Vincitin Datameri-tiimi auttoi John Nurmisen Säätiötä Itämerijalanjälki-kampanjan analysoinnissa. Analytiikan avulla saatiin näkyväksi merkittävää dataa, joka auttaa säätiötä päätöksenteossa ja sitä kautta vaikuttavassa Itämeren suojelutyössä. 

Haaste

Kesäkampanjoinnin resurssien kohdentaminen

John Nurmisen Säätiö kampanjoi Itämeren suojelun ja meren kulttuuriperinnön säilyttämisen puolesta kerätäkseen lahjoituksia säätiön toiminnan rahoittamiseksi. Kesällä 2019 kampanjan teemana oli Itämerijalanjäljen laskeminen. Säätiöllä oli toiveena saada tietoa kampanjan aikaisesta lahjoituskäyttäytymisestä. Yksityishenkilöiden lahjoitukset ovat yksi tärkeä keino, jolla säätiön toiminta voidaan turvata.

Toteutus

Datan yhdistelyä ja analytiikkaa

Vincitin tiimi yhdisteli ja tarkasteli eri lähteistä koottua dataa aina verkkosivukävijätiedoista uimarantojen levätilanteeseen, medianäkyvyyteen sekä toteutuneisiin lahjoitusmääriin. Tiimi analysoi, miten säätiön kampanja onnistui ja mitkä tekijät mahdollisesti vaikuttavat lahjoituskäyttäytymiseen. 

Saadut havainnot koottiin yhteen ja raportoitiin John Nurmisen Säätiölle. Lisäksi projektin aikana heränneet kehitysideat toimitettiin säätiölle myöhempää käyttöä varten.

Tulokset

Analytiikka loi tehokkaampaa Itämeri-työtä

Data-analytiikan avulla lahjoittajien käyttäytymisestä saatiin tietoa, jota voidaan käyttää jatkossa säätiön päätöksenteon tukena ja tulevien lahjoituskampanjoiden suunnittelussa. John Nurmisen Säätiö tekee vaikuttavaa Itämeren luonnon ja kulttuuriperinnön suojelutyötä usein konkreettisin hankkein. Data-analytiikan avulla tuotettu tieto auttaa säätiötä kohdentamaan viestinnälliset resurssinsa tehokkaammin, jotta lahjoitusten saaminen työn tukemiseksi voidaan taata.

Vincitin Datameri-tiimi koostui data-analytiikan ja viestinnän kesäharjoittelijoista, ja projekti toteutettiin pro bono -työnä kesä-elokuussa 2019.

Datameri-tiimin työ oli arvokas lisä säätiön Itämeri-työlle. Projekti auttoi löytämään uusia tapoja hyödyntää käytettävissä olevaa dataa sekä kannusti tarkastelemaan nykyistä toimintaamme analyyttisestä vinkkelistä. Datan myötä voimme toteuttaa entistä tehokkaammin Itämeri-työtämme.

Tuula Putkinen Viestintäjohtaja / John Nurmisen Säätiö

ASIAKAS

John Nurmisen Säätiö

John Nurmisen Säätiö on suomalainen säätiö, joka on perustettu vuonna 1992. Säätiön tavoitteenamme on pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville.

Tehdäänkö yhdessä jotain hienoa? Soita Samille tai paina alla olevaa nappulaa.

Sami Suominen

Head of AI Works

sami.suominen@vincit.fi
+358 44 335 7570
LinkedIn
Seuraavaksi Oral Hammaslääkärit