Ohjelmistokehitys on kemiaa

Ohjelmistokehitystä lähestytään usein teoreettisen tai fysikaalisen tieteen näkökulmasta. Tämä johtuu ehkä siitä, että ohjelmistotuotanto on helppo rinnastaa vaikkapa sillan rakentamiseen. Sitä suunniteltaessa voidaan etukäteen laskea tarvittava betonin ja teräksen määrä ja poikkipalkkien koko kestämään tietty kuormitus. Suunnittelijoilta löytyvät tähän tarvittavat kaavat ja vakiot.

Ohjelmistokehitys on luonteeltaan kuitenkin lähempänä kemiaa. Pistetään aineksia koeputkeen hypoteesin pohjalta ja toivotaan, että ne reagoivat keskenään suotuisasti tai ettei seos ainakaan räjähdä käsiin. Suunnitelmiin projektin alussa kannattaa suhtautua ennemmin hypoteesina kuin fysikaalisena totuutena.

Jarkko Järvenpää

Jarkko Järvenpää

Liity keskusteluun