Pirja Aarnio

Pirja Aarnio

Strategic People Advisor

pirja.aarnio@vincit.fi
+358 40 750 2700

LinkedIn

Mitä enemmän luen, keskustelen ihmisten kanssa ja tunnustelen omia ajatuksia, sitä tärkeämpänä pidän tällä hetkellä kaikessa johtamisessa yhtä asiaa, alasta huolimatta. Se on ihmislähtöinen johtaminen.

Miten tärkeää on kohdata ihminen ihmisenä. Katseen merkitys. Kuuntelun tärkeys. Aitous. Ei mitään uutta tai ihmeellistä, mutta aikana jolloin huominen on arvaamattomampi kuin kenties koskaan meidän elinaikanamme, on entistä tärkeämpää johtaa ihmisiä, ei asioita. Elämme meille uudenlaista aikaa, jossa etätyö on monen meistä arkea, halusimmepa tai emme. Kaipaamme kohtaamisia, keskusteluita, näkyväksi ja kuulluksi tulemista.

Yhteenkuuluvuuden tarve

Deloitten tekemässä Human Capital Trends 2020 -tutkimuksessa seuraavat asiat nousivat esiin tämän hetken tärkeimpinä aiheina henkilöstöjohtamisen ja työn tulevaisuuden tiimoilta: 1.) Henkilöstön hyvinvointi 2.) Yhteenkuuluvuus 3.) Uuden osaamisen kehittäminen 4.) HR:n muuttuva rooli 5.) Tiedolla johtaminen.

Nostan tässä esiin yhteenkuuluvuuden (belonging), johon kuuluu 3 C:tä: Comfort, Connection ja Contribution.

  1. Työntekijöiden pitäisi tuntea olonsa mukavaksi (pystyä olemaan töissä omana itsenään, saada tasapuolista kohtelua ja kollegoiden arvostusta).
  2. Tuntea yhteyttä työkavereihin sekä omaan tiimiinsä.
  3. Ymmärtää miten he voivat omalla panoksellaan auttaa tiimiä sekä organisaatiota pääsemään tavoitteisiin.

Sen lisäksi, että johtajien pitää tuntea yrityksen prosessit ja liiketoiminta, johtajien pitää tuntea työntekijänsä. Menestyvät johtajat välittävät tiimeistään, ovat aitoja (aitoutta ei voi feikata tai näytellä). Johtajat tuntevat itsensä, näyttävät haavoittuvuutensa, ovat valmiita myöntämään virheensä tai sen, että eivät tiedä kaikkea. NASAn Bob Gibsin vinkki johtajille on lähteä keskusteluihin siitä oletuksesta, että ihmiset tekevät asioita oikeista syistä, hyvin aikein.

Paljon puhuttu psykologinen turvallisuus

Googlen tutkimuksessa (projekti Aristotle) määriteltiin viisi toimivan tiimin osa-aluetta:

  1. Luottamus
  2. Rakenne ja selkeys
  3. Tarkoitus
  4. Vaikuttavuus
  5. Psykologinen turvallisuus

Psykologiseen turvallisuuteen kuuluu mm. se, että tiimin jäsenet uskaltavat ottaa riskejä ja nostaa esiin asioita ilman pelkoa nolatuksi tulemisesta tai rangaistuksesta. Tästä syystä olen sitä mieltä, että yksi johtajan tärkeimmistä tehtävistä on psykologisen turvallisuuden luominen.

Turvallisen ympäristön luomisen lisäksi johtajan tulee ensin oppia tuntemaan itsensä ja sen jälkeen auttaa ihmisiä tunnistamaan omia motivaatiotekijöitään, heikkouksiaan, vahvuuksiaan, rajojaan. Auttaa tiimiläisiä itsensä johtamisessa, itsereflektoinnissa, tunteiden sanoittamisessa. Ja tätä kautta oppia tuntemaan jokainen tiimiläinen yksilönä. Mistä tiimiläiset motivoituvat, mikä heitä pelottaa, mikä luo heille rakennetta ja selkeyttä, miten he ymmärtävät yrityksen strategian, mitä he haluavat oppia lisää, miten heille kannattaa antaa palautetta, mitä osaamista työntekijällä on, jota ei ole vielä tunnistettu?

Kohtaamisen tärkeys

Elämme aikaa jolloin yritysten ja asiakkaiden liiketoiminta muuttuu lujaa vauhtia ja muutoskyvykkyyden johtaminen on yksi johtajan tärkeistä osa-alueista. Monesti näitä on pidetty asioina, jotka ovat HR:n, coachin, kouluttajan tai valmentajan pöydällä. Toivottavasti tässä ajassa kuitenkin ymmärretään miten tärkeää on, että myös esihenkilö panostaa ihmislähtöiseen johtamiseen ja osaa kohdata ihmiset.

Myös tulevaisuudessa parhaimpia esihenkilöitä ovat ne ihmiset, jotka uskaltavat nostaa esiin hankaliakin asioita ja auttaa ihmisiä onnistumaan ja kehittymään. Nämä ovat taitoja, joiden perusperiaatteita voi oppia koulutuksissa, mutta asioita pitää harjoitella tekemällä, mokaamalla, pyytämällä palautetta ja tekemällä uudelleen.

Ihmislähtöinen johtaminen vahvistaa tiimin voimavaroja

Mikäli pakotetut etätyöolosuhteet jatkuvat vielä pitkään, sosiaalisten kontaktien vähyys alkaa vaikuttamaan ihmisiin useammalta kantilta. Esihenkilöiden on vaikea päästä kiinni esimerkiksi jaksamisongelmiin ja varhaisten työkykyriskien havannointi vaikeutuu. Ongelmia saattaa jäädä piiloon, joten työkykyriski kasvaa. Pienistä haasteista voi kasvaa iso mörkö, johon on vaikea tarttua, kun sitä ei huomata välittömästi. Emme tapaa enää kollegoita satunnaisten kohtaamisten merkeissä kahvinkeittimen äärellä ja käy lyhyttä, mutta merkityksellistä keskustelua. Keskustelua, joka luo ihmiselle siteen työpaikkaan, auttaa tuomaan uusia ajatuksia ja palauttaa työstä. Keskustelua, jossa kenties kollega huomaa kaverin väsyneen katseen ja lannistuneen olemuksen ja kysyy “mitä sulle kuuluu?”. Monesti jo tuo huomatuksi tuleminen ja se, että joku välittää, riittää. Muun muassa näistä syistä on johtajien mietittävä tarkkaan miten kohtaamisia voidaan järjestää suunnitelmallisesti ja henkilökohtaisesti myös etäolosuhteissa.

Johtajat, esihenkilöt ja HR: muistakaa tekin pitää huolta myös omasta jaksamisestanne ja varmistakaa, että teilläkin on joku joka välittää sinun jaksamisestasi. Yhteenkuuluvuuden tunne on meidän kaikkien vastuulla, roolista riippumatta.

Näitä suosittelen sinulle:

Kirjoittaja on treenannut esimiestyötä jo yli 10 vuoden ajan. Vastannut ihmisistä, projekteista, asiakkuuksista. Rekrynnyt, budjetoitunut, perehdyttänyt. Kuunnellut keskeyttääkseen, olettanut tietävänsä mitä toinen sanoo, menettänyt yöunia tulevien keskustelujen vuoksi.  Harjoitellut läsnäoloa ja kuuntelemista. Sparrannut liiketoimintajohtajia. Auttanut ratkomaan konflikteja. Opiskellut johtamista, NLP:tä, coachaamista, suorittanut erilaisia sertifikaatteja (mm. DiSC, RMP Motivaatiovalmentaja). Ja tästä huolimatta oppii ihmisistä joka päivä jotain uutta. 

 

 

Tykkäsitkö artikkelista?

Anna pienet aplodit!

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *