Lääketietokeskuksen Pharmaca Fennica -palvelut tarjoavat terveydenhuollon ammattilaisille ajantasaista ja luotettavaa lääketietoa sekä edistävät työskentelyn tehokkuutta ja lääkitysturvallisuutta. Lääketietokeskus uudisti palveluidensa taustalla toimivan lääketiedon hallintajärjestelmän, joka välittää tietoa myös muun muassa potilas- ja apteekkitietojärjestelmiin. Tuloksena on Pharmaca Fennica Lääketietopalvelu – joustavasti jatkokehitettävä järjestelmä, joka avaa uusia ovia liiketoiminnan laajentamiselle.

Kuvassa näkymä mobiilissa

Haaste

Nykyaikainen järjestelmä vanhentuneen tilalle

Lääketietokeskuksen vanha Pharmatin-järjestelmä oli tullut tiensä päähän, ja tilalle piti saada uusi, nykypäivän tarpeisiin vastaava järjestelmä. Vanhan järjestelmän sisältämät tiedot oli siirrettävä uuteen ja aineistoa lisättävä uudessa muodossa.
Minimivaatimus oli, että uusi järjestelmä korvaisi edeltäjänsä, joka oli jo teknologialtaan vanhentunut ja käynyt haastavaksi käyttää.

Uuden lääketiedon hallintajärjestelmän haluttiin olevan helppo kehittää edelleen, kun uusia tarpeita ilmenisi. Järjestelmästä haluttiin myös joustava. Liiketoiminnan yhä vahvempi digitalisointi oli Lääketietokeskuksen kokoiselle organisaatiolle iso panostus, ja siksi mukaan haluttiin juuri sopiva kumppani. Löysimme nopeasti sopivan toimintamallin ja yhteisen linjan.

Toteutus

Edistyksellistä lääketietoa hallittavassa muodossa

Lähtötilanteessa lääketieto oli järjestelmässä pääasiassa pitkinä teksteinä. Uuteen järjestelmään luotiin editori, jolla pystytään tuottamaan rakenteista lääketietoa. Pieniin osiin pilkottu tieto on paitsi helposti ylläpidettävää, myös koneluettavaa. Näin esimerkiksi potilastietojärjestelmät voivat toteuttaa automaattisen varoituksen maksimiannostuksen ylittymisestä. Algoritmien avulla rakenteisesta tiedosta muodostetaan ihmiselle luettavaa tekstiä.

Järjestelmä mahdollistaa lisäksi uudenlaisten lääketietojen tuottamisen ja sen kautta liiketoiminnan laajentamisen uusille alueille. Lääkeyritykset voivat lisätä Pharmaca Fennica Lääketietopalveluun esimerkiksi lääkkeiden käytön tukimateriaaleja, kuten käyttöohjevideoita. Ne toimitetaan terveydenhuollon ammattilaisten saataville muun lääkeinformaation yhteydessä.

Kehitystyötä ketterästi ja tarpeiden mukaan joustaen

Ohjelmistokehityksen lisäksi teimme UX-suunnittelua ja varmistimme, että Pharmaca Fennica Lääketietopalvelun ilme on yhtenäinen ja käyttökokemus toimiva. Vastaamme edelleen pilvipohjaisen järjestelmän ylläpidosta ja jatkokehityksestä. Työnjako on ollut alusta asti selvä: me hoidamme teknisen kehittämisen, Lääketietokeskus antaa määrittelyt ja arvokkaan farmaseuttisen näkökulman sekä testaa toteutuksen. Molemminpuolinen luottamus tekee työstä jouhevaa.

Sopivat tavat työskennellä etsittiin ketterän kehityksen menetelmistä. Pharmaca Fennica Lääketietopalvelun parissa töitä tehdään joustavissa kahden viikon sprinteissä, joissa on tilaa myös kiireellisille tehtäville ja muutoksille. Esimerkiksi tuotantopäivitykset tehdään suunnitellusti silloin, kun niille on sopivin aika.

Mobiilisovelluksella tieto entistä paremmin käyttäjien saataville

Lääketietoja on saatavilla myös mobiilisovelluksessa, johon teimme designin ja käyttöliittymäsuunnittelun. Sovellus on saatavilla sekä Androidille että iOS:lle, ja siihen tuodaan uusia ominaisuuksia käyttäjätarpeiden perusteella, esim. viimeisimpänä tiedot lääkkeiden saatavuushäiriöistä ja saatavilla olevista vaihtoehdoista. Sovelluksen kautta ajantasainen lääketieto on yhä paremmin paitsi terveysalan toimijoiden, myös jokaisen kuluttajan ulottuvilla.

Tulokset

Uutta liiketoimintaa uudenlaisista lääketiedoista

Pharmaca Fennica Lääketietopalvelu on elintärkeä Lääketietokeskukselle. Järjestelmässä hallittavan lääketiedon avulla Lääketietokeskus tuottaa ja kehittää digitaalisia lääketietopalveluitaan. Toimiva ja tarpeisiin vastaava järjestelmä on siivittänyt yritystä kasvuun ja mahdollistanut suunnitelmat laajentaa toimintaa kansainvälisille markkinoille.

Pharmaca Fennica Lääketietopalvelun rakenteet lääketietojen hallintaan mahdollistavat myös palveluvalikoiman kasvattamisen. Uusien toimintojen ja ominaisuuksien myötä voidaan saada lisämyyntiä. Lääketietoa päästään hyödyntämään monipuolisesti niin, että se palvelee parhaalla mahdollisella tavalla terveydenhuollon ammattilaisia ja on käytössä myös kumppanien  järjestelmissä.

Tyylikäs julkisivu asiakkaan suuntaan

Lääketiedon ylläpito vaatii edelleen asiantuntevaa farmaseuttista työtä, mutta nykyaikaisen ja intuitiivisesti toimivan järjestelmän käytössä säästyy aikaa. Helppokäyttöisen käyttöliittymän ansiosta yksityiskohtaisen tiedon käsittely on vaivattomampaa kuin aiemmin.

Pharmaca Fennica Lääketietopalvelu on myös Lääketietokeskuksen imagotyötä, sillä sitä käyttävät omien työntekijöiden lisäksi lääkeyritysasiakkaat. Lääkeyrityksen työntekijälle järjestelmä on kontaktipinta Lääketietokeskukseen, ja sen toimivuus kannattelee asiakastyytyväisyyttä.

Yksi onnistumisen avaimista on Vincitin porukan ammattitaito. He tekevät nopeallakin aikataululla laadukasta jälkeä ja ovat joustavia silloin, kun joustoa tarvitaan. Meillä on molemminpuolinen vastuu ja luottamus, joka on tarpeen, kun kaikki tekninen työ tulee kumppanilta. Myös kommunikaatio on sujuvaa. Vincitin tekijät puhuvat meidän kieltämme, eikä meidän puolestamme tarvitse purkaa tehtävänantoa atomeiksi, jotta he ymmärtäisivät, mitä haetaan. Se helpottaa omaa työtämme.

Päivi Gruzdaitis ja Hanna Järvinen Tietopalveluproviisorit, Lääketietokeskus

Asiakas

Lääketietokeskus Oy

Lääketietokeskus on lääkeinformaatiopalveluiden ja tiedolla johtamisen teknologia- ja asiantuntijayritys. Yrityksen kulmakivi on usko tiedon parantavaan voimaan: tieto mahdollistaa turvallisen ja vaikuttavan hoidon, johon jokaisella on oikeus. Lääketietokeskus tekee työtä sen eteen, että ihmisten, osaamisen ja toiminnan parantamiseen tarvittava luotettava tieto ja palvelut olisivat helposti saatavilla. Se tuottaa lisäksi mm. Kelalle kansallisen eReseptin Master Data -lääketietokannan ja vastaa Pohjoismaissa lääkkeiden yksilöintitunnustoiminnasta (Vnr-palvelu).

Tehdäänkö yhdessä jotain hienoa? Soita Lasselle tai paina alla olevaa nappulaa.

Lasse Leino

VP, Customer Success

lasse.leino@vincit.fi
+358 40 531 7777
LinkedInTwitter
Seuraavaksi M2-Kodit