Robit otti tuote- ja tilausdatan haltuun Vincitin datatieteilijöiden avulla ja ryhtyi rohkeasti minimoimaan rutiinitöitä automatisoiduilla työkaluilla. Nopealla syklillä ja tiiviissä yhteistyössä kehitetyt sovellukset vapauttavat aikaa olennaiseen sekä auttavat hallitsemaan ja ennustamaan varastoa ja tuotesaatavuutta entistä tarkemmin datan avulla.

Haaste

Tuotesaatavuuden hallintaa datan käsittelyä tehostamalla

Robit valmistaa maa- ja kiviporauksen kulutusosia, joiden saatavuus asiakkaille maailmanlaajuisesti on yhtiön liiketoiminnan perusta. Robitin pitkän aikavälin tavoitteena on hakea tehokkuutta digitalisoimalla prosesseja sekä valjastaa yrityksen oma data laajemmin hyötykäyttöön.

Selkeimmäksi hahmottui tarve luoda yksinkertaisia automatisoituja työkaluja, jotka käyttävät Robitin tuotedataa sekä laskutus- ja tilausdataa ja hoitavat varastosaatavuuteen liittyvät rutiinitehtävät. Vincitin datatieteilijöiden kanssa löytyi keskustelujen kautta nopeasti yhteinen ajatus siitä, kuinka liiketoiminnan solmukohtia käännetään arkista työtä tukeviksi sovelluksiksi.

Toteutus

Automatisoidut työkalut varaston suunnitteluun ja raportointiin

Ensimmäisenä toteutettiin varastoennustamisen ratkaisu, joka korvasi Robitilla käytössä olleen Excel-työkalun. Uusi automatisoitu sovellus kääntää merkittävästi aiempaa vähemmällä henkilötyöllä tuote-ennusteet ja laskutusdatan parametreiksi, jotka ohjaavat varaston suunnittelua ja tilausprosessia.

Ennustamisratkaisun pohjalta rakennettiin Amazon Web Services -alustalle myös muita ratkaisuja tilaus- ja toimitusketjun kevyempään hallintaan, muun muassa työkalut raportointiin sekä ennustusprosessin ja tiedonkeruun automatisointiin. Rutiinityön siirtäminen ihmisiltä ohjelmistoille on vahva lähtökohta myös toisessa Vincitin tiimissä, joka työskentelee Robitin pakkaus- ja lähetysprosessien parissa.

Selkeä työprosessi tuottaa nopeasti lopputuotteita

Vincitin ja Robitin yhteisen tiimin työprosessi on selkeä ja kääntää nopealla tahdilla Robitin tarpeita käytettäviksi lopputuotteiksi seuraten yhdessä määriteltyä tiekarttaa. Ensin otetaan käsittelyyn liiketoiminnallinen ongelma ja käydään läpi nykytilanne sekä aiemmin kokeillut ratkaisut. Vincitin datatieteilijöiden tehtävä on ottaa datalähteet hallintaan, suunnitella datan käsittely ja kääntää se konkreettiseksi ohjelmistoratkaisuksi. Syklejä on takana kolme, ja jo saavutetulle ymmärrykselle liiketoiminnasta ja datakentästä on hyvä rakentaa niitä lisää.

Yhteistyön avaimia ovat yhteinen innostus eteen tulevien pulmien ratkomiseen sekä avoin ja jatkuva viestintä niin onnistumisista kuin haasteista ja epävarmuuksistakin. Datan kanssa työskentely vaatii epävarmuuden sietämistä, koska datan ominaispiirteiden vuoksi lopputulos ei aina ole aloitettaessa selvä.

Tulokset

Tiedon avulla kiinni varaston vaihtelun juurisyihin

Robitin uudet, selkeämmät työvälineet auttavat näkemään kokonaisvarastotilanteen yksityiskohtaisemmin ja ymmärtämään sen vaihtelua eri syineen. Ratkaisut antavat entistä täsmällisempää tietoa saatavuuteen liittyvistä muuttujista, jolloin keskustelussa päästään pelkistä tuotemääristä tarkempiin juurisyihin.

Yhtenäistetyt prosessit ja työkalut helpottavat suunnittelua koko yrityksen tasolla ja luovat henkilöstön keskuuteen luottamusta ja yhteisymmärrystä. Rutiininomaisten tehtävien vähentyessä aikaa jää enemmän asiantuntemusta vaativaan työhön, mikä lisää myös motivaatiota ja työn mielekkyyttä. Käyttäjien ottaminen mukaan työkalujen suunnitteluun vie koko yritystä eteenpäin yhteiseen suuntaan.

On hienoa, kuinka keskellä suurta epävarmuuttakin olemme pystyneet kääntämään kuviteltuja tulevaisuustiloja käytännöllisiksi työkaluiksi. Osa Vincitin tekijöiden ammattitaitoa on se, kuinka he viestivät meille, jotka emme työskentele ohjelmistojen parissa. He esittävät tekniset kysymykset niin, että pystymme antamaan riittävän vastauksen, joka vie heidän työtään eteenpäin kohti meidän ongelmamme ratkaisua.

Daniel Palander Head of Operational Excellence / Robit Oyj

Asiakas

Robit

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, rakentaminen, geotekniikka sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kolmeen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer, Down the Hole ja Geotechnical. Yhtiöllä on yhdeksässä maassa myynti- ja palvelupisteet sekä aktiivinen myyntiverkosto yli 100 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Englannissa. Robitin osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Tehdäänkö yhdessä jotain hienoa? Soita Veli-Pekalle tai paina alla olevaa nappulaa.

Veli-Pekka Eloranta

Business Director

veli-pekka.eloranta@vincit.fi
+358 44 557 0591
LinkedInTwitter

Kuinka valjastaa data palvelemaan bisnestä?
Lataa ilmainen oppaamme.

Seuraavaksi Unelmatehdas