Suunnittelusta päästyään

Kannattaa jatkaa suunnittelua. Kaikessa projektityöskentelyssä törmää suunnitelmiin ja siihen, että projektien onnistumista arvioidaan vertaamalla toteumaa suunnitelmaan.

Ennen projektia tehdyt suunnitelmat pohjautuvat kuitenkin aina omiin oletuksiimme ja kuvitelmiimme. Ja ne eroavat todellisuudesta lähes poikkeuksetta.

Muutoksia suunnitelmiin on siis luvassa. Ketterät kehitysmenetelmät tarjoavat kuitenkin välitoimituksineen mahdollisuuden jatkaa suunnittelua projektin aikana ja tehdä se aina enenevissä määrin todellisuuden pohjalta.

Dwight D. Eisenhower sen jo sanoi: ”Plans are useless, but planning is invaluable”. Kun olet saanut suunnitelman valmiiksi, kannattaa se unohtaa ja jatkaa suunnittelua.

Jarkko Järvenpää

Jarkko Järvenpää

Liity keskusteluun