mikkovilppula

mikkovilppula

Henkilöstön muutosvastarinta saattaa ohjelmistokehityksen alihankintaa mietittäessä olla yllättävän suurta, varsinkin jos aiemmin on totuttu toimimaan ilman ulkopuolisten toimittajien apua. Tämä johtunee useimmiten siitä, että usein kyseessä saattaa olla ohjelmistoprojekti, joka vaikuttaa laajalti henkilöstön jokapäiväiseen työskentelyyn.

Ainakin osa henkilöstöstä mahdollisesti pelkää, että esimerkiksi ohjelmistokehityksen turvin kehitetetyn uuden tietojärjestelmän suunnittelussa jätetään huomioimatta yrityksen olemassa olevia vahvuuksia ja aiemmin hyväksi todettuja proseduureja. Muutosvastarinta liittyykin käytännössä aina tunteisiin, mutta osansa saattaa olla myös asioiden väärinymmärryksellä tai tietämättömyydellä. Sopivassa määrin muutosvastarinta on kuitenkin yritykselle positiivinen asia, sillä asioiden kyseenalaistaminen ja kriittisyys ovat tärkeitä palikoita muutosprosessissa.

Tärkeää on jo ennen ohjelmistoprojektin alihankintaa mietittäessä tiedostaa, että muutosvastarintaa jossain muodossa tulee luultavasti ilmenemään. Tämä saattaa näkyä asennemuutoksina, välinpitämättömyytenä, tunteen purkauksina tai jonkin asteisina käytännön toimina muutosta vastaan. Henkilöstön motivaatio ja sisäinen halu onkin saatava kohdalleen tavalla tai toisella ennen kuin muutos voi tapahtua. Jos vastarintaa ei tunnisteta ja käsitellä ajoissa, viivästyvät aikautaulut ja koko alihankintaprojektin kannattavuus saattaa olla uhattuna.

Muista myös, että jos yksittäinen henkilö vastustaa muutosta enemmän kuin muut ja on erityisen vastahakoinen muutoksen suhteen, keskitä voimavarojasi häneen. Jos saat tämän yksilön vakuuttumaan muutoksen tarpeellisuudesta, tulee tämä henkilö myös luultavasti edistämään muutosta kaikkein kuuluvimmin ja hänen muuttuneella mielipiteellään on suuri vaikutus koko muuhun henkilöstöön.

Tykkäsitkö artikkelista?

Anna pienet aplodit!