Arvokas vanhuus ARVA ry on kaikille ikäihmisten hyvästä elämästä kiinnostuneille tarkoitettu yhdistys, jonka tavoitteena on tukea ikäihmisten mahdollisuutta elää mielekästä, omien arvojensa mukaista elämää silloinkin, kun heidän omat edellytyksensä siihen ovat heikentyneet. Yhteistyömme tuloksena syntyi verkkoportaali, jonka kautta on mahdollista toteuttaa vanhuksille merkittäviä unelmia todeksi.

Haaste

Unelmarikkaan elämän mahdollistamista

Keväällä 2019 ARVA ry halusi kehittää heidän tekemänsä työnsä vaikutusta ikäihmisten hyväksi. Tätä varten luotiin konsepti Unelmatehdas portaalista, joka olisi kaikille avoin kanava toteuttaa yksittäisten unelmoijien toiveita.

Palvelua suunniteltaessa haluttiin huomioida se, että myöhemmin myös unelmien ilmoittaminen onnistuisi portaalin kautta keneltä tahansa. Projektin tavoitteena oli luoda ikäihmisten arkeen ilahduttavia hetkiä ja paluita vanhoihin muistoihin, mutta myös samalla isossa kuvassa rakentaa uutta vanhuuskulttuuria, joka korostaa ikäihmisten yksilöllisyyttä.

Toteutus

Tunteita herättävä verkkoportaali

Projekti aloitettiin kartoittamalla hyväntekeväisyyden merkitystä jo ARVAn toimintaan toisia kanavien kautta osallistuneiden henkilöiden kautta. Uuden portaalin toiminta haluttiin suunnitella siten, että se herättäisi tunteita sekä unelmien toteuttajissa että unelmien kerääjissä. Haastattelemalla ja osallistamalla ikäihmisiä, yhteistyökumppaneita sekä ARVAn toimijoita rakentui yhtenäinen visio siitä millainen palvelu halutaan rakentaa ja millainen sen vaikutus tulisi olemaan.

Teknisessä toteutuksessa tasapainoteltiin laadun ja kustannustehokkuuden välillä. Lopputuloksena syntyi portaali, jonka kautta on mahdollista rahoittaa vanhusten unelmia joko osittain tai kokonaan. Unelmien rahoituksen maksuliikenne toteutettiin integraatiolla Checkout.fi-palvelun kautta.

Tulokset

Unelmat todeksi

Lopullisena tuotteena julkaistiin verkkopohjaisen portaalin ensimmäinen versio, jonka kehittäminen on myös tulevaisuudessa hyvin helppoa. Portaali tarjoaa sen käyttäjille uuden yksillöllisen mahdollisuuden tehdä hyväntekeväisyyttä juuri itseä kiinnostaville kohteille. Kaikki tehdään läpinäkyvästi ja lahjoittajia palvellen. Vaikka portaali on ollut toiminnassa vasta hetken aikaa, on erilaisia unelmia ehditty jo saatu toteutettua.

Lahjoittajien lisäksi Unelmatehdas-portaali toimii merkittävänä informaatiaväylänä uusien yhteistyökumppaneiden osallistamiselle ja pohjana koko vanhuuskulttuurin kehittämiselle.

Vincit on rakentanut meille verkkoportaalia, jonka kautta voimme toteuttaa haavoittuvassa asemassa olevien vanhusten unelmia. On ollut hienoa huomata, että Vincitin väki on laittanut peliin ammattitaitonsa lisäksi myös sydämensä. Heidän sitoutumisensa projektiin on ollut esimerkillistä ja aina on menty eteenpäin pienen asiakkaan tilanteen mukaan. Vahva suositus, jos tarvitsette ammattitaitoista ja kuuntelevaa kumppania.

Jari Pirhonen Tutkija, FT / Yhteiskuntatieteiden tiedekunta ja Gerontologian tutkimuskeskus

Asiakas

ARVA ry – Unelmatehdas.arvary.fi

Arvokas vanhuus ARVA ry toimii hyvän vanhuuden edistämiseksi. Yhdistyksen keskeisenä toimintamuoto on Unelmatehdas, jonka päälimmäisenä ideana on toteuttaa ikäihmisten unelmia. Lähtökohtana oli ajatus, että unelmat kantavat kaiken ikäisenä.

Tehdäänkö yhdessä jotain hienoa? Soita Heidille tai paina alla olevaa nappulaa.

Heidi Majuri

Design Director

heidi.majuri@vincit.fi
+358 50 368 9481
Seuraavaksi Urban Armor Gear