Alkotoive-verkkopalvelu vei Alkon asiakastoiveet digitaaliseen muotoon. Palvelun ensimmäinen versio syntyi kolmen viikon sprintissä, ja onnistuneen pilotin jälkeen Alkotoive otettiin käyttöön kaikissa myymälöissä. Saapuneiden toiveiden määrä on ylittänyt kaikki odotukset.

3
viikossa valmis pilottiversio
13 000
asiakastoivetta kahdessa kuukaudessa
364
myymälässä käytössä

Asiakastoiveet nykyaikaan ja paremmin hallintaan

Alko on aina kerännyt asiakastoiveita, mutta prosessi niiden hallitsemiseen puuttui. Toiveita kirjattiin muistiin myymälöissä ja toiveiden keruu haluttiin siirtää helppokäyttöiseen digitaaliseen palveluun.

Haasteeseen tartuttiin Alkon Innovation Labissa, jonka pääyhteistyökumppanina Vincit toimii. Innovation Lab on ideoiden jalostamisen paikka, jossa kehitysmahdollisuuksia ja alan uusia teknologisia tuulia testataan kevyillä prototyypeillä. Parhaat ideat päätyvät jatkokehitykseen ja laajempaan käyttöön ketjussa.

Vincitillä on kyky yhdistää ajattelua dynaamisista startupeista, palvelumuotoilua sekä ketterää kehitystä. Tämä kaikki auttaa meitä innovoimaan. Kehityskyvykkyys ja DevOps-palvelut ovat korkealla tasolla, ja tekeminen on strukturoitu selkeäksi kokonaisuudeksi.

Kaapro Kanto CIO / Alko Oy

Toteutus

Kolmessa viikossa pilotti testiin

Alkotoive koostuu asiakkaalle näkyvästä, kolmella kielellä toimivasta verkkosivusta sekä sisäisestä toiveiden hallintajärjestelmästä. Automatiikka helpottaa raportointia, ja tekoäly validoi toivomusdatan oikean ihmisen lähettämäksi ja estää näin väärinkäytöksiä.

Alkotoive-palvelun ensimmäinen versiopalvelu tuotettiin Innovation Labissa kolmen viikon sprintissä tammi–helmikuussa 2020. Ensimmäisten puolentoista viikon aikana suunniteltiin palvelun ulkoasu ja toiminnallisuudet sekä myymälämateriaalit. Sprintin toinen puolisko käytettiin tekniseen kehitykseen.

Palvelua pilotoitiin kahden kuukauden ajan neljässä myymälässä. Tänä aikana kerättiin palautetta asiakkailta ja henkilökunnalta sekä koeponnistettiin toiveiden käsittely ja tuotteiden toimittaminen myymälöihin. Palaute oli positiivista, ja toukokuussa 2020 palvelu päätettiin laajentaa koko ketjuun.

Ketteryyttä keskittymällä ja hyödyntämällä vanhaa

Olemassa oleva mikropalveluarkkitehtuuri nopeutti uuden digipalvelun kehitystä, sillä Alkotoive voitiin rakentaa vanhojen komponenttien pohjalta. Sisäiset hallintatyökalut perustuvat Vincitin Alkolle aiemmin tekemiin mikropalveluihin, mikä tekee uudesta palvelusta henkilökunnalle vaivattoman käyttää.

Lisää ketteryyttä kokeiluun toi kokonaisuuden ajatteleminen kolmessa osassa: asiakkaalle näkyvä palvelu, Alkon sisäinen toiveiden hallintaprosessi sekä palvelun käytön laajuus. Ensimmäisessä vaiheessa keskityttiin asiakkaan näkökulmaan, kun taas sisäiset prosessit tehtiin kevyiksi ja pilottiin valittiin vain neljä myymälää. Pilotin jälkeen perspektiiviä laajennettiin, panoksia laitettiin sisäisten datamallien ja raportoinnin kehittämiseen ja palvelu vietiin kaikkiin myymälöihin.

Tulokset

Toiveiden määrä ylitti odotukset

Alkotoive-projektin onnistumista mitataan saapuneiden toiveiden määrässä, joka ylitti odotukset lanseerauksen jälkeen. Ensimmäisen kahden kuukauden aikana myymälät saivat palvelun kautta peräti 13 000 tuotetoivetta. Palaute asiakkailta on ollut ilahtunutta.

Toivotuista tuotteista 20–30 prosenttia pyritään saamaan myymälän hyllyyn, ja tavoitevauhtiin päästiin nopeasti. Digipalvelu auttaa Alkoa lisäksi seuraamaan toiveiden tasapuolista toteutumista, mikä on linjassa Alkon aseman ja tehtävän kanssa.

Pääsen Innovation Labissa usein yllättymään siitä, kuinka nopeasti vincitläiset tuottavat kestäviä ratkaisuja. Tärkeintä yhteistyössämme on avoimuus ja rehellisyys: haastamme toisiamme ja annamme myös suoraa palautetta. Puolin ja toisin evaluoimme ideoita ja toteutustapoja. Alkotoiveen kehitykseen Vincitiltä löytyi suunnittelukykyä ja näkemystä siitä, miten asiat kannattaa viestiä.

Jani Ojala Development Lead at Innovation Lab and DevOps Services / Alko Oy

Asiakas

Alko

Alko haluaa tarjota asiakkailleen maailmanluokan palvelua. Monipuolinen ja uudistuva yli 11 000 tuotteen valikoima mahdollistaa nojatuolimatkat ympäri maailmaa asiakkaan omassa olohuoneessa. Asiakkaita palvelee monikanavainen palveluverkosto: 364 myymälää, yli 120 noutopistettä, verkkokauppa ja mobiilisovellus. Vuosittain Alkossa asioi reilut 54 miljoonaa asiakasta. Vuonna 2019 Alkon liikevaihto oli 1,14 miljardia euroa.

 

Tehdäänkö yhdessä jotain hienoa? Soita Tonille tai Lauralle tai paina alla olevaa nappulaa.

Toni Mikkola

Partner Executive

toni.mikkola@vincit.fi
+358 40 560 8892
LinkedInTwitter

Laura Riuttanen

Customer Success Director

laura.riuttanen@vincit.fi
+358 50 467 4177
LinkedIn
Seuraavaksi Tommy’s Express