VincitEAM tekee Helsingin seudun vesihuollon arjesta sujuvaa ja tarjoaa luotettavan kokonaiskuvan laitoskokonaisuuden nykytilasta. Mobiilipohjainen ratkaisu tuo järjestelmän käden ulottuville juuri silloin, kun sitä tarvitaan, minkä ansiosta kunnossapidon tiedonkulku on ketterää ja suoraviivaista.

Luotettava kuva laitoskokonaisuuden tilasta

Kaikki tarvittavat tiedot ja dokumentit mobiilissa aina käden ulottuvilla

Dokumenttien hallinta ja toiminnanohjaus saumattomasti yhteen

Täysin etänä toteutettu käyttöönotto

Uusi ratkaisu palvelemaan tulevaisuuden visioita

HSY:n vesihuolto huolehtii pääkaupunkiseudun talousveden valmistuksesta ja jakelusta, jätevedenpuhdistuksesta sekä vesijohto- ja viemäriverkoston kunnossapidosta. Vuonna 2020 HSY:ssä todettiin, että olemassa oleva veden- ja jätevedenpuhdistuksen kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmä ei enää vastannut nykypäivän vaatimuksia ja tulevaisuuden visioita. Vanhan järjestelmän tilalle haluttiin moderni ratkaisu, joka palvelee parhaalla mahdollisella tavalla myös tulevia kunnossapidon ja materiaalinhallinnan tarpeita.

”VincitEAM on jätevedenpuhdistuksessa ja vedenpuhdistuksessa merkittävin työkalu kunnossapidon operatiivisen toiminnan kannalta, ja sitä käyttää laajin käyttäjäkunta tässä organisaatiossa. Järjestelmä tarjoaa paitsi ketteryyttä arkeen, myös kattavan kuvan laitoskokonaisuutemme nykytilasta”, kertoo ryhmäpäällikkö Samppa Lallukka.

Kokonaisuus hallussa yhden työkalun avulla

Järjestelmävertailujen kautta uudeksi ratkaisuksi valikoitui VincitEAM, jossa vakuuttivat erityisesti laajat toiminnallisuudet ja muunneltavuus sekä nykyaikainen mobiilikäyttöliittymä. Merkittävässä roolissa oli myös yhteensopivuus M-Files -dokumentinhallinnan kanssa. HSY on hyödyntänyt M-Filesia jo usean vuoden ajan, ja samaan järjestelmään pohjautuvana ratkaisuna VincitEAM yhdistää saumattomasti dokumenttien hallinnan ja päivittäisen toiminnanohjauksen.

Vesihuollon päivittäiseen työhön kuuluu paljon esimerkiksi suoritteiden kirjaamista ja päiväkirjamerkintöjen tekemistä, jotka hoituvat nopeasti mobiilikäyttöliittymän avulla. Ennakkohuoltojärjestelmä huolehtii kunnossapitotöiden jaksotuksesta, ja kattavia materiaalinhallinnan ominaisuuksia hyödyntämällä esimerkiksi varaosien varastosaldot pysyvät aina ajan tasalla.

VincitEAM on moderni työkalu, jonka käyttöliittymä voitiin muokata vastaamaan vesihuollon todellisia tarpeita. Tietokenttien monipuolisten mukautusmahdollisuuksien ansiosta järjestelmän käyttäjälle tarjoama informaation määrä pysyy hallinnassa, ja näin käyttäjäystävällisyys saadaan optimoitua.

Luotettavaa tietoa saatavilla silloin, kun sitä tarvitaan

VincitEAM:n myötä vesihuollon yksiköiden toiminnasta ja laitoskokonaisuuden nykytilasta on aina saatavilla kattava ja luotettava kokonaiskuva, jolloin esimerkiksi häiriöihin reagoiminen on nopeampaa ja helpompaa.

Moderni digitaalinen järjestelmä on myös parantanut tiedon saatavuutta ja luotettavuutta. Mobiilikäytön ansiosta kohdekohtaiset tiedot ja dokumentit ovat käden ulottuvilla juuri silloin, kun niitä tarvitaan. Kun merkintöjä suoritetuista tehtävistä tai tarvittavista toimenpiteistä pystytään kirjaamaan kätevästi paikan päällä, olennainen tieto saadaan nopeasti käyttöön ja merkintöjen laatu paranee.

Uusi ratkaisu on otettu käyttöön innokkaasti, ja ammattitaitoinen henkilökunta antaa myös jatkokehitysehdotuksia. Järjestelmän käytöstä ja sen mahdollisuuksista keskustellaan paljon sisäisesti, ja samalla tietoisuus uusista ominaisuuksista jalkautuu tehokkaasti henkilöstön pariin. Sisäisiä koulutuksia järjestelmän käytöstä järjestetään aina tarvittaessa.

Uusi ratkaisu käyttöön täysin etänä

Käyttöönottoprojekti toteutettiin sujuvasti kokonaan etäyhteyksien avulla. Yhteistyön pelisäännöt sovittiin huolellisesti heti alkuvaiheessa, ja keskustelua käytiin tehokkaasti pikaviestimen välityksellä. Näin sähköpostien määrä pysyi hallinnassa, ja yhteydenpito tiimien välillä oli mutkatonta.

”Käyttöönotto on sujunut todella mallikkaasti aikataulussa, vaikka meille on ollut poikkeuksellista toteuttaa tällaista hanketta etänä. Etäyhteyksistä huolimatta yhteistyö on ollut erittäin vuorovaikutteista, ja asiat ovat ratkenneet nopeasti keskustelemalla ja kysymällä”, Lallukka summaa.

Asiakas

HSY

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä tuottaa pääkaupunkiseudulle kunnallisia vesihuollon ja jätehuollon palveluja sekä tietoa pääkaupunkiseudusta ja ympäristöstä. HSY:n vesihuolto toimittaa korkealaatuista juomavettä yli miljoonalle pääkaupunkiseudun asukkaalle, puhdistaa tehokkaasti kaupunkilaisten ja teollisuuden jätevedet sekä rakentaa ja kunnostaa vesijohto- ja viemäriverkostoa. HSY työllistää yhteensä lähes 800 henkilöä, joista vesihuollon parissa toimii n. 450 henkilöä. Yhtymän liikevaihto on yli 350 miljoonaa euroa.

 

Tehdäänkö yhdessä jotain hienoa? Soita Jannelle tai paina alla olevaa nappulaa.

Janne Hakala

Director, EAM & Service Business

janne.hakala@vincit.fi
+358 40 050 6760
LinkedIn
Seuraavaksi Sijoittajille