henkilöstölle

Heikkojen signaalien ja muutospaineen tunnistaminen on henkilöstölle luontaista, mutta niiden päätyminen johtamisen tueksi vaatii monesti prosessin muotoilua ja työkaluja.

Innovation Lab

Tee innovaatiotyöstä strategista, systemaattista ja arvontuottolähtöistä. Tuemme innovaatiotoimintaa fasilitoimalla, yhteistyössä tai ulkoistetun toimintamallin kautta.

Ekosysteemit ja yhteisöt

Uutta liiketoimintaa kehitetään yhä useammin ekosysteemeissä ja erilaisissa yhteisöissä. Meiltä saat toimivat metodit aktiivisten ekosysteemien rakentamiseen.

Seuraavaksi Palveluiden ja tuotteiden muotoilu