Finnairin kehittämä toimintamalli auttaa yhtiön johtokeskuksia hallitsemaan myöhästyvien lentojen vaikutuksia. Tärkeää optimointityötä haluttiin kuitenkin tehostaa, ja Vincit laittoi peliin palvelumuotoilun osaamisensa. Yhteistyön tuloksena muun muassa lentäjät otettiin mukaan päätöksentekoon, ja tiedonkulku nostettiin uusiin sfääreihin.

Jokainen muutos aiheuttaa ketjureaktion

Helsinki-Vantaan lentoasema on uudistusten myötä maailmanluokan kokonaisuus, joka pystyy palvelemaan tulevaisuudessa jopa 30 miljoonaa matkustajaa vuodessa. Se on myös Euroopan johtava vaihtokenttä, josta kaukolennoilla saapuvat matkustajat jatkavat eteenpäin. Kyseinen toiminta vaatii Finnairilta poikkeuksellista tarkkuutta, sillä lentoaikatauluihin tulee aina muutoksia. Jo yhden lennon viivästyminen aiheuttaa ketjureaktion, jonka takia on pystyttävä tekemään päätöksiä jatkotoimenpiteistä. Silloin tieto eri vaihtoehtojen kustannuksista sekä kokonaisvaikutuksista nousee isoon rooliin. Kun laajasta datamassasta saadaan oikea tieto nopeasti sitä tarvitseville, pystytään valitsemaan sellaiset korjausliikkeet, joista on eniten hyötyä sekä matkustajille että lentoyhtiöille.

Prosessit selkeiksi ja tieto liikkeelle

Jos henkilöstö joutuu tekemään ratkaisuja ilman tarkkaa dataa ja toimintamallia, virhearviointien mahdollisuus kasvaa, eikä parhaita päätöksiä synny. Esimerkiksi lentokoneen nopeutta lisäämällä voidaan säästää matkustusajassa minuutteja, mutta polttoainetta kuluu huomattavasti enemmän. Jos taas aikasäästöä ei voida hyödyntää lentokentällä, ei lentokoneen nopeuttakaan kannata lisätä. Siksi päätösten pitää perustua oikeaan tietoon, joka on oikeiden ihmisten käytössä.

Vincitin kanssa Finnair sai hiottua henkilökuntansa työ- ja viestintäkokonaisuuden entistä tehokkaammaksi ja toimivammaksi paketiksi. Lisäksi päätöksentekoa tukevaan toimintamalliin liittyvät prosessit kuvattiin tarkasti ja työskentelykäytännöt sovittiin yksityiskohtia myöten. Lopuksi aikaan saadut tulokset kommunikoitiin sekä johtokeskusten ammattilaisille että uusille käyttäjille eli lentäjille.

Taloudellista asiakastyytyväisyyttä

Uuden toimintamallin ansiosta Finnairin johtokeskukset ja lentäjät pystyvät pelaamaan nyt yhteispeliä, joka ei aiemmin ollut mahdollista. Proaktiivinen tiedonsyöttö myöhästyvien lentojen kustannuksista antaa hyvät työkalut päätöksenteolle. Kun tämä tieto saadaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa kaukolentojen ohjaamoihin, voidaan yhdessä määritellä ne toimenpiteet, joilla on tehokkain vaikutus kokonaisuuteen. Ja kun viivästyksiä saadaan vähennettyä, myös matkustajien asiakaskokemus paranee.

Kun prosessiin tuli mukaan paljon uusia käyttäjiä, oli hyvä saada ammattilainen auttamaan sen kuvaamisessa ja kommunikoinnissa. Vincitin kanssa yhteistyö sujui hyvin, ja ulkopuolinen apu osoittautui odotettua arvokkaammaksi. Kaikki osalliset ovat olleet tyytyväisiä niin tekemiseen kuin lopputulokseen. Vincit sisäisti toimeksiannon jopa hämmästyttävän hyvin. Oli kaiken kaikkiaan hyödyllistä käydä keskusteluja siitä, kuinka asiat etenevät ja prosessi kulkee. Tulemme tekemään vastaavia harjoituksia jatkossakin.

Pertti Määttänen Head of Operations Control Center Development and Flight Planning / Finnair

Asiakas

Finnair

Finnair on verkostolentoyhtiö, joka tarjoaa suomalaisille kattavat lentoyhteydet ja yhdistää Euroopan ja Aasian lyhyttä pohjoista reittiä käyttäen. Vuonna 1923 perustettu Finnair on myös yksi maailman vanhimmista edelleen operoivista lentoyhtiöistä – ja kotikenttänsä Helsinki-Vantaan kanssa Suomen portti maailmalle.

Tehdäänkö yhdessä jotain hienoa? Soita Annalle tai paina alla olevaa nappulaa.

Anna Malmilehto

Sales Executive

anna.malmilehto@vincit.fi
+358 40 376 6475
LinkedIn
Seuraavaksi Digitaalinen strategia & roadmap tulevaan